Utskrift från www2.yimby.se
....

Parkeringsnormer och bostadspotential

 

Bostadspotentialen i Stockholm enligt en rapport

I förra veckan skrev vi genom tankesmedjan levande staden ett debattinlägg på SvD Brännpunkt om parkeringsnormernas inneboende problematik. Erik Slottner, KD i Stockholm, replikerade. I början av denna vecka följde vi upp med en slutreplik från oss i levande staden.

Bland annat skriver vi:
Slottner skriver i sin replik att bilen är närmast livsnödvändig för många hushåll och att den har kommit för att stanna. Vi menar att detta är ett föråldrat sätt att se på transporter och kommunikation. Hur stor plats bilismen får ta i samhället och vilken roll bilen kommer att spela som transportmedel framöver är en högst politisk fråga. Saknas fullgoda alternativ i form av attraktiv och pålitlig kollektivtrafik, trygga cykelvägar och trottoarer, fungerande bilpooler och god närservice är bilen självklart nödvändig för att vardagen ska gå ihop. Men en sådan samhällsutveckling är inte gjuten i sten. Snarare tyder det mesta på motsatsen: våra städer blir allt tätare och fler och fler reser kollektivt.
..
Vi hoppas att Slottner och andra kommunpolitiker är fortsättningsvis positivt inställda till att vara med och leda utvecklingen av en kommunal politik som tar hänsyn till såväl framtida parkeringsbehov som en rättvis kostnadsfördelning mellan de som väljer att ha bil och de som väljer att vara utan.


Under veckan presenterade också Stockholms finansborgarråd Sten Nordin och stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius en utredning om "bostadspotentialen i Stockholm". Dagens Nyheter skriver mer här.

Totalt handlar det om möjliga lägen för 140.000 nya lägenehter i Stockholms stad. En inventering av möjliga lägen för bostadsproduktion är naturligtvis välkommet och vi får hoppas att det följs av en ytterligare konkretisering genom stadsplaner.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
David Nylund (18 Januari 2014 11:59):
Jag tycker inte heller att det borde behövas någon p-norm. Vi som vill ha bil bör bära de kostnaderna. Men vill nu politikerna prompt styra det här och tycker att normen ska vara högre för stora än små lägenheter finns ju enklare sätt än att gissa eller förhandla om lägenhetsindelningen. Sätt normen per kvm istället. 5-10 platser per 1000 kvm exempelvis.

Men som sagt, bäst vore om de lät bli frågan och/eller höjde priset på gatuparkering även för boende så att de inte snedvrider marknaden den vägen.
 0
Per (19 Januari 2014 21:56):
Bostäder, ja, men var i Stockholm ska jobben ligga och hur många kommer dessa i framtiden att vara?

Jobben tycks förutsättas som en naturgivenhet. De flesta städer i Sverige, Europa och världen har inte riktigt den utgångspunkten. Det är jobben, sedan bostäder. Det finns städer där man resonerat tvärtom och sedan förbyggt sig på bostäder. Med lån eller med subventioner. Mängder av Stockholmsjobb inom huvudkontor, administration, stat etc är beroende av att skattebetalare och kunder över hela landet har något att betala i skatt samt något att konsumera.

Det där har danskarna och tyskarna förstått för länge sen.
 0
Jan Wiklund (20 Januari 2014 12:33):
Per: Huvudsaken att det finns byggbara tomter, där man kan bygga vadhelst som någon vill bygga. Ungefär som i Yimbys förslag till hur Stockholm ska planeras: http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​12/​0​9/​lindhagenplanen-​2.​0​_​1310​.​h.​.​

Dessutom finns det nog en del att göra åt finansieringen, exempelvis som påpekas i inledningen till den här tråden. Och kanske även annat.

Du har rätt i att det nuförtiden finns föga intresse av att "bygga landet" som det hette på 30-talet, dvs att se till att det finns försörjning i framtiden. Det verkar som de tongivande tycker att alla former av ekonomisk aktivitet är lika bra, oavsett om det är finansoperationer, macdonaldsjobb eller tekniskt avancerad produktion. Fast detta är nog något som bör diskuteras nån annanstans än här, annars blir det för spretigt.
 0
Jan Wiklund (20 Januari 2014 12:38):
Beträffande rapporten om bostadspotentialen: Det verkar snurrigt att hela enorma Bromma bara har potential för tre gånger så många nya bostäder som Norrmalm. Eller för den delen att det får plats med färre nya bostäder i Skarpnäck än i Norrmalm. Det skulle man inte kunna tro när man tittar på t.ex. eniros karta, och mäter upp hur mycket mörkorange som finns på respektive, och hur mycket som inte finns.

Eller räknar man månne med att stadsdelarnas "karaktär" absolut inte får förändras, dvs att Bromma och Skarpnäck måste förbli glest byggda i all evighet? Medan Norrmalm gärna får fortsätta att byggas tätt?
 0
Joel (20 Januari 2014 22:11):
Jan, modellen som ligger till grund för bostadspotentialen utgår dels från stadens underlag gällande diverse begränsningar men också på drivkrafterna att bygga. Där drivkrafterna är större förmodas också den tillkommande bebyggelsen vara tätare, såsom på Norrmalm (var dessutom större delen av de 6000 utgörs av Hagastaden).
En drivkraft är förstås marknadstrycket, en annan är Promenadstadens strategi att utveckla centrala stadens utvidgning samt ytterstadens tyngdpunkter. Skarpnäck är det enda stadsdelsområdet utan en tyngdpunkt varför potentialen att förtäta till 2030 blir mindre.
Rapporten betonar att stadsdelar i just centrala stadens utvidgning och ytterstadens tyngdpunkter kommer behöva förvandlas till karaktären.
Rapporten finns att läsa här: http:​/​/​www.​spacescape.​se/​20​14/​0​1/​bostadspotential-​stoc.​.​
 0
Jan Wiklund (21 Januari 2014 08:40):
OK, jag tänkte mig att innerstadens utvidgning skulle ske mest i de stadsdelar som omger innerstaden. Men det var tydligen alldeles för enkelt...
 0
Alexander Ståhle (21 Januari 2014 09:42):
Jan,
Läs rapporten.
Mvh
Alexander
+1
Jan Wiklund (21 Januari 2014 11:09):
Jodå, jag ser. Men det förklarar inte varför det är omöjligt med samma täthet i princip hur långt ut som helst (eller så långt ut som människorna räcker) som det är i nuvarande innerstan. Varför potentialen per hektar är mindre i de omgivande stadsdelarna än i de som redan råkar vara byggda tätt (och är osannolikt attraktiva av just det skälet).

Man kan förstås lägga in ett godtyckligt antal begränsningar, men det minskar ju inte potentialen, bara den potential som man behagar föreslå...
 0
Erik (23 Januari 2014 19:33):
Om nu parkeringsnormen skall behållas och samtidigt värdefull yta utnyttjas för bostäder så finns det bara ett svar. Att börja bygga fler garage under fastigheter som tillämpas i många av världens större städer. Då är nackdelen dock den höga kostnaden men det vore ett sätt att komma runt problematiken med att parkeringar skall uppta onödig markyta.
 0
Per (25 Januari 2014 12:59):
"Skarpnäck är det enda stadsdelsområdet utan en tyngdpunkt varför potentialen att förtäta till 2030 blir mindre."

Det måste alltså finnas stora, tydliga förortscentra att så att säga utgå från, för att förorten ska kunna förvandlas till stad? Ingen kontinuerlig stadsväv med service och handel ganska jämnt fördelat?

Räcker det inte med de t-banestationer (med tillhörande samhällsservice) som redan finns? Går det inte att utveckla t.ex. de jämnstora Bagarmossen och Skarpnäck parallellt, utan att någon av dessa nödvändigtvis måste "vinna" genom storlek?

Det påminner om den gamla centralortsprincipen, när dagens kommuner bildades för drygt 40 år sedan. Om två närbelägna orter inte kunde komma överens om vilken av dem som var det naturliga centrumet (centralorten), kunde det sluta med att bägge fick finna sig att bli inordnade i en storkommun med centralort flera mil bort. Att ha en decentraliserad kommun där orterna delar på de kommunala funktionerna och administrationen (som vissa kommuner dock ändå kom att göra i viss utsträckning) ansågs inte lämpligt.

Är det ett typiskt svenskt 60-talstänkande som hänger kvar? Går det att betrakta detta på ett annat sätt?

Annars kan jag eventuellt se en risk med hög exploatering i periferin att det kan bli mer behov av transporter, åtminstone om arbetstillfällen i stor utsträckning förläggs i utkanterna och behoven av tvärförbindelser ökar. Det tycks ofta inte vara så att ABC-städer, där samma individer jobbar, bor och shoppar i samma område, i praktiken fungerar som det var tänkt.
 0
Grafeus (25 Januari 2014 14:55):
Bilen (och den plats trafiken tar i besittning) är kanske inte ett så stort problem i ett av världens mest glesbefolkade länder... Snart kan vi inte heller skylla på avgaser etc, då el och hybrider är framtidens melodi. Helt ärligt. Det hade varit mer aktuellt om saken gällt London eller Los Angeles. Stockholm skulle kunna ha dubbelt så mycket biltrafik med rätt utbyggd infrastruktur. Och det skulle förmodligen inte en märkas.
 0
David Nylund (25 Januari 2014 15:12):
Nåja, Stockholm kommer regelbundet högt i bilköstatistik, så det behöver vi inte drömma om att vara LA eller London för... Att vara en stad byggd på öar har sina sidor.

Men åter, icke-bilägare borde inte behöva subventionera boendeparkeringen.
 0
Jan Wiklund (25 Januari 2014 15:47):
Per: rent teoretiskt borde man ju kunna bygga vidare med innerstad från de obsoleta tullarna och utåt så långt som människorna räcker till. Om man manglade ut tätbebyggda innerstadskvarter från Gamla stan och utåt borde man kunna göra det från Skanstull och Hornstull och utåt. Man skulle inte ens behöva utgå från några redan existerande centra.

Eller man skulle kunna göra som föreslås i Lindhagenplanen 2.0: upplåta alla tomter inom en viss gräns för obegränsat byggande så länge som man följer reglerna (vilka dessa är avgörs förstås på vanligt politiskt sätt).

Under förutsättningen att "reglerna" kräver den sortens extrema pietet som de tycks göra idag kan man förstås inte få plats med särskilt mycket. Men inget säger ju att de måste göra det. Man skulle i princip kunna tänka framtiden ungefär så här om vilken förort som helst: http:​/​/​www.​ksark.​se/​projekt/​nya-​eriksberg/​
 0
Joel (26 Januari 2014 22:52):
Per, enligt Promenadstaden ska den täta stadskärnan växa utåt, från bland annat Skanstull och Hornstull.
Men en rad tyngdpunkter har också pekats ut som särskilt lämpade för stadsutveckling även längre ut i ytterstaden.
Det tycker jag snarare kan betraktas som en prioriteringsordning efter platsernas förutsättningar än som 60-talstänk, hela ytterstaden kan ju inte förtätas samtidigt
och då är strategin att börja på de platser som bedömts ha störst potential rimlig. Alternativet blir att inte bygga alls utanför centrala stadens utvidgning?
På sikt kan större delar av ytterstaden förhoppngsvis få en mer sammanhängande stadsbebyggelse med handel och service,
men det känns svåröverkomligt till 2030.
+2
Jan Wiklund (26 Januari 2014 23:00):
Joel: Självklart kan inte hela nuvarande Stockholm få innerstadstäthet med en gång (eller ens någonsin...). Men planen pratar ju om "potential", dvs vad som är möjligt just där.

Och då måste det ju finnas en enorm potential överallt - låt vara att den inte kan förverkligas med ens.
+1
Jens Ekengren (27 Januari 2014 17:21):
Grafeus:

Av någon anledning ser jag inte hur bilköerna blir kortare bara för att bilarna inte kör på bensin... Må vara att bilarna blir lite kortare för att det blir för tungt med stora härken, men så stor skillnad tror jag inte det gör :)
 0
Anders Eriksson (27 Januari 2014 19:44):
Man kan fundera på varför Fruängen och Högdalen är tyngdpunkter, medan Skarpnäck inte är det.

Högdalen och Fruängen ligger på ungefär samma nivå i drivkrafter (underlagsrapporten s. 62-63) som Skarpnäck stadsdelsområde. De övriga tyngdpunkterna ligger betydligt högre i drivkrafter.

Skarpnäcks stadsdelsområde ligger dock högt i andelen "ej byggbart", högre än Katarina-Sofia. Har man möjligen låtit bli att göra Skarpnäck till tyngdpunkt pga bristen på byggbar mark?

Högdalen och Fruängen borde ligga högre i drivkrafter eftersom de är tyngdpunkter, dvs ligga högre än Skarpnäck som inte är det. Det finns samtidigt mer byggbar mark i Högdalen och Fruängen, vilket höjer potentialen, men det tycks inte förklara i sig varför dessa är tyngdpunkter.
+1
David Nylund (27 Januari 2014 19:58):
Centrum, vägar och bussar, Anders. Det är nog svaret.

Sen finns det ju massiva mängder med mark i Skarpnäck, om man bara velat använda den. Det är som Jan brukar fråga om och om här, varför ska vissa förorters maxtäthet ses som lägre än innerstaden? Varför?
 0
Jan Wiklund (28 Januari 2014 09:56):
David: Det är nog vår gamla vän "karaktär" som är ute och spökar igen. Att Uno Åhrén och grabbarna själva föraktade pietet hindrar inte att Stockholms stad har en osannolik pietet för de stadsdelar de ritade och anser att de ska bevaras så oförändrade som möjligt intill tidens ände.

Eller också är det en mental blockering. Gränsen mellan "inne" och "ute" är otroligt stark, berättar socialpsykologen Johan Asplund, och det är nästan omöjligt för en människa att föreställa sig att en ute-pryl som hittas ute kan ha kommit från inne och vice versa. Jfr den gamla uppgiften att binda samman nio punkter i en kvadrat med fyra linjer utan att lyfta pennan: det är få som själva spontant kommer på att det kan göras bara om man avlägsnar sig från kvadraten (den som undrar vad jag pratar om kan se på http:​/​/​adamhassan.​se/​wp-​content/​uploads/​20​11/​11/​4.​jpg)
 0
Christian S (15 September 2014 10:52):
Snygga illustrationer till den här artikeln för att jämföra parkeringsyta med bostäder.

http:​/​/​www.​nytimes.​com/​20​14/​0​9/​15/​arts/​design/​9-​x-​18-​p.​.​
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter