Utskrift från www2.yimby.se
....

Turerna kring tvärbanan

 

YIMBY i tunneln under Frösundaleden med Ulf Westlund

Måndagen 16 september var YIMBY inbjudna till Tvärbanans projektkontor som ligger mitt emot före detta Råsunda stadion. Ulf Westlund, projektledare för SL, presenterade Tvärbanans nya del - den nya Solnagrenen - för oss och berättade om de intressanta turerna som det har varit kring detta prestigesladdade projekt.

Tvärbanan är ett bra exempel på hur svårt det är att samverka i stora gränsöverskridande byggprojekt. Spåranläggningen sträcker sig nämligen över tre kommuner, Stockholm, Sundbyberg och Solna. Premiärturen sker i slutet på oktober och restiden från Alvik till Solna Centrum ska ta max 17 minuter.


Ult berättar om utbyggnaden

Tvärbanan har nu efter ca 13 år i drift nått ett mycket tillfredställande resultat i antal passagerare - 55 000 passagerare om dagen. Efter att i början blivit motarbetad har banan idag blivit en både uppskattad och för många nödvändig del av vardagen. De sista åren har Tvärbanan lett listan över de mest omtyckta och pålitliga kollektivtrafikmedlen i Stockholm.

Projektet har inte alltid varit en självklarhet även om behovet funnits sedan man byggde ut tunnelbanan. Solnagrenen tillsammans med Kistagrenen började planeras år 2007 och i början verkade det som att Kistagrenen skulle bli först att projekteras. Osäkerheter kring ombyggnationerna vid Rinkebykorset och Kymlingelänken gjorde dock att projektet sköts till framtiden och SL satsade istället på Solnagrenen. Överklaganden och kommunernas önskningar om linjedragningen drog sedan ut på plan- och processtiden ett par år men till slut kunde upphandlingarna påbörjas i början av 2009.


Hit - till Solna centrum - men inte hela vägen till Solna Station - kommer man att kunna åka när den första nya delen öppnas.

Genom innovativa samarbeten mellan olika aktörer i projektet har byggproduktionen gått bättre än förväntat och man har till och med underskridit budgeten, något som är ovanligt i dagens byggproduktioner, se bara på Hallandsåsen!

Just detta med hur man löste problem som plötsligen uppstod var själva nyckeln till det goda och framgångsrika sammarbetet. Att ha att göra med en erfaren entreprenör är A och O i en god upphandling
berättar Ulf Westlund.

När byggproduktionen hade startat var upphandlingarna för den nya nationalarenan inte riktigt klara ännu och därför blev turerna med var ändhållplatsen skulle vara oklara. Solna stad ville heller inte rubba på Frösundaleden, och därmed blev projektet hela 600 450 miljoner kronor dyrare eftersom man blev tvungen att bygga tunnlar under den till synes heliga motorleden.
(I en tidigare version av texten angavs siffran 600 miljoner, rätt siffra är 450 miljoner)


Solna kommuns ovilja att störa Frösundaleden fördyrade projektet med nästan en halv miljard.

Denna sista sträckning från Solna Centrum till Solna station blir därför försenad och öppnas för trafik först om ett år. I och med tunnelbygget under Hagalund och Frösundaledens sträckning kommer slutstationen för Tvärbanans Solnagren att vara över 100 meter från pendeltågstationen Solna station. Därifrån är det ungefär en kilometer till Friends arenas biljettluckor och detta trots att det tidigare kommunicerats hur goda kommunikationerna skulle bli till den nya nationalarenan. Tyvärr måste man säga att Solna stad här har misslyckats med att hantera frågan på ett bra sätt. De 450 miljoner extra som tunneln under leden gick på borde satsats på att ta tvärbanan närmare arenan istället.


Nere i tunneln.

Just vikten av övergripande, kommungränsöverskridande och långsiktigt tänkande är något som vi i YIMBY sedan länge har drivit och här verkar Solnas styrande politiker ha en bit kvar.


Hur man tänkte kring tvärbanan för några år sedan. Idag ser det ut som att Saltsjöbanan dock inte kommer bli tvärbana.


Tvärbanans slutstation. Här kan man blicka ut mot Pendeltågsstationen.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Rasmus Larsson (26 September 2013 10:40):
600 Miljoner extra kostade tunneln under Frösundaleden.
+2
Anders Gardebring (26 September 2013 10:50):
Tack Rasmus. Är nog klokt att lyfta den siffran direkt i texten så jag lade till det.
 0
Martin Kolk (26 September 2013 11:02):
Kankse värt att nämna att den kostar 5,2 miljarder, för 6,7 kilometer, varav kostnaden för spåren är 3,1 miljarder. Ganska dyrt.

Under budget handlar väll om kostnaden efter fördyringar dessutom. Orginalbudget verkar varit 3,6 miljarder totalt.

Jag antar att en anledning till att det inte byggt den närmare arenan är att det är oklart hur en framtida förgrening till universitetet skulle se ut. Den skulle nästan helt säkert gå öster ut om alla järnvängsspår och då skulle det vara konstigt att dra upp ett spår mot arenan.
+2
Anders Anttonen (26 September 2013 12:22):
Jag gick hela sträckan Alvik - Solna station med berlinske lokaltrafikförfattaren Robert Schwandl. Han kom med många intressanta synpunkter. Den kritiserade sträckan Alvik - Karlsbodavägens "järnvägsstandard" tyckte han var bra. Lika bra att bygga ordentligt från början istället för att behöva öka standarden längre fram. Han tyckte att omstigningen mellan tvärbana och pendeltåg var (är) ganska dålig. Cirka 100 meter ner till pendeltågsstationen Solna. Han ansåg också att Sundbyberg har den bästa omstigningen mellan trafikslagen i Stockholm. Centralen är inte på långa vägar lika bekväm att byta vid mellan t-bana och pendeltåg.
 0
Stefan Eklöf (26 September 2013 14:28):
Jag är mest fundersam över avsnittet på Landsvägen i Sundbyberg där den ska dela vägbana med bil- och busstrafiken som redan i dag är en trång sektion. Jag tror att man kommer att få leda om biltrafiken där.

Även på Svetsarvägen ska det bli intressant att se vad som händer, många lastbilar står mitt i spåret och lastar av i dag.
+1
Anders Anttonen (26 September 2013 14:40):
Det funkar ju i Gröndal så det borde funka. Landsvägen är avsmalnad så bilar och bussar får vackert vänta tills spårvagnen dragit vidare från hållplatsen på Landsvägen.
 0
Stefan Eklöf (26 September 2013 14:44):
Hoppas du har rätt men jag tror att det är mer genomfartstrafik i Sumpan. Visserligen är väl Gröndal en smitväg till Essingeleden. Vi får se...
+1
Gustav Svärd (26 September 2013 14:56):
Just biten vid hållplatsen Sundbybergs Centrum Känns för mig som den plats det nog kommer bli flest olyckor på pga hur komplicerad trafiklösningen har blivit. På sikt kommer den dock göras om nog, när järnvägsspåren är nedsänkta och det blir ett torg där pendelstationen är idag. Då kommer, vad jag hört, tvärbanan troligen dras om så att den sneddar över torget med hållplats mitt på. Ännu bättre bytes-läge och en dragning av TvB som är plattare och rakare än den som nu har byggts.
 0
Jan Wiklund (26 September 2013 15:58):
Ställde ni frågan hur det kan komma sig att en spårväg blir lika dyr som Helsingfors t-bana per km?
+2
Erik Jungnelius (27 September 2013 11:44):
Ja, går för bi tunneln vid Solna stn varje dag, och den är ju helt enorm. Måste ju vara världens mest beefade spårvagnssträcka.

Vid Sundbybergs stn är det ju också kaos, så det vore som Gustav säger grymt om man en vacker dag kan snedda över torget där pendeln går idag.

Då gör man dessutom den enorma bron i Sumpan obsolet...
+1
Gustav Svärd (27 September 2013 12:47):
Jan, vi tog upp kostandsfrågan och de svarade att det har dels att göra med svåra förhållanden tekniskt och dels mycket att göra med att ALLT som berörs av projektet hamnar på projektets budget. Det fanns inget spårreservat, så ingen annan infrastruktur är planerad med denna i åtanke. Behöver uttjänta ledningar bytas ut ändå, men behöver flyttas nån meter pga nya Tvärbanan? Hela kostnaden hamnar på Tvärbanan, ingen på den som äger den uttjänta ledningen. osv.

IMO behöver de skapa mycket bättre information kring detta, utformat så att vi som inte läst ekonomi på högskola kan ta till oss hur allt hänger ihop.
+1
Gustav Svärd (27 September 2013 12:49):
Erik Just att man gör den bron obsolet var något som kom upp i samtalet. "Tragikomiskt" är en sammanfattning av sånt. Har inte funnits andra sätt att lösa det, så det har varit tvunget att bli så.
 0
Jan Wiklund (27 September 2013 13:09):
Gustav: Det kanske rentav skulle ha blivit billigare att bygga t-bana från början - åtminstone om man hade låtit finnarna göra det?
+1
Rasmus Larsson (27 September 2013 15:59):
Som jag fattade det så var den egentliga kostnaden för själva banbygget en rätt liten del av budgeten. Jag gjorde inga noteringar men reagerade på att det var siffror i stil med de Niklas Öhrström brukar hänvisa till från andra städer.

Kostnaderna för att flytta andras ledningar var ju nästan hälften av hela anläggningskostnaden.

Och sen var det vagnar, depåer och nytt signalsystem för HELA tvärbanan som ingick i budgeten.

Vi ser samma mönster hela tiden i infrastrukturprojekt, det bäddas in och göms en massa andra kostnader i totalbudgetarna i vad man kan misstänka vara en metod för att undanhålla vissa beslut från den demokratiska processen och möjligheten för medborgare och politiker att utöva inflytande.

Ta t ex telekabeln med 30.000 koppartrådspar som korsade Tvärspårvägen vid Solna Centrum. Den beslutade man sig för att flytta på istället för att bara dra banan rakt över med nån enklare form av avlastningskonstruktion. Resultatet var att det satt ett antal telemontörer och klippte av och kopplade ihop ett trådpar i taget för hand för att flytta teletrafiken från den gamla kabeln till den nya. Vilket är enda sättet eftersom trådparen är extremt svåra att identifiera i båda ändar av kabelsegmentet som ska bytas ut. En process som tog över 2 år och därför försenade bygget av banan lika mycket. För att inte tala om kostnaden.
 0
Lennart (29 September 2013 06:29):
"Se bara på Norra Länken!", kunde det väl snarare ha stått.

Hallandsåsprojektet är av riksintresse. (Hur det står det med den saken vad beträffar N.L. är jag inte helt säker på, men låt säga att det betraktas som riksintresse precis som allt annat som byggs inom en viss radie från beslutsfattarnas balkonghorisont.)
+1
Gustav Svärd (30 September 2013 10:15):
^Som jag läste texten var det inte en nedvärdering av hur nödvändig Hallandssåstunneln är för järnvägen i Sverige, bara ett konstaterande att byggandet tagit långt mer tid och pengar än det var planerat att göra. Som livslång 08:a är jag riktigt glad att den tunneln nu har haft genomslag i båda trafiktunnlarna och att trafikstart inte längre är åratal bort. Kommer nog inte åka genom där många gånger själv, men att det inte är dubbelspår hela vägen (Köpenhamn-)Malmö-Göteborg(-Oslo) är något som jag personligen ser som underligt.
+1
Martin Lindahl (1 Oktober 2013 16:29):
Det blev en merkostnad på 450 mnkr för den ändrade genomförandet från Solna Centrum till Solna station. Ursprunglig anläggningskostnad för anläggning (konstbyggnader, underbyggnad) var 150 mnkr och nu blir notan istället 600 mnkr, alltså en fördyring på 450 mnkr. Solna stad står för ca 100 mnkr av merkostnaden.
 0
Daniel (2 Oktober 2013 18:51):
Det skulle vara intressant att veta vad kostnaden blir, och inte bara veta att den blir under budgeten (för det kan man inte veta förrän jobbet är klart).
Det är ju lite motsägelsefullt i texten då man både säger att det blev billigare samtidigt som man inte har råd att dra den en kilometer extra. Är det såpass små marginaler och är det så att det blev billigare för att man inte byggde allt enl. budget? 3,6 miljarder var det beräknat att kosta 2008.
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​6/​tvarbana-​till-​solna-​20​13_​5.​.​
 0
Daniel (2 Oktober 2013 18:58):
Och som sagt så kan man ju stå och vänta länge på den där vagnen som från 2011 passerar Fridhemsplan.
Detta dokument har ju fallit i glömska och man kan presentera saker från det om och om igen som nyheter.
http:​/​/​www.​regeringen.​se/​content/​1/​c6/​0​9/​47/​70​/​f3df2c9.​.​
+1
Fredrik (6 Oktober 2013 12:56):
Vad var alternativet till tunneln under Frösundaleden? Korsning med trafikljus och minskat antal körfält? Trafikinfarkten i Solna är en känslig politisk fråga...
 0
Erik Jungnelius (8 Oktober 2013 14:15):
Satt och kollade lite på kartan igen; hade det verkligen inte fått plats att låta banan gå norr om Frösundaleden hela vägen? Även för fortsatt dragning öster ut mot universitetet förstår jag inte vad som hindrar
+2
Rasmus Larsson (13 Oktober 2013 21:44):
Det var några bostadsrättsföreningar med viktiga väljare som inte ville ha tvärbanan på norra sidan av Frösundaleden. Risk för buller och vibrationer var deras motiv.
+3
Anders Anttonen (18 Oktober 2013 06:30):
Apropå bostadsrättsföreningar. I den 800 meter långa tunneln under Traneberg ville SL göra en spårtriangel för att underlätta för Nockebytågen att nå den nya depån i Ulvsunda. Det hela överklagades av en bostadsrättsförening ovan jord som plötsligt ville ha bergvärme och detta skulle gå om intet ifall dom fick en enkelspårstunnel under sin fastighet. Undrar hur det har gått med deras bergvärmeprojekt nu när triangelspåret inte byggdes?
 0
Christian S (6 Juni 2014 00:22):
Finns det några diskussioner eller planer på att fortsätta efter solna? Typ frösunda sedan bergshamra.
 0
Martin Kolk (6 Juni 2014 16:33):
Har för mig att tvärbana från Solna till Universitetet, via Bergshamra, finns med i RUFS. Det finns ju väldigt många alternativ i RUFS som idag är mer konkreta än så dock. Tvärbana till Täby fanns med i utredningen för kollektivtrafik i nordost och fick helt okej samhällsekonomi, men det är väll egentligen ingen som tar det seriöst.

Vad som däremot inte verkar finnas med i en diskussion är en direkt anslutning över/under Brunnsviken mellan Solna och Universitetet.
+1
Gustav Svärd (9 Juni 2014 13:42):
Vilket är synd, då det är just en sådan direkt-länk är vad som skulle användas mest och vara mest värd pengarna på sikt. En omväg via Bergshamra eller söder om Brunnsviken vore att göra banan lång nog att många möjliga resenärer istället väljer annan resväg (går det snabbare att byta mellan Blåa eller Pendel till Röda på Centralen istället för ta Tvärisen kommer många göra det).
+2
Martin Kolk (9 Juni 2014 15:00):
Jag håller med helt. Bäst vore en bro med tvärbanan/GC, men om det visar sig omöjligt skulle man ju kunna bygga en ganska kort tunnel från ungefär fjärilshuset (dit är det lätt att dra den från Solna station) till området runt Universitetets T-bana. Sedan är det enkelt att leda den vidare mot Ropsten på någon av alla tomma asfaltsvägar genom nationalstadsparken, i synnerhet när Norra länken är färdig.
 0
Gustav Svärd (9 Juni 2014 15:16):
Är helt inne på samma spår. En vacker bro i gustaviansk stil skulle ju kunna passa in väl i parken där.

Att sedan dra den linjen vidare till Ropsten vore guld värt. Då skapas en riktig avlastning av innerstan.
+3
Frej Sandin (9 Juni 2014 21:48):
Med en riktigt omsorgsfullt utformad spårväg i Hagaparken. Spåret skulle kunna göras gräsbesått. Med diskreta stolpar för kontaktledningen och ett lika diskret staket eller kanske bara ett räcke. Vagnarna skulle inte behöva köra fort, de skulle kunna smyga fram i 30, själva genvägen skulle ändå göra det till en snabb förbindelse. En hållplats bakom koppartälten. En vacker dröm, men det lär förbli just en dröm.
 0
Anders Eriksson (10 Juni 2014 21:27):
Solna stn - Uppsalavägen - Karolinska östra - Albano/Kräftriket - KTH norra - Värtabanans trasé (dubbelspår, vissa tidsspann för eventuell godstrafik, realistiskt?) - Ropsten/Värtahamnen?

Vad händer med Albanoområdet?
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter