Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY på persontrafikmässan 2014

 
Stockholms läns landstings monter på Pesontrafikmässan.
Stockholms läns landstings monter

YIMBY närvarade på årets upplaga av persontrafikmässan den 28-30 oktober. Persontrafikmässan är en fackmässa där verksamma inom kollektivtrafiksektorn samlas för att diskutera, hålla seminarier och ställa ut.

I Stockholms läns landstings monter kunde man få en överblick om vad som är på gång i Stockholmsområdet, bland annat via en stor karta som gav en snabb översikt. Nere på mässgolvet fanns projektledare och andra involverade i flera av de stora planerade kollektivtrafiksutbyggnaderna i Stockholm.

Förutom montrar fanns ett flertal seminarier om diverse transportfrågor. På ett av dessa seminarier om framtidsutmaningar i storstadsregionerna kunde man lyssna på Riggert Anderson, förvaltningschef på Förvaltningen för Utbyggnad Tunnelbana. Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana är en helt ny förvaltning som skapades i syftet att genomföra den planerade utbyggnad av tunnelbana som kom till ur 2013 års Stockholmsförhandling. Han presenterade förvaltningens organisationstruktur samt de planerade tunnelbaneutbyggnaderna.

Riggert Andersson presenterar de planerade tunnelbaneutbyggnaderna.

I utbyggnadsplanerna ingår utbyggnad av den blåa linjen mot Nacka och Gullmarsplan, den blåa norrut mot Barkarby samt en ny linje mellan Odenplan och Arenastaden. Efter en över 20 år lång väntan sen den senaste utbyggnaden av tunnelbanesystemet samt tidigare besked om att "tunnelbanan är färdigbyggd" kom förra året det mycket efterlängtade beskedet att Stockholms tunnelbana ska byggas ut. Det handlar om ett stort samarbete mellan kommuner, landsting och stat där tunnelbana byggs i utbyte mot nya bostäder. Samtidigt kommer nya bytespunkter mellan tunnelbanan och pendeltåg skapas i Barkarby och Solna för att avlasta T-centralen.

Ett sådant helhetstänk är något som YIMBY starkt efterfrågar. 2013 års Stockholmsförhandling var ett bra första steg, men det behövs i större utsträckning. En samordnad stadsplan och kollektivtrafikplan skulle långsiktigt säkra ett gott utbud av bostäder och kollektivtrafik, exempelvis YIMBY's förslag Lindhagenplanen 2.0.

Men det går sakta åt rätt håll. Henrik Laurell, projektledare för Spårväg City, berättade om hur planerna för Norra Djurgårdsstaden samordnas med den planerade spårvägen för att bra kollektivtrafik ska finnas på plats som en integrerad del av staden istället för något som man lägger till senare. Ett exempel på hur det kan gå annars är de redan byggda delarna av Norra Djurgårdsstaden samt Annedal, områden där folk bor och verkar men där kollektivtrafiken idag är klart undermålig. Annedal skulle ursprungligen få en station på tvärbanans planerade Kistagren. Dock blev den skjuten till framtiden och idag försörjs detta område endast av två busslinjer.

Någon annat som diskuterades var hur tänket ”bygg som om det vore det sista vi gör” kan föra med sig problem. Ett exempel på det är Arenastadslinjen som idag planeras som en tre stationer lång matarlinje till gröna linjen. Tanken är att man ska byta mellan linje på samma perrong i Odenplan. Men det finns långsiktiga tunnelbaneplaner på ytterligare en ny linje mellan Liljeholmen till Odenplan som skulle kunna vara en södergående förlängning av Arenastadslinjen. Den planerade spårlösningen vid Odenplan kommer dock i praktiken omöjliggöra en sådan förlängning utan att behöva byggas om allt från början och då har man slängt en hel del pengar i sjön. Det saknas alltså ett långsiktigt helhetstänk, där har vi en bit kvar på vägen. Dock är samtliga utbyggnadsförslag på förstudiestadiet och exakta sträckningar kommer samordnas med kommunernas planerade bostadsbygen. Arenastadlinjen är nu ute på samråd.

Härifrån kunde man få en överblick över allt som är på gång i Stockholm.

I landstingets monter presenterades också framtidens pendeltåg, däribland Citybanan, som är under byggnation och beräknas vara klar 2017. Pendeltågstunneln kommer förhoppningsvis att lösa många av förseningsproblemen som pendeltågen i dagsläget dras med. Men Citybanan kommer även skapa en ny central bytespunkt vid sidan av T-centralen i form av Odenplan. Annat som är på gång i pendeltågsväg är Mälarbanan. Det gäller uppgraderingen av järnvägen mellan Tomteboda och Kalhäll till fyrspår. En mycket intressant del av detta projekt är att järnvägsspåren planeras dras underjord förbi centrala Sundbyberg. Nedgrävning av spår och motorleder i centrala eller potentiellt centrala lägen är något som YIMBY länge har förespråkat. Dock hade det varit bättre om Solna kommun också försökt få en bit av järnvägen nedgrävd genom sin kommun. Mot en lite högre prislapp skulle man få en unik möjlighet att bygga ihop Huvudsta med Råsunda. Att göra det i ett senare blir avsevärt svårare och dyrare.

Sammanfattningsvis fick man intrycket på mässan att mycket är på gång i Stockholm och ännu mer ser ut att komma. Det tas ständigt steg i rätt riktning gällande samarbeten mellan flera instanser samt övergripande planering. Dock finns det mycket kvar att göra innan vi kan få det helhetstänk som vi efterfrågar. Men ambitionerna verkar finnas, vi inväntar framtiden med spänning.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Kolk (26 November 2014 16:43):
Beskriver landstinget själva Arenalinjen i presentationer som en 3-stationers matarlinje?
 0
Martin Ekdahl (26 November 2014 17:26):
Tycks ändå vara mer hopp om en fungerande kollektivtrafik än på många år.
+1
Jan Wiklund (26 November 2014 19:38):
Martin: Vänta bara tills man måste börja betala av på förbifarten! Det verkar som om enda chansen är att börja skriva på avtal för t-banelinjer som sen blir omöjliga att bryta.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (26 November 2014 20:26):
Arenastadlinjen lär om inte annat bli en konfliktfråga mellan stadshusmajoriteten och landstingsmajoriteten.

Man kan verkligen ifrågasätta avgränsingen för utredningen. Varför utredde man inte olika förlängsningsalternativ i Odenplan-änden av linjen?

Man borde åtminstone titta på en eventuell förlängning till Norra bantorget / Västra city. Om Västra city blir av så kommer man bygga ett stort antal bostäder och arbetsplatser mer än 500 meter från närmsta existerande station, vilket betyder att många som bor eller jobbar där kommer bli bilburna.
 0
Simon Wallin (26 November 2014 21:24):
Martin Kolk: De beskriver sällan arenalinjen så med egna ord men när man frågar om det får man exakt det svaret, ja. Dock är väl tanken att den ska byggas ut någon dag, norrut eller söderut (hur det nu är möjligt med spårlösningen vid Odenplan).
 0
Karl (26 November 2014 21:32):
Kommer Yimby skriva något yttrande över Arenalinjen där förlängningsfrågan tas upp, som man skulle kan ställa sig bakom? Det nuvarande upplägget var logiskt så länge det handlade om en en-stationsavgrening till Karolinska, men nu har ju förutsättningarna ändrats, då borde man överväga andra alternativ.
 0
David Nylund (27 November 2014 07:22):
Citybanan blev felbyggd. Med en pendeltågsstation mellan Odenplan och Solna vid Karolinska hade man sluppit dra en tunnelbanelinje parallellt. Men gjort är gjort och tunnelbana blir det.

Jag har för egen del svårt att tro att trängseln mellan Odenplan och Fridhemsplan (eller Alvik om man vill mäta ända till 17:s vändstation) blir så svår att en avgrening är ett stort problem, men jag kan ha fel.

Att avgreningen marknadsförs som en egen linje tycker jag är klart olämpligt. Även här, där frågan diskuterats på längden och bredden, uppstår ju missförstånd om vad som gäller. För många kommunikatörer inblandade som målar läppstift på grisen. Svaret är nog att ingen vet hur det kommer trafikeras, utan att man kommer testa sig fram, i simulatorer såväl som verkligheten.

Men visst borde vi yttra oss. Om vi nu kan komma överens om mer än att vi gillar att man börjat bygga ut tunnelbanan. :-)
 0
Karl (27 November 2014 11:36):
Det är öppna hus denna och nästa vecka där man kan träffa representanter för projektet, i eftermiddag i Gustav Vasa kyrka och nästa vecka på KI.

Jag tycker det viktigaste att få med i ett yttrande på det här stadiet är att det måste tydliggöras, inåt och utåt, hur man ser på det här projektet. Det verkar olämpligt att det på samma gång är en avgrening och en ny nord-sydlig linje - och om tanken är att det ska bli en ny linje som man kan bygga vidare på norrut, då känns det väldigt konstigt att omöjliggöra vidare utbyggnad söderut.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter