Utskrift från www2.yimby.se
....

Äntligen!

 
 


Förhoppningsvis slipper vi gula gången innan vi alla hamnat på långvården.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade idag att detaljplanen för slussen godkänns. Mark- och miljööverdomstolen är sista instans vilket innebär att grundplanen för nya slussen inte längre går att överklaga. Det finns dock fortfarande delar kvar som ännu inte är slutgiltigt hanterade, bland annat den nya bussterminalen.

Från YIMBY:s sida hoppas vi nu att vi kan lägga diskussionen om t.ex. Slussen Plan B åt sidan och istället prata mer om vad vi vill göra med den nya slussen. Istället för att diskutera om vi borde bevara en motorvägsrondell i centrala Stockholm eller inte (Slussen Plan B) borde vi istället prata om hur vi får den nya slussen till att bli en bra plats med folkliv och plats för människor istället för bara bilar.

DN, Södermalmsnytt, SvD.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Gustav Svärd (27 September 2013 12:20):
Tyvärr verkar inte PlanB-gänget ha gett upp. Enligt
http:​/​/​www.​direktpress.​se/​sodermalmsnytt/​Nyheter/​Sluss.​.​ så tänker de överklaga kommande vattendom och kommande dom i frågan om bussterminalen om dessa inte utfaller som dom önskar sig.

Läser däri också att:
"änsterpartiet i Stockholm däremot uttrycker viss tveksamhet. I ett kort pressmeddelande skrivet av partiets talesperson i stadsbyggnadsfrågor, Maria Hannäs (V) står det:
- Vi kommer fortsätta arbeta för ett Slussen som stockholmarna kan trivas med, trevliga promenadstråk och tillgängligt för alla. Vi vill ge mer plats åt gående, cyklister och kollektivtrafik. Om vi får makten vill vi se ett Slussen där folk lätt kan ta sig ned till vattnet, skriver hon."
Underbart! Då är de ju med på NyaSlussen! Ty allt det hon tar upp är saker som NyaSlussen gör milsvida bättre än dagens Slussen.

Jag gillar att MMÖD har tittat igenom de överklaganden som MMD avslog och åter avslagit dem.
 0
Göran Johnson (27 September 2013 13:20):
Verkligen en dag att fira. Äntligen!
 0
David Magnusson (27 September 2013 14:24):
Vet inte vem/om någon av er redan har bemött nedanstående kritiken (och skall tilläggas, Slussen är inte mitt gebiet, har inget att invända för eller emot någon lösning), men det förekommer uppgifter från Mats Wickman och Bengt O Karlsson som jag finner vara komprometterande för nätverket:

http:​/​/​flarnfri.​blogspot.​se/​20​13/​0​9/​slussen-​money-​talk.​.​


"[Hänvisning till debattartikel i SvD, "Odemokratiskt tigande om Slussen" http:​/​/​www.​svd.​se/​kultur/​kulturdebatt/​odemokratiskt-​ti.​.​ ] Intressant är att [Mats] Wickman tar upp den roll som nätverket Yimby spelar. Yimby har, enligt min mening, förlorat all kredibilitet i Slussenfrågan genom att använda sig av en anonym skribent som "chefsideolog" och debattör. Han kallar sig "Herbert Tingesten". Som Wickman skriver vet ingen utanför Yimbys innersta krets vem mannen (?) är. (I början av sin verksamhet skrev signaturen sig "Herbert, Tingesten" -alltså med ett kommatecken- som han dock numera tagit bort kanske för att det skall se mera "äkta" ut.) Wickman tänker sig bl.a. att det kan vara en grupp "från det byggindustriella komplexet som anonymt vill genomföra sin agenda." Med tanke på den uppsjö av ritningar, tekniska detaljer och blueprints som den anonyme skribenten vräker ut kan detta vara en sannolik hypotes. Litet lustigt är att åtminstone en artikel som publicerats på Yimbys websida med nätverkets ledare och talesman tillsammans med Tingesten som författare senare publicerades i DN men då hade pseudonymen försvunnit och Anders Gardebring stod som ensam författare. Detta trots att materialet var identiskt med vad den anonyme skribenten brukar redovisa på Yimbys website.

Nu ingår emellertid Wickman i sin egenskap av "kulturhistoriker" inte i den grupp som borde få yttra sig i dessa frågor enligt en annan ledande Yimby-företrädare Magnus Orest. Inte heller Benny Andersson (artist) eller er krönikör (ålder) hör till de "målgrupper" som Orest tycker skall få yttra sig.

Wickman har väl gjort bort sig totalt när han skriver "Det är därför en allvarlig överträdelse av det offentliga samtalets principer att Yimby håller sig med en pseudonym som talesperson".
"

Även om man har rätt, måste man se till att få rätt. För om motståndarna är öppna med vilka de är medan förespråkarna deltar bakom pseudonym, då ser det genuint illa ut, då misstänks man ha avsikter att dölja och varför skulle någon här vilja ha det i en fråga om stadsplanering? Står överlevnaden/karriären på spel för någon här om man är öppen med vem man är? Kort sagt, det här är en förtroendefråga mot omgivningen som jag undrar hur ni ställer er till. För jag har annars läst och varit sympatiskt inställd till det mesta som skrivs här.
 0
Gustav Svärd (27 September 2013 14:38):
Svar på det grumlandet av Slussen-frågan som SvD sysslat med i det kåseriet är på gång. Text har författats. Kan passa på att påpeka att YIMBY inte alls har en pseudonym som talesperson. Herbert har skrivit en del, ja, men alla som skriver på YIMBY.se är inte talespersoner. Det är Anders Gardebring och jag som är talespersoner.

Det ser inte illa ut. Vad som ser illa ut är att de som är emot NyaSlussen har så tunt med sakargument att de inte ens försöker längre utan skriver just texter menade att misstänkliggöra andras motiv. Vi har fokuserat på sakfrågorna.

Varför pseudonym? Jo, för att debattläget blivit hätskt och hotfullt ibland. Särskilt i Slussenfrågan har tongångarna från ändra-inget sidan tidvis varit mycket otrevliga.

/längre svar kommer.
 0
Rasmus Larsson (27 September 2013 15:30):
Citat: "Mark- och miljödomstolen bedömde att det enskilda intresset av att bebyggelse inte uppkommer framför det s.k. Glashuset vägde tyngre än det allmänna intresset av tillkommande byggrätter.

Planen överklagades därefter till Mark- och miljööverdomstolen. Under handläggningen hos Mark- och miljööverdomstolen har ägaren av Glashuset inte längre gjort gällande att planen innebär skada för bolagets enskilda intresse. Mark- och miljööverdomstolen går därför inte in på den frågan utan prövar istället övriga invändningar mot planen."

Kontentan är att man inte provat frågan om utsiktens betydelse. Alltså saknas en prejudicerande dom som upphäver Mark och Miljödomstolens nya rättsprincip som de införde i sin dom. Även om domen är bra för Slussen projektet så är detta nu ett stort problem för framtida detaljplaneärenden eftersom rättsläget nu är oklart som sjutton.

Eller har jag tolkat fel?
 0
TJ (27 September 2013 16:06):
Förhoppningsvis leder överklagandehysterin till att man en gång för alla gör det svårare och dyrare att överklaga beslut i framtiden så att vi får ett slut på nimbyeländet.
 0
zoo (27 September 2013 16:15):
Angående bilden. Jag får alltid en härligt urban känsla när jag går där. Och i de andra gångarna.
Visst är det förfallet, men åtminstone öppet för alla och inte inglasat med ordningsvakter som sorterar sorterar folk efter fastighetsägarens tycke.
Sorgligt om denna miljö försvinner.
+2
Anders Gardebring (27 September 2013 16:37):
Zoo:
Det oordnade och förfallna har sin charm. Men det förfallna och oordnade är i det här fallet inget alternativ då hela klabbet håller på att rasa ner i Saltsjön.
 0
David Nylund (27 September 2013 18:50):
Du måste skämta zoo. Nerkissade, otrygga gångar med inget annat syfte än att tränga undan störande moment som gående från att vara ivägen för bil- och cykeltrafik är inte urbant - det är dålig planering.
+1
David Nylund (27 September 2013 19:02):
Rasmus Larsson skrev: "Kontentan är att man inte provat frågan om utsiktens betydelse. Alltså saknas en prejudicerande dom som upphäver Mark och Miljödomstolens nya rättsprincip som de införde i sin dom."

Det är riktigt, med reservation för att det väl näppeligen var en ny rättsprincip. Om den var rätt tolkad eller inte kan man förstås diskutera, men att man väger befintliga sakägares intressen mot värdet av nyexploatering är väl inget nytt i sig.

Personligen tycker jag att man ska försöka lösa sådana här saker civilrättsligt redan från början - Atrium Ljungberg hade ju inget intresse av att stoppa Slussenombyggnaden, de ville bara får ersättning för det minskade fastighetsvärde de skulle få genom att utsikten byggdes för. Hade man löst den frågan utanför detaljplanearbetet hade nog allt gått fortare. Huruvida man kan "äga" en utsikt är en annan sak.
+1
Erik Jungnelius (28 September 2013 07:32):
Så sjukt att B-laget hakar upp sig på detta med Herbert. Jag vet inte heller vem Herbert är, men det gör ju inte hans sakliga argumentation sämre för det. Om det så vore Hin håle själv bakom pseudonymen, så struntar jag i det så länge våra åsikter är i linje. Anförtror inte B-laget folk med förnuft nog att dra sina egna slutsatser om vad de läser? Men det är väl klart, är man i stadiet att man börjar utveckla konspirationsparanoia, så kanske inte förtroende för andra är ens starka punkt. För övrigt är det väl rätt uppseendeväckande att det skulle vara någon sorts "överträdelse av det offentliga samtalets principer" att använda pseudonym. Säg det till alla författare och skribenter som kämpat mot förtryck genom tiderna...
+3
Karl (28 September 2013 09:19):
På sätt och vis lite trist att det blir denna halvmesyr som byggs, istället för det ursprungliga mer urbana förslaget. Med tanke på Slussens läge i Stockholm är det väl här om någonstans som stadsutvecklingsvisionerna som stadens politiska ledning har bör förverkligas?

Men jag antar att det är oundvikligt att en kompromiss med modernisterna måste till.
 0
zoo (28 September 2013 13:47):
Jag skämtar inte alls David Nylund. Som vi alla vet betyder urbant något som är relaterat till en stad.
Tex nerkissade dåligt planerade underbart urbana kakelgångar.
Inglasade gallerior är också urbant. Men i mina ögon vansinnigt trist.
 0
Pellegrino (28 September 2013 14:26):
Karl, jag är nog glad att slippa husen som skulle ha stått vid Södermalmstorg. Misstänker att det hade blivit Stockholm Waterfront-arkitektur och total katastrof för stadsbilden. Däremot hade jag gärna sett att man planerade in T-banan till Nacka: en dragning via Slussen och östra Södermalm bör vara den optimala och nu riskerar vi att få en dålig kompromiss istället.

Beträffande Wickmans debattinlägg i SVD så hade det varit roligare om han bemött Tingesten i sakfrågorna istället för att orera om hot mot demokratin och totalitär tystnad. Han kunde t.ex. ha bemött Tingestens utsaga om att Plan B också innebär att Debaser måste flytta, vilket onekligen motiverar Tingestens kritik mot Plan B-gängets nyväckta vurmande för Debaser.

Istället gör han en halmgubbe av Tingestens argumentation och avfärdar den med att fakta saknas. Men har Plan B ritat in Debaser eller inte? Om inte, är det då så orimligt att kritisera trovärdigheten hos denna plötsliga allians?

Att som Wickman gör ifrågasätta Tingesten med flummiga hänvisningar till "det offentliga samtalets principer" håller inte heller. Bemöt sakfrågorna istället för att haverera om budbärarens påstådda kopplingar till det enda eller andra. Sakfrågorna finns ju där, bara att läsa på och svara!
 0
Karl (29 September 2013 08:46):
Pellegrino: Jag fattade det som att det var bostadshus som skulle byggas, för att göra en idag ogästvänlig plats till ett torg mer än till namnet. Men hade det blivit kontorsschabrak är det kanske lika bra att det inte blev något.

Vad gäller t-banan till Nacka har du förstås helt rätt.
 0
Pellegrino (29 September 2013 12:44):
Karl, jag mindes det som att byggnaderna skulle vara kontor, åtminstone huvudsakligen. Men jag kan ha missuppfattat det.

zoo, visst är inglasade gallerior trista, men vad har det med det klubbade Slussen-förslaget att göra? Oavsett man låter gamla Slussen stå kvar, bygger Plan B eller gör om allt helt och hållet så påverkar inte det förekomsten av gallerior. Att blanda in inglasade gallerior i Slussen-debatten är bara ett sätt för bevarandefraktionen att vinna billiga poänger, åtminstone som jag ser det.
 0
Johan Eriksson (29 September 2013 21:45):
Gustav: Ser fram emot den där texten och hoppas den kan bringa klarhet. Håller med om att de sakliga argumenten går före pseudonymen och tycker att han för det mesta har bra åsikter och är påläst vilket inger respekt. Tyvärr är det också så att den enda gången jag verkligen kört fast i en tråd på Yimby så var det när jag försökte påpeka att nya Slussen faktiskt inte är så fantastisk när det gäller bussarnas hållplatslägen på Katarinavägen, och att nya Slussen inte heller är planerad med just dessa som främsta utgångspunkt. Efter många om och men fick jag en slutsats tillbaks som ungefär gick ut på att "det finns ingenting att oroa sig för och allt är jättebra, och skulle det eventuellt jättekanske bli något fel så åtgärdas det i efterhand"(!).
-Denna överlägsna debatteknik känns både tråkig, främmande och hjälper inte nya Slussens förespråkare utan den attityden ger snarare motståndarna vatten på sin kvarn. Kanske en tanke HT.....?
 0
David Magnusson (30 September 2013 14:37):
Gustav Svärd:

Jag vänder mig inte mot att man ska få vara anonym (eller mot NyaSlussen), utan för mig handlar det om ärlighet, etik och moral när man tar steget från lösa samtal till konkret planering. Särskilt när denne någon är så insatt att han kommer med konstruktionsritningar och tekniska utläggningar, vilket ger intryck av expertkunskaper. Att våga stå för sina åsikter, att inte spela dubbelspel. Det är enkelt att driva kampanjer anonymt som stödjer den ena eller den andra linjen (förr, innan Internet, brukade de framföras som kvällstidningsinsändare med signatur "Arg skattebetalare"). Men är det snyggt, vederhäftigt? Är det så du vill att även politiska företrädare skall uppträda?


Och framförallt, varför vill Yimby bjuda motståndarna på en så uppenbar poäng? Av de sidor jag kollat på, PlanB, Björn Ulvaeus m.fl. har ju samtliga stått för sina namn (en tänkt framtida konversation: "Visst, vi förlorade den gången om Slussen, men du vet, Yimby har ju nån nisse där, säkert utskickad och betald av byggbolaget, som fick politikerna att trumfa igenom hela klabbet. Ja, man vet väl hur byggbranschen är. De gottar sig säkert med pengarna i något skatteparadis nu, allesammans där i Yimbys ledning").

I värsta fall blir Slussen en pyrrhusseger för hela nätverket Yimby (särskilt om en mängd problem skulle uppstå under byggtiden, jmfr Hallandsås, eller om något i efterhand visar sig mindre lyckat), för vem vet vilka dolda agendor ni egentligen sprider för diverse skumma byggintressen...?


Ang. ditt sista stycke, jag är nyfiken på vilka typer av replissalier du åsyftar. Är det allvarligt är det polisärenden och har inget att göra med debatten i övrigt. Är det "av hätskhet" som debatten ska föras under pseudonym, då kanske man inte ska ge sig in i debatt överhuvudtaget.


När jag läser in ditt ord "hätskhet", då kommer jag att tänka på alla de landstingspolitiker på olika håll i Sverige som öppet under eget namn drivit igenom en rad impopulära förslag på varsitt håll, inte minst nedskärningar. Det finns ett antal dokumentärer om hotade politiker. Vi talar alltså om människor som genom åren fått brevbomber, dödshot i telefon mitt i natten, blivit utskällda och utbuade på fullmäktigemöten m.m. Du kan nog göra dig en föreställning av vad det innebär. Ändå vågar de till skillnad från somliga av er stå för sina beslut och argument, där finns det alls inget alias att gömma sig under. Då känns det skrattretande platt att i en stadsbyggnadsdebatt som angår stockholmare nu och för de närmaste hundra åren hänvisa till en "expert" i lönndom med hänsyn till "den hätska debattonen".
+3
David Nylund (30 September 2013 19:39):
Utan att personligen känna någon här: alla vill inte stå i frontlinjen och YIMBY har, som påtalats, två talespersoner, båda med både namn och bild här. Att det bakom dessa finns folk som jobbar och sliter, räknar, ritar och skriver, det är inget konstigt och det finns det överallt. Det enda som skiljer YIMBY med dess blogg och forum och den öppenhet som finns här är att man ser stegen före officiella yttranden.
 0
heasm (30 September 2013 20:25):
@David Magnusson
Är Björn Ulvaeus ett pseudonym för Benny Andersson?
 0
Arvid Bäärnhielm (30 September 2013 21:50):
Jag kan verkligen förstå kritiken mot pseudonymer som David Magnusson tar upp. Och den ska man verkligen ta på allvar. Speciellt i ett sånt här fall när man graden av kunskap om ämnet är anmärkningsvärt hög. Det kan finnas andra lösningar än att avslöja pseudonymen, men det är nog viktigt att var införstådd med att det riskerar att bli som David säger, att folk börjar misstänka vilka motiven är och vem som i verkligheten styr agendan i den här gruppen. Men samtidigt så måste man komma ihåg att de är en skillnad i gruppens talespersoner och dess medlemmar. Det är ju ändå talespersonerna som är ansvariga för att visa vad gruppen står för. Det är ju deras neutralitet som är viktigast att säkerställa.

Så samtidigt som det är lätt att säga att talespersonerna är de som talar för gruppen, inte enstaka medlemmar, så måste man förstå att enstaka medlemmar kan vara minst lika viktiga för trovärdigheten för gruppen!
 0
Hans-Olof Hansson (30 September 2013 22:34):
Grattis. Äntligen!
 0
Martin Kolk (1 Oktober 2013 03:19):
Jag kan också hålla med om att det skulle vara mer trovärdigt om man inte använde sig av pseudonymer, framför allt som här när man kampanjat väldigt hårt för en väldigt specifik fråga. Dock är det positivt att iallafall använda sig av en uppenbar pseudonym som Herbert gör.
 0
Arvid Bäärnhielm (1 Oktober 2013 08:38):
Den är förstås inte uppenbar för alla. Jag visste inte att det var en pseudonym innan jag läste den här tråden.
+1
Anders Gardebring (1 Oktober 2013 08:51):
Det är precis som David Nylund säger. I de flesta organisationer och nätverk finns personer som gör olika saker. Någon är duktig på att analysera och läsa, någon annan på att illustrera, någon är duktig på teknik, någon kan hantera media och så vidare. Dessa egenskaper och kunskaper gör att man tillsammans kan skapa någonting mer än man annars kunnat skapa.
I många organisationer är alla som jobbar i bakgrunden mer eller mindre osynliga och talespersonerna sköter all kommunkation med omvärlden.

I YIMBY försöker vi att arbeta lite mer öppet och transparant. Därför är det också ganska lustigt att det är *vi* som anklagas för att springa dolda ärenden...
+3
Rasmus Larsson (1 Oktober 2013 11:41):
Personligen är jag mycket mer misstänksam mot agendan när folk med fina titlar skriver kunskapsmässigt dåligt underbyggda debattartiklar och skyltar med sin position för att folk ska köpa det de säger. En person som under pseudonym skriver extremt insatta debattartiklar har mycket högre trovärdighet i mina ögon.

Det är som en idéhistoriker sa till mig för länge sedan: I det vetenskapliga samtalet är alla lika, det är inte vem som säger något som spelar roll utan kvalitén på det de säger som betyder något.

Att det kommer attacker mot en debattör som postar under pseudonym är bara ett bevis på att den debattören genom saklig argumentation håller på att bygga upp en sån trovärdighet att det börjar bli ett hot mot makthavare. Ad Hominem attackerna är bara en desperat motåtgärd när man har slut på argument och måste gå över till härskartekniker. Problemet för dessa makthavare är att det är svårt att genomföra effektiva Ad Hominem attacker på en person som postar under pseudonym så först måste man försöka lura fram vem det egentligen är. Annars tvingas man attackera sakargumenten och bryta ner trovärdigheten genom att bemöta dessa. Men det kan man ju inte.
 0
Martin Kolk (1 Oktober 2013 14:11):
Rasmus, pseudonymer skulle aldrig accepterats i vetenskapssamhället. Just eftersom oberoende är så viktigt.

Oavsett hur välbelagt en genomgång av ett nytt läkemedel skulle vara, så skulle en recension under pseudonym av detta läkemedel aldrig accepteras. I fallet slussen så handlar det också om väldigt stora ekonomiska värden, och det är klart att det sänker trovärdigheten om man inte kan spåra en avsändare. I det här fallet tror jag absolut inte Herbert har några sådana motiv, men kritiken är rimlig tycker jag.
 0
Anders Norén (1 Oktober 2013 14:53):
(Hmm. Är det alltså viktigare vem man är än vad man säger?)
 0
Arvid Bäärnhielm (1 Oktober 2013 16:33):
Det är ju en skillnad på hur något borde vara och hur det verkligen är. Det är lätt att tala om rätten att vara anonym, men ska du försöka övertyga någon som inte håller med dig så kommer du aldrig nå fram om du är anonym. Man måste ibland spela efter motståndarnas spelregler för att det överhuvudtaget ska bli något spel, om ni förstår liknelsen. Det är två helt skilda debatter. Vill vi nå fram med våra åsikter så att människor lyssnar på dem så måste vi vara beredda att ställa upp på deras krav, även om vi tycker att de är orimliga.
+4
Jan Wiklund (1 Oktober 2013 16:49):
Just när det gäller Plan-B-gänget skulle det nog inte spela någon roll vad Herbert kallar sig för. Dom har redan bestämt sig.

Annars brukar det väl vara så att om någon identifierad person går i god för en uppgift som en anonym källa har yppat finns inget att invända.

Watergate t.ex. kom ju från en person som kallade sig Deep Throat, men i och med att det hade publicerats i Washington Post var det OK. Samma sak borde gälla här, tycker jag.

Fast, som sagt, vissa är aldrig nöjda.
 0
Martin Kolk (2 Oktober 2013 00:30):
Angående Deep Throat så visade det sig att det inte var någon idealistisk källa utan en utmanövrerad FBI-chef som försökte ge igen för gamla oförträter. Men det tog 40-år att ta reda på detta eftersom källan var anonym…
 0
Rasmus Larsson (2 Oktober 2013 02:47):
Martin Kolk du förväxlar den akademiska världen med vetenskap. Vetenskap existerar oberoende av den akademiska världens system för social kontroll. Vetenskap är själva resultaten inte personerna som skapar dem.
+1
Rasmus Larsson (2 Oktober 2013 02:54):
Förövrigt är väl en utmanövrerad FBI-chef som vill ge igen sannolikt en mycket bra källa till information FBI inte vill ska komma ut.
 0
Rasmus Larsson (2 Oktober 2013 02:57):
Arvid Björkqvist, man ska aldrig spela efter motståndarnas spelregler. Då förlorar man garanterat i alla spel.
+8
Pellegrino (2 Oktober 2013 07:05):
Jättekonstig diskussion, måste jag säga. Plan B-gänget uppskattar säkert att Tingestens anonymitet diskuteras istället för hans/hennes kritik av Slussen Plan B. Men sedan när är det fult att skriva under pseudonym? Många bloggare gör ju det, utan att någon ifrågasätter deras trovärdighet. För att inte tala om alla författare (Bo Baldersson, B. Traven etc).

Tingesten behöver inte avslöja sin identitet om han/hon inte vill. Att ifrågasätta hans/hennes trovärdighet för den sakens skull är dålig debattstil och ett tecken på att man förlorat sakdiskussionen.
+4
Rasmus Larsson (2 Oktober 2013 12:44):
Sveriges Radio har delat ut ett journalistpris till 800 helt anonyma postare på forumet flashback.

http:​/​/​sverigesradio.​se/​sida/​artikel.​aspx?​programid=​39.​.​

Även polisen uppskattar hjälpen från anonyma postare på forum.

http:​/​/​debatt.​svt.​se/​20​13/​0​5/​10​/​forminska-​inte-​flashba.​.​

Som framgår av den första länken så var anonymiteten nödvändig eftersom de som tidigare försökt ifrågasätta den granskade hade blivit utsatta för trakasserier och mobbning.
 0
Erik Jungnelius (8 Oktober 2013 14:43):
Hade detta varit en diskussion av ren akademisk karaktär, så hade säkert ingen använt pseudonym, eftersom det inte varit så het potatis. Men nu finns det som bekant ett starkt politiskt inslag, och då blir pseudonym helt berättigat. Hade Slussenkramarna varit lite mer chill, hade det inte funnits behov av att dölja sin identitet. Men det är väl det som gör det komplicerat, för det är inte bara det ena eller det andra.
 0
Bengt O. Karlsson (10 Oktober 2013 22:53):
Vill inte lägga mig i denna diskussion på det här stadiet men då jag läser en del av försvararna för "Herbert" måste jag klia mig i huvet. Varför är det bara en (1) person som känner behov av att skydda sig mot de hotfulla slussenkramarna som kissar ner gångar och vill att folk skall få armeringsjärn i skallen? Akta er, vi vet var ni andra bor också! (OBS Ironi, sarkasm, skämt eller vad ni vill. Inget riktigt hot.Inte ens mot dig "Herbert". OBS)

A propos utövande av naturbehov: alla de hissar som skall frakta upp oss i fyravåninghuset lär väl kompensera oss mer än väl för förlusten av Gula Gången.
+3
David Nylund (11 Oktober 2013 07:18):
Bengt, hur vet du att ingen annan skriver under pseudonym? Och tillräckligt många gånger har det skrivits vilka som är Yibys talesemän och att de representerar de officiella åsikter som finns här.

Och för att ignorera strågubbebilden du hävdar att någon har av er försvarare och besvara frågan om gula gången och hissar mellan södermalmstorg och kajplan: nej, det är inte likvärdiga storheter där det ena kompenserar det andra.

Med gula gången har man förpassat gående som ska nordsydligt under mark, då man i nuvarande lösning prioriterat biltrafiken. Dessa gående får till skillnad från nuvarande motorvägsinspirerade klöverbladslösning prioritet i markplan.

För att ta sig vertikalt mellan Södermalmstorg och kajplan krävs något helt annat. Handikappanpassade hissar till exempel. Men oroa dig inte, det kommer en stor fin trappa också. :-)
 0
Johan Eriksson (16 Oktober 2013 18:08):
Men kritiken besvaras inte, iaf inte här.....
 0
Martin Kolk (17 Oktober 2013 17:53):
Det finns väll en ganska stark logik i att folk tror att något som skrivs på Yimby:s hemsida är YIMBY:s åsikt. Oavsett om det är skrivet av en talesperson eller inte.

Antingen så är allt som skrivs på en hemsida organisationens åsikt, eller så är det tydligt attribuerat till en person med riktigt namn. Om DN skriver på sin ledarsida är det antingen en person eller tidningens åsikt. Det skulle aldrig använda sig av en pseudonym, på grund av uppenbarliga trovärdighets problem.
 0
Matthias (22 Maj 2021 17:15):
Eftersökte Herbert tingesten har f- skatt och bor i söderort.
Mer följer.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter