Utskrift från www2.yimby.se
....

Slakthusområdet och IKEA

 


Stockholms Stad har gått vilse i promenadstaden.


När man står mitt i promenadstad av världsklass och inte ser det utan är på väg att förstöra den,  ja då har man en blind fläck. Och det är ingen liten blind fläck man har heller, utan i fallet Slakthusområdet och IKEA så tycks man förväxla icke promenadstad med promenadstad och promenadstad med icke promenadstad.

Vi ska här försöka visa hur den blinda fläcken ser ut.

När man läser stadens utredningar om Slakthusområdet så slås man av att utredningarna inventerar problem med hur man skapar tät blandstad, dvs promenadstad, av detta historiska industriområde. Man nämner t ex problemet med att området är fullt av backande lastbilar och hur dessa inte går ihop med att området blir fullt av lekande barn ifall man bygger bostäder bland de befintliga verksamheterna. Man nämner att området är en avgränsad enklav som historiskt sett endast haft en enda entré till hela området. Man nämner också att området är utsatt för mycket buller från bla Nynäsvägen.

Sen ger man sig i kast med att lösa dessa problem. Man öppnar upp området mot söder genom att bygga en entré till, som en spegel av den i norr så att man inte förstör områdets historiska karaktär. Man bestämmer att lastbilarna måste hanteras genom trafikseparering så alla gående ska hålla sig på rena gågator, helst i inomhuscentrum. Man leder om Arenavägen så att det ska bli svårare för bilar att hitta in i området och lägger samman den med den nya entrégatan från söder.

Och för att lösa problemet med alla verksamheter som är störande i Slakthusområdet så flyttar man dem till en gammal stenkross i stadens periferi. Och sen lägger man en jättestor huskropp i form av ett IKEA med en ännu större inomhusgalleria på totalt 135 000 kvadratmeter byggnadsyta och 4000 parkeringsplatser som ett gigantiskt bullerskydd mot trafiklederna Nynäsvägen och Enskedevägen.


Planskiss från Stockholms Stad som visar hur man tänker sig gatunätet.

Och så får man en promenadstad, som består av gågator i en enklav med bostäder för sig, shopping för sig i gigantiska inomhusgallerior,  gigantiska slutna fasader mot omgivande stadsdelar allt omgivet av trafikleder med ett fåtal infarter till gigantiska parkeringsplatser. Ja och så en ny tunnelbanestation med uppgångar mitt i enklaven.

Men, är inte det här väldigt likt Skärholmen Centrum och Farsta Centrum? Är det så promenadstaden ser ut? Är det inte innerstadens kvartersstad som är modellen för promenadstaden?

När vi kommit så långt börjar vi bli nyfikna på vad som egentligen finns i Slakthusområdet redan från början.

I Slakthusområdet finns:

- Ett tätt rutnät av gator, precis som i innerstan.
- Kvarterstruktur med exakt samma skala som innerstans kvartersstad.
- Ett myller av företag (169 medlemmar i företagarföreningen och det är inte alla), retauranger, butiker, danskklubbar, skolor och entreprenörer, precis som i innerstan.
- En barnvänlig skala med en uppsjö av stimulerande miljöer att utforska och massor av unika landmärken som gör det lätt även för små barn att lära sig hitta, ja och så de backande lastbilarna, precis som i innerstan.
- 3 omgivande stadsgator dvs Arenavägen, Enskedevägen och Palmfeltsvägen.

Slakthusområdet är redan promenadstad i världsklass. Det saknas bara några få saker för att det ska bli en perfekt promenadstad i världsklass.


Rutnät i slakhusområdet. Bild: Google.


Rutnät i Vasastan. Bild: Google.

I Slakthusområdet finns inte:

- Trottoarer längs gatorna.
- Bostäder.
- Det inre rutnätet av gator är dåligt kopplat till de 3 omgivande stadsgatorna.

Men om man nu vill åtgärda de här bristerna vad gör man då?

Jo, åtgärdsplanen för vägnätet borde se ut så här:
- Bygg trottoarer längs de omgivande stadsgatorna Enskedevägen, Arenavägen och Palmfeltsvägen där det saknas.
- Bygg trottoarer längs gatorna Boskapsvägen, Hallvägen, Slakthusgatan, Rökerigatan, Stora Skorstensgatan, Styckmästarvägen, Kylhusgatan, Charkmästargatan, Hallmästarvägen, Kylgatan och Trädskolevägen
- Dra gatorna Boskapsvägen, Hallvägen, Slakthusgatan, Rökerigatan ända fram till Enskedevägen.
- Dra gatorna Boskapsvägen pch Rökerigatan ända fram till Palmfeltsvägen.
- Dra gatorna Stora Skorstensgatan, Styckmästarvägen, Charkmästargatan ända fram till Arenavägen om det går utan att riva byggnader.
- Dra nya gator där det går från Boskapsvägen till Lindevägen i Enskede Gård.

Bristen på bostäder åtgärdar man genom att:
- Bygga höga bostadskvarter med butiker i markplan i de kvarter som bildas i det södra området mellan Kylgatan och Enskedevägen.
- Bygg bostadshus med butiker i markplan längs arenavägen där det idag ligger ett järnvägsspår som ska tas bort.
- Bygg bostadshus längs den obebyggda sidan av Boskapsvägen.
- Möjliggör avstyckning av mycket små fastigheter (4x6, 4x8, 6x6, 6x8, 8x8 meter) inne i slakthusområdet där det idag är obebyggd mark och tillåt infillprojekt på 5 våningars höjd med flexibelt innehåll och stadsradhuskaraktär på dessa mikrofastigheter.
- Alla bostäder som byggs ska ha krav på extra kraftig ljudisolering pga det bullerutsatta läget.

Övriga åtgärder
- Låt alla verksamheter som idag är i området vara kvar. De kommer ändå att flytta med tiden när deras lokalbehov ändras och ersättas av andra som dras till den kreativa miljön.
- Byt ut kylsystemet för de stora kylrummen mot ett miljövänligt system som inte behöver en gigantisk farlig tank med ammoniak.

Men IKEA då?


Ja IKEA skulle väl passa bäst ovanpå en överdäckning av Nynäsvägen mellan Enskedevägen och Gullmarsplan. Då kan man köra direkt upp i IKEA garaget från Nynäsvägen och man löser en stor del av bullerproblemet med Nynäsvägen. Begränsar man farligt godstransporterna på Nynäsvägen till samma tider som gäller i Södra Länken kan inte heller några IKEA besökare råka illa ut vid olyckor med farligt gods, eftersom IKEA är stängt då.

Ännu bättre vore det naturligtvis om IKEA tog klivet in i 2000-talet och etablerade ett showroom där man kan prova möbler och andra varor för att sedan beställa dem för direkt hemleverans genom samma system man använder för sin e-handel.

Så ser Stockholms Stads blinda fläck ut. Den som gör att man står mitt i promenadstad av världsklass och inte ser det utan är på väg att förstöra den.

Det räcker nu.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+2
Krister (11 Februari 2014 08:06):
I Gbg har vi ett liknande centralt område, Ringön, som även det har kvartersstruktur och ett otal större och mindre industrier. Även här planeras en total rivning av hela området för att sedan bygga nytt. Om kvartersstrukturen skall bevaras vet jag inte. Kommunen äger marken och man planerar säga upp alla arrendatorer och sedan sälja marken till aktörer som Skanska, NCC, PEAB, vilka sedan får komma med förslag till hur Ringön skall bebyggas efter rivningen.
+9
Niklas Öhrström (11 Februari 2014 08:46):
Konstigt att man så totalt missar huvudpoängerna i översiktsplanen. Den är egentligen rätt enkel att implementera. Först rutnät. Sedan delar man in i parker, kvartersmark och torg. Därefter delar man in kvartersmarken i tomter och slutligen: Sätt upp några enkla regler för hur man får bygga (höjd, minimiexploatering och husets placering, samt minimihöjd i bottenplan).

Så svårt ska det väl inte vara?
Fördelen med slakthusområdet är att vi redan har ett rutnät och och i stort sett tomtindelning. Man gör det betydligt krångligare än det behöver vara.
+5
Niklas Öhrström (11 Februari 2014 08:47):
Frågan är vilka politiker som är beredda att sätta ner foten så att promenadstaden verkligen blir verklighet och inte bara en pappersprodukt.
+4
Jan Wiklund (11 Februari 2014 09:09):
Vi har diskuterat många gånger vems felet är att det blir så här. Flera yrkesgrupper har varit på förslag - arkitekter, trafikingenjörer, fastighetsägare, byggmästare... Men detta måste väl ändå vara ett resultat av stadsbyggnadsarkitekter skolade och indoktrinerade i 1900-talets paradigm och utnyttjande tumregler och rutiner som grott fast på grund av samma paradigm?

Inte för att det spelar nån roll vems felet är, men det skulle vara väldigt skönt att veta vad man måste ändra på.

Så därför efterlyser jag hett ett försvar från de tekniskt ansvariga för planen, där de talar om hur de har jobbat.
+2
Jan Wiklund (11 Februari 2014 09:13):
Rasmus och Anders: Skulle det vara möjligt att visa med en enkel illustration hur ni har tänkt er?
+2
Björn (11 Februari 2014 09:47):
HAde inte haft några problem med IKEA av den volymen om det inte är för att det är bilberoende. Utsläpp begränsas med smarta transporter = showroom + samordnad utkörning. Oavsett utsläpp, dvs elbilar på bred front skapar trots allt miljöeffekter i form av buller och barriärer.
Så, bygg på ett sätt som ger möjlighet att effektivisera/samordna resande och transporter
+4
Martin Ekdahl (11 Februari 2014 09:52):
"Promenadstaden" tycks vattnas ut till ytterligare ett snyggt begrepp som används som spackel på projekt med en helt annan innebörd. Ännu en tom floskel i raden av tomma floskler...
+2
Karin/blå Arkitektur Landskap ISlakthusområdet (11 Februari 2014 10:24):
Exakt, hur svårt kan det va?
Men OBS - slakthusområdets "uppsjö av stimulerande miljöer" skapas av att kvarteren är öppna och genombrutna. Husen står fria inom kvarteren. De spännande miljöerna uppstår INTE som ett resultat av en kvartersstruktur á la stenstaden, som sluter sig kring tysta och privata gårdar. Slakthusområdets kvarter är mindre, och annorlunda. Att rulla ut innerstadens slutna kvarter från 1800-talet är en förödande strategi för Slakthusområdet. Tänk om stan kunde se Slakthusområdet som ett pilotprojekt att VERKLIGEN planera utifrån de kvaliteter som finns, och det befintliga - som ju här både är verksamheter och ett sammanhang i södernärförort.
+1
Anonym (11 Februari 2014 14:19):
Jag som varit inblandad i detta projekt sedan ett tag kan bara konstatera att förutom IKEA-delen så har ni missuppfattat ganska mycket av planerna. Bl.a. gällande trottoarer/gågator, separering av bostäder/handel/kontor mm.
Programmet är fö inte klart utan arbetas fortfarande med så det material ni kommit över är inte färdigt.
I samrådet framöver kommer det förhoppningsvis bli tydligare redovisat och förklarat. Min uppfattning är att programområdet (utom IKEA-delen) väl svarar upp till idéerna i promenadstaden.
 0
zep (11 Februari 2014 15:28):
Grymt bra. tack för detta inlägg!
 0
Sofia Buhrgard (11 Februari 2014 15:29):
Klockrent
+2
Rasmus Larsson (11 Februari 2014 16:33):
Hej Anonym,

Vi är medvetna om att det är arbete under gång, och att det finns flera olika versioner av planidéer. Men också att det pågår en mycket stor maktkamp mellan olika intressen kring området som drar i olika riktningar.

Om du tillhör de som vill samma sak som vi, ta då inte artikeln som kritik mot din insats utan se den som ett stöd för dig mot de som försöker driva utvecklingen i en annan riktning.

Dessutom är du väldigt välkommen att kontakta oss och reda ut eventuella missförstånd. Enklast är att du mejlar mig på rasmus@rasmus.se och så kan vi ses över en fika. Vi skriver gärna en till artikel som visar allt bra ni också planerar göra, tro inte att vi inte sett det.

Glada hälsningar :)

Rasmus
+1
David Nylund (11 Februari 2014 17:18):
Lysande. För egen del ser jag gärna att området knyts ihop med bostadsområdet norrut när tuben grävs ner där. Borde gå att bygga kvarter som är 4-5 våningar mot Konstgjutarvägen och det dubbla mot Palmfeldts väg, som för övrigt är extremt överdimensionerad efter att Södra länken kom till. Likaså borde det gå att bygga längs Bolidenvägen.

Med andra ord, området har naturliga spridningsvägar även norrut.
 0
Johan (11 Februari 2014 18:55):
Karin/blå, som boende har jag bott i såväl miljonprogram, slutna kvarter i innerstan och öppna genombrutna kvarter i Hammarby Sjöstad och kan säga att som boende är sjöstaden en lika stor katastrof som miljonprogrammet. Som boende är sådana kvarter allt annat än stimulerande. Dom är fula, oklara, otrygga och osäkra. Och uppenbarligen tycker väldigt många som jag. Därför lägger kvm-priset i slutna kvarter avsevärt högre än allt annat
+2
Rasmus Larsson (11 Februari 2014 19:55):
Kvarteren i Slakthusområdet är genombrutna på ett helt annat sätt än i Hammarby Sjöstad. Det är mer trånga små gränder likt gamla stan eller tusenåriga arabiska städer. Det är definitivt inte öppna innergårdar.
 0
Insatt (11 Februari 2014 21:17):
Är insatt i projektet och kan säga att man tvärtemot vad som antyds för ett sådant här för området tagit ett unikt helhetsgrepp där man tittat på infrastruktur, kulturvärden, blandning av verksamheter, integration med kringliggande bebyggelse, variation av bygghöjder, verksamheter och tekniska svårigheter med att hitta nya funktioner till de många byggnader som finns i området. Projektet är i sådant skede att man hittills enbart tagit fram arbetsunderlag utan att ta några beslut.
+2
Rasmus Larsson (12 Februari 2014 00:13):
Hej Insatt

Kritiken vi har handlar om att man tagit fel helhetgrepp, inte att man inte tagit ett helhetgrepp. Och felen och bristerna finns i utredningarna som föregått programarbetet och sen följt med in i andra arbetsunderlag och programarbetet.

Att man inte tagit beslut ännu är ju bara positivt för då kan man gå tillbaka och reda ut bristerna i utredningar och arbetsunderlag så inte programarbetet jobbar utifrån fel förutsättningar.

Skulle det visa sig att vi har fel kommer vi bli positivt överraskade när programförslaget presenteras och det vore naturligtvis strålande.

Du är såklart också välkommen att kontakta oss och reda ut eventuella missförstånd precis som jag sa till anonym här ovan.

Glada hälsningar :)

Rasmus
+4
zep (12 Februari 2014 10:55):
Borde man inte kunna smala av Enskedevägen något och lägga en rad med kåkar på vardera sidor (minska antalet filer eller minska mittremsan något) Och låta samtliga nord-sydliga gator från gamla enskede korsa denna väg in i slakthusområdet. Bilister kör ju snabbt på enskedevägen bara för att dom kan. Bort med bullerplanket och låt ny bebyggelse skapa ljudbarriärer. Bort med gångtunnlar och lokalgator utmed Enskedevägen (visst det finns en och annan villa som har entre mot enskedevägens lokalgata men det borde man kunna lösa från "nya" enskedevägen).

Det skulle kunna bli en riktigt fin paradgata. Jag anser att det är utmed denna gata som hela stadsutvecklingen borde ta sitt avstamp.

Hur många fordon går det utmed den vägen, nån som vet?
+3
Anders Eriksson (12 Februari 2014 13:32):
Det är är ju inte en ö. Både Slakthusgatan och Hallvägen skulle kunna "peka ner" mot Gamla Enskede istället för att man lägger ett stort varuhus där. Nynäsvägen kan man inte göra så mycket åt, annat än gångbroar mot Hammarby och ev. delvis överdäckning. Men Enskedevägen behöver inte bli en stor trafikled. Det tycks bygga på prognostiserade, framtida trafikvolymer som inte finns idag och som inte kommer att uppstå eftersom innerstans förmåga att svälja bilvolymer är begränsad.
+1
Bo Ek (13 Februari 2014 15:20):
Så göra våra makthavare ännu en slakt av något värdefullt. Historien upprepar sig. Beundransvärt av YIMBYs skribenter att orka strida emot. Tyvärr är det lönlöst.
+1
Martin Kolk (13 Februari 2014 22:37):
Zep: Det är ett utmärkt förslag! Det är verkligen mycket onödvändig trafikslum i området som verkligen inte behövs, och kunde bli kontor/bostäder. På samma sätt skulle man ju kunna ta bort de väldigt breda områdena med gräs och cykelbanor på västra delen av Sockenvägen (efter Sockenplan) på ena sidan vägen, och ersätta med stadsradhus. Det skulle nog gå att placera stadsradhus mot Enskede IP också, om man tar några meter av idrottsplatsen.
 0
Für Alle (14 Februari 2014 20:15):
Köpcentrumet Entré i Malmö byter golv efter 5-6 år för att öka kundernas intresse. Det ligger mycket nära både innerstadstorg (med busscentral) och motorväg. Det var nog ingen som trodde att det skulle gå knackigt med det läget. I USA stängs köpgallerior. I Sverige öppnas nya, men det är inte förvånande om det sneglas på centralare lägen. Det gäller bara att kunderna hittar dit.
+2
Rasmus Larsson (17 Februari 2014 23:08):
Mood Gallerian mitt i City går inte alls bra. Restaurangerna går bra men inte butikerna.
+2
Marre (24 Mars 2014 16:34):
Vad gäller Moodgallerian handlar det snarare om att det är fel butiksmix, än att det är en galleria. Det finns en gräns för hur många svindyra lyxmodebutiker med okända varumärken som man kan ha i en och samma galleria.
+1
Rasmus Larsson (25 Mars 2014 23:21):
Det kallas överetablering. Problemet är att galleriaformatet driver fram överetablering.
 0
Anders Djerf (10 April 2015 04:22):
Stoppa alla enskilda projekt på nya byggen på Slakthusområdet, som IKEAs önskan - eller som man själva gärna vill kalla det "erbjudande" - att bygga upp ett stort varuhus här mitt i närmaste närförorten, innan vi har en helhetsplan för hela det 290 000 kvm (!) stora området! Hänsyn till en rad K- märkta byggnader från 1912 och 1950-talet måste tas, de framtida trafikströmmarna både för gående, cyklister och bilar måste analyseras och bra lägen får inte lovas ut till en enskild aktör idag! När hela planen är klar kanske det visar sig att bostäder eller byggnader för kulturella ändamål är bäst på den och den tomten, t ex dit IKEA idag kastar lystna blickar. Stoppa det projektet intill vidare. De riskerar att sabotera möjligheterna på framtidens "Slakthusområdet"!
Kom med på en "Slakthusvandring" nu 2015! Här finns levande (!) historia! Jag guidar på Slakthusområdet återkommande. Närmaste tillfälle redan idag fredag kl 13 med samling vid stora infarten vid Slakthusparken, intill Palmfeltsvägen 15. Kommande tillfällen Söndag 12 april kl 13.00, onsdag 6 maj kl. 13.00 och Tisdag 26 maj kl. 13.00. Anders Djerf hälsar alla välkomna, ingen föranmälan!
 0
Martin Ekdahl (10 April 2015 12:06):
Måste passa på att besöka området nästa gång jag är i sthlm.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter