Utskrift från www2.yimby.se
....

Äntligen sänks parkeringsnormen!

 


Parkeringsnormen i Stockholm har länge legat på 1,0. I klartext betyder det att det måste byggas en parkeringsplats per nybyggd lägenhet - oavsett om det är en etta på 32 kvadratmeter vid T-centralen eller en sexrummare i dåligt kollektivtrafikläge.

YIMBY - som verkar för en stadsutveckling där bilen är ett val snarare än ett tvång - har länge kritiserat den märkliga situationen att alla tvingas på en parkeringsplats, oavsett om det är intresserade av en sådan eller ej. Dagens Nyheter berättar nu glädjande nyheter - majoriteten i Stockholms stadshus vill sänka parkeringsnormen i nyproduktion och oppositionen är också med på noterna.

I praktiken har parkeringstalet redan börjat att sänkas i olika projekt men det handlar fortfarande om en förhandlingsfråga och i många projekt tvingas fortfarande byggare att bygga fler parkeringsplatser än de vill göra - något som drabbar den boende som inte har bil genom en högre hyra eller prislapp på bostadsköpet.

Oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (s) är också positiv till en sänkning av parkeringstalet men säger också:
Vi kan ju inte tänka bort bilen ur stadsplaneringen. Många stockholmare har en bil de inte kör till jobbet, men de behöver den på helgerna, kanske för att åka till landet. Någonstans ska bilen stå och om det inte finns garage står den på ­gatan och är i vägen

Det här är en lite märklig ståndpunkt från Rudin. Parkeringstalet handlar nämligen inte om hur många parkeringsplatser man får bygga, det handlar om hur många parkeringsplatser man måste bygga. Den byggare som vill bygga fler parkeringsplatser än vad parkeringsnormen säger får alltså göra detta. Om man inte vill ha bilar parkerade på gatan kan man som politiker välja att verka för färre gatuparkeringar och istället hänvisa till garage - förutsatt att det finns underlag för ett sådant.

Här gäller det att vara tydlig. Parkeringsnormen handlar inte om tillgång och efterfrågan. Tvärtom. Parkeringsnormen är rest från den modernistiska planeringsepoken och en planekonomisk konstruktion som subventionerar kostnaden för parkering och skapar ett artificiellt högt antal parkeringsplatser.

YIMBY vill helst se att parkeringsnormen helt avskaffas. Det finns ingen lokalnorm, kollektivtrafiknorm, matbutiksnorm eller förskolenorm som en byggare måste följa, så varför en norm för antalet parkeringsplatser? Om vi inte hade en parkeringsnorm och någon idag skulle föreslå att den infördes skulle troligen de flesta politiska partier starkt motsätta sig ett sådant förslag.

Här ligger Vänsterpartiet, som i vissa områden vill sänka normen till 0,1, närmast vår egen ståndpunkt. Återigen, en p-norm bestämmer bara hur många parkeringar man måste bygga, inte hur många man får bygga.

Per Ankersjö (c) har dock en intressant tanke kring hur parkeringsnormen skulle kunna användas till att driva fram innovativa lösningar:
Jag vill att p-talen sänks. Vi vill införa gröna p-köp. Byggherrar som satsar på bilpooler, snabbladdning för elbilar, elcykelpooler, bra cykelrum och intelligenta lastrum för hemleveranser skulle få lägre p-tal än andra

Här vänds i ett slag parkeringsnormen från att vara en destruktiv norm för osund stadsplanering till att istället bli något som ger byggbolagen ett val. Avgörande är förstås att alternativet med färre parkeringsplatser blir billigare för den som bygger, annars kommer det inte att fungera.
 
Oavsett hur detaljerna blir så välkomnar vi en lösning som inte tvingar någon att betala för en parkeringsplats som de inte vill ha.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+5
Oskar Sirland (19 Oktober 2013 22:19):
Bra kommentar, vill man läsa om ett exempel där detta använts (och förkovra sig i bildelning) så kan jag tipsa om att läsa mitt exjobb som behandlar just detta. Det går att ladda ned via:

http:​/​/​kth.​diva-​portal.​org/​smash/​record.​jsf?​searchId=​1.​.​

Jag har jobbat en del med just parkeringsnormer i några olika projekt i Stockholm och det är sant att talet är förhandlingsbart, men att väldigt sällan så backas sänkningar av faktisk kunskap. Det beror också på att kunskapen kring samutnyttjande, bilpooler, cykelpooler, cykling, alternativa färdmedel är låg i allmänhet. Det finns för få exempel. Då är det skönt att vissa kommuner (som Malmö i mitt exjobbs fall) testar och vågar utreda på lång sikt samt ha tydliga (om än inte optimala) parkeringsnormer och policys. Det är dags för Stockholm som "capital of Scandinavia" att faktiskt sätta sig i en ledande roll för frågan i stället för att käbbla över partigränserna och jobba utan mätbara mål.
+4
Malin E (20 Oktober 2013 23:47):
Vi i Feministiskt initiativ Storstockholm vill helt avskaffa p-talet – det ska inte förutsättas att alla invånare tar sig fram per bil.
 0
Erik Sandblom (22 Oktober 2013 14:00):
Bra, men hur mycket är det tänkt att normen ska sänkas?
 0
Henrik Nilsson (22 Oktober 2013 15:50):
Parkeringsnormen får gärna ryka all världens väg, tillsammans med massa smått störda regler som buller med öppet fönster mm.

Malin E. Jättebra att det partiet vill avskaffa p-normen. Det är dock ett ytterst litet marginellt parti varken jag eller många andra är beredda att lägga sin röst på. Med tanke på allt annat man får på köpet..

Förövrigt har jag inget problem överhuvudtaget med att parkera på gatan. Släpp fickparkering på gatan mer fritt så slipper vi parkeringsgarage vilket leder till lägre hyra.
 0
60talsarv (23 Oktober 2013 13:32):
Alla som varit i Sverige vet att det kryllar av breda eller halvbreda gator med sparsam trafik och gatuparkeringsförbud.
Distinktionen mellan en "förbjuden" och en närbelägen "tillåten" gata framstår inte sällan som godtycklig. Stora policyskillnader kan råda mellan olika kommuner.

Inte sällan förekommer så kallad datumparkering, vilken ofta är utformad på så sätt att bilägaren inte kan gatuparkera över natten utan att riskera böter. Regelverket tycks vara medvetet tillkrånglat, så att allmänheten ska bringas uppfattningen att det i praktiken råder p-förbud. (Vem håller reda på huruvida det är tillåtet att stå på "jämna husnummer" ojämna datum, eller tvärtom?)

Systemet konserveras av att det tillåts fortsätta på kommunerna utan att ifrågasättas. Argumenten kretsar ibland kring trafiksäkerhet, vilket kan vara rimligt i många fall, men inte sällan är det hastigheter och trafikflöden som ses som väsentliga, dvs gatuparkeringen förbjuds med ena handen för att den dämpar trafikflödena, medan man med andra handen inför 30- eller 40-gränser av trafiksäkerhetsskäl.
 0
Jens Ekengren (24 Oktober 2013 11:00):
Datumparkeringen torde kunna ersättas av fixa tider varje vecka, tex "ej parkering 7-11 tisdagar" om motiveringen är att man ska kunna städa gatan - hur ofta städas det varannat dygn?
 0
Marcus Bokvist (24 Oktober 2013 11:27):
Kanske inte städas, men det finns däremot i vissa städer där ett behov av snöröjning kan motivera datumparkeing. Så det är bra attt möjligheten till datumparkeing finns, men frågan om behovet är så stort söder om dalälven.
 0
Arvid Bäärnhielm (24 Oktober 2013 12:43):
Om man nu vill kunna reglera parkeringsförbud vissa tider vissa dagar så är det väl enklast att ha 24-timmars parkering i grunden och sedan sätta upp digitala skyltar som berättar om förestående ändringar, minst 24 timmar före. Det finns säkert nackdelar med just detta förslag, men det går säkert att utforma system som är betydligt bättre än dagens. Vi har tekniken, så varför inte använda den?!
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter