Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY:s yttranden om utbyggnaden av tunnelbanans blå linje

 


Stockholms tunnelbana ska byggas ut. Den 12 mars gick remisstiden ut för utbyggnaden av blå linje söderut, mot Nacka respektive övertagandet av Hagsätralinjen. YIMBY är mycket positiva till utbyggnaden av tunnelbanan, vilket också speglades i de två yttrandena vi lämnade. I sak har vi dock haft ett antal saker vi velat förbättra jämfört med landstingets remissförslag.

Sofia

Vid station Sofia har vi bland annat föreslagit en uppgång mot Stadsgårdskajen för att underlätta framtida bebyggelse i det området. En sådan uppgång torde hamna 150-200 meter norr om uppgången vid Folkungagatan, men pga. förkastningsbranten vid Stadsgården skulle det behövas en egen uppgång vid kajplan. Om en sådan uppgång inte anläggs från början förordar vi att den förbereds eller i alla fall inte omöjliggörs. Underlagsmässigt besöker 500.000 personer Fotografiska museet årligen och Birkaterminalen har även den en riklig daglig trafik, även om inte alla kommer från Stockholm. En framtida exploatering av området med exempelvis en överdäckning av Stadsgårdsleden ska inte heller hållas för utesluten.

Hammarby Kanal

Vid Hammarby sjö har vi avstyrkt de politiska förslag (ej en del av landstingets förslag) om att samordna tunnelbanetunneln med en GC-tunnel under kanalen. YIMBY anser att en sådan förbindelse vore bra, men att den i så fall bör byggas som bro. Det skulle både bli mer tillgänligt (framför allt om en tunnel skulle stängas under natten), samt sannolikt billigare än en djup tunnel för gående och cyklister. En djup tunnel med trappor/rulltrappor/hissar för att ta sig till och från verkar vara ett klart sämre alternativ än att bygga en öppningsbar bro på samma plats.

Ytterligare station i Hammarby sjöstad

YIMBY har föreslagit att ytterligare en station byggs mellan Hammarby kanal och Sickla, då avståndet mellan dessa stationer i vårt tycke är för långt för en tätbebyggd stadsdel. Området både norr och söder om kanalen är tätbefolkade, och framför allt på Sickla Udde skulle det bli relativt långt till annan kollektivtrafik som går in mot staden. En station i Sickla Udde skulle innebära en restidsvinst på över 10 minuter för resande mot T-centralen. Därför anser vi att man i fortsatta planer för T-baneutbyggnaden bör utreda ett lämpligt stationsläge för en ytterligare station. Stationen vid Sickla Kanal kommer att ligga relativt nära stationen Hammarby Kanal, men avståndet kommer fortfarande att vara längre än mellan flertalet stationer på Södermalm. En station vid Sickla Kanal kommer också att vara attraktiv för boende i norra Hammarbyhöjden efter planerade förtätningar och ge boende där fler direktlinjer mot staden utan byte. En naturlig konsekvens av en ny station vid Sickla Kanal är att stationen Sickla placeras aningen längre österut.

Slakthuset

YIMBY har förordat en västlig förläggning av stationen i Slakthusområdet (dock inte alternativet över Enskede Gård), då vi anser att stationerna Slakthuset, Blåsut, Skärmarbrink och Gullmarsplan samt tvärbanan vid Globen bör täcka in så stor yta som möjligt, och inte ligga allt för nära varandra.Yttrandena i sin helhet kan du läsa här:

Yttrande om utbyggnaden till Nacka
Yttrande om utbyggnaden till söderort
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Karl (21 April 2015 17:17):
Härligt att YIMBY Stockholm har vaknat till liv lite grann! Bra yttrande - har ni gjort något motsvarande för den gula linjen som var ute på samråd för ett tag sen?
 0
Karl (21 April 2015 17:20):
Härligt att YIMBY Stockholm har vaknat till liv lite grann! Bra yttrande - har ni gjort något motsvarande för den gula linjen som var ute på samråd för ett tag sen?
+1
Johan (25 April 2015 12:08):
Jag har en fråga.

Jag har en viss inblick i hur processen för design av nya tunnelbanelinjer går till. Ibland får man intrycket att det är någon politiker som tycker något och att man bygger t-banan på basis av det.

Så är det inte alls. SL, exempelvis, använder ett oerhört kraftfullt simuleringsverktyg, Hastus, för att simulera och optimera persontransporter utifrån detaljerad (åtminstone hyfsat detaljerad) kunskap om demografier, resvanor och geografisk data.

Er text ovan, vilken jag uppfattar som vettig, känns ändå som i jämförelse löst tyckande. Har ni måhända gjort en populationssimulering för att konkludera behovet av en station till i Hammarby Sjöstad? Varje station kostar trots allt ungefär 1 miljard att bygga så det är inga småsummor. Om vi antar att ni INTE har genomfört dessa avancerade matematiska simuleringar, varför ska vi då fästa tilltro till ert förslag som i så fall bara är gissningar och löst tyckande?

Jag sågar inte era förslag, tro inte det, tvärtom tycker jag de verkar bra. Men jag oroas av att debatten om t-bana görs ovetenskapligt och att ej underbyggda åsikter får ett orättvist stort genomslag.
 0
Christian S (25 April 2015 23:44):
Tjänstemännen får svara de förslag som kommer in vid samrådet, och ev förklara varför de väljer att göra något annat. Samrådet är ingen remiss.
 0
Anders Gardebring (29 April 2015 10:03):
Johan:
YIMBY Stockholm är ett ideellt nätverk av medborgare som diskuterar och har synpunkter på stadsutveckling. Vi har varken möjligheter eller resurser (i tid eller pengar) att köpa in och använda den typen av simuleringsverktyg som du nämner.
Däremot finns det stor kunskap om många aspekter kring stadsplanering inom nätverket, både från intresserade privatpersoner och från yrkesverksamma som engagerar sig i YIMBY på sin fritid.

Som Christian redan har varit inne på så är det inte YIMBY, eller någon annan intresseorganisation, som slutligen bestämmer hur saker ska göras. Vi har samråd för att ta in olika synpunkter och ståndpunkter, sedan är det tjänstemännen och politiken som har att fatta beslut utifrån det.
 0
Johan (3 Maj 2015 12:23):
Jag förstår det och håller i princip med om att det ni gör är positivt. När det gäller ett "ingenjörstekniskt" problem hamnar emellertid situationen i ett annat läge. Slussen kan se ut på ett närmast oändligt antal olika sätt och åsikter om siktlinjer, lutningar, vattenspegel, etc. är lämpliga att debattera i ett forum som Yimby.

Jag menar att tunnelbana skiljer sig på ett avgörande sätt från åsikter om exempelvis ett 60-våningshus på Telefonplan. Det finns ett optimalt sätt att dra en tunnelbana, optimalt ur den synvinkeln att det minimerar restiden för så många människor som möjligt till en given kostnad. Jag anser att det finns ett egenvärde i att välja en sådan lösning, även om det innebär fler eller färre stationer där enskilda individer vill ha dem.

När det gäller dragning av tunnelbanelinjer så finns det ett "korrekt svar" och jag anser det vara olyckligt att den sidan av saken sällan eller aldrig blir belyst.
+1
Erik Westberg (3 Maj 2015 18:33):
Det kanske finns ett "korrekt svar", om allt är statiskt. Men tunnelbanans dragning blir ju väldigt styrande för framtida utveckling/byggande och där kan vi stackars amatörer tänkas ha åsikter om hur vi vill att den utvecklingen ska se ut.
+1
Martin Kolk (4 Maj 2015 03:56):
Johan: Jag håller med om vikten av samhällsekonomiska analyser och att dessa bör få spela en stor roll. Det är dock mycket svårt för utomstående att få inblick i hur de görs, och till exempel dragningen till Solna tyder på att det även från dessa perspektiv finns mycket mer att önska.

Sedan är det svårt för mig personligen att förstå varför enbart en station ska kosta en miljard. I andra nordiska länder bygger man ju spår och stationer för 5-700 miljoner kilometern (se till exempel Stockholms handelskammares rapport).
 0
johan (5 Maj 2015 14:46):
Jag håller helt med.

Utomstående får så gott som aldrig ta del av de analyser som gjorts vid dragningen av diverse trafikleder. I vissa fall ÄR dessutom beslutet politiskt, snarare än trafiktekniskt, motiverat. Det bästa exemplet på ett sådant beslut är väl förbifarten.

Jag menar att allmänhetens acceptans för dårprojekt av typen NK-expressen skulle minska om beslutsfattarna tydligare marknadsförde de flödesberäkningar som (borde) ligga till grund för beslutet.

Att stationerna kostar runt en miljard är en tummen-pekfingret siffra jag fick lära mig när jag smyglyssnade på utredningsarbetet inför den nya tunnelbanelinjen. Att det kostar ofantligt mycket mer i Sverige än i andra länder förvånar mig inte. Sannolikt beror det på att våra stationer (och även vägtunnlar) är så oerhört mycket mer överdådigt konstruerade än på andra platser. Jämför en t-banestation längs blå linjen med någon av de hållplatser som finns i London. Det är tydligt att de svenska stationerna är större, rymligare, bättre handikappanpassade och sannolikt även håller betydligt längre.

Är det då bra att bränna så mycket pengar på de svenska stationerna? Det vet jag däremot inte. Förmodligen skulle det vara billigare att ge alla handikappade ett taxikort gratis och strunta i handikappanpassade miljöer. Men bättre? Det vågar jag inte svara på.
 0
Anders Gardebring (6 Maj 2015 13:30):
johan:
Vad är NK-Expressen? Mig veterligen slutade spårvägen vid Sergels Torg, inte NK? Nu stannar den temporärt vid Kungsträdgården under tiden Sergels torg byggs om.
Spårväg City kan aldrig kallas ett dårprojekt sålänge vi låter våra politiker driva igenom mångdubbelt dyrare och mångdubbelt mindre effektiva och mångdubbelt farligare projekt som Förbifart Stockholm. Smoke and mirrors.
 0
Anders Eriksson (6 Maj 2015 22:47):
Det är intressant att få en inblick i det som Johan skriver, att det finns särskilda beräkningsmodeller som används vid planering av t-baneutbyggnaden.

Iofs kan man nästan förutsätta att det används olika matematiska modeller, men riktigt säker man ändå inte vara som oinsatt i frågan. Det blir i varje fall på något vis begripligt varför avståndet mellan Hammarby kanal och Sickla planeras bli längre än normalt. Det är helt enkelt vattenområden, som kring Sickla udde, som påverkar hur mycket tillgänglig mark det finns i området och därmed den möjliga befolkningstätheten.

Dock skulle det naturligtvis kunna vara möjligt att "parera" den geografiska problematiken genom att ta hänsyn till mängden vattenytor i området och bebygga den tillgängliga marken tätare, allt för att ge adekvat underlag för stationer utmed tunnelbanan (istället för att lägga stationerna med längre avstånd från varandra). Det tänkandet har emellertid av allt att döma inte fått prägla utbyggnaden av just Sickla udde. Det är värt att fundera lite på om inte annat.
 0
Anders (8 Maj 2015 09:15):
Varför måste tunnelbanans blå linje fortsätta från station Kungsträdgården? Det leder till att linjen måste gå under Saltsjön och hamnar på stort djup. Sofia/Katarina får endast en station som kommer att ligga så djupt ner att hiss blir det enda alternativet för att nå den. Det känns föga attraktivt.
Varför inte istället avgrena blå linje vid T-centralen och dra den i tunnel under Gamla Stan till Slussen och vidare söderut i ett mer ytligt läge? Då slipper man det besvärliga svängen ut under Saltsjön och därmed det extrema djupläget. Det skulle också möjliggöra minst två nya stationer i Sofia/Katarina, exempelvis i närheten av Nytorget och Norra Hammarby.
Vore inte det bättre? Har man ens tänkt på det?
 0
Gabriel GADD (26 Maj 2015 05:19):
Förutom ännu en t-banestation mellan Hammarby Sjöstad och Sickla borde framför allt ytterligare en t-banestation anläggas under Skeppsholmen.

En så pass unik och central kulturknut kan bara inte förbigås, desto mindre som här erbjuds ett enastående tillfälle att genom kulvertar under Strömmen, för gående och cyklister, sammanbinda, eventuellt i ett senare skede, Skeppsholmen med både Djurgården (Allmänna Gränd) och Stadsholmen (Brunnsgränd).
 0
Martin Kolk (5 Juni 2015 01:58):
Verkar som SL förordar alternativ Svart, som också Yimby ansåg bäst.

http:​/​/​www.​sll.​se/​Global/​Verksamhet/​Kollektivtrafik/​Ak.​.​
 0
Anders Eriksson (5 Juni 2015 19:49):
Diskussionen om blå linjens förlängning under Saltsjön tog sin början för över 50 år sedan. Någon Skeppsholms- eller Djurgårdsstation kan man nog inte räkna med av kostnadsskäl.
 0
Gabriel GADD (6 Juni 2015 04:18):
Angående kostnaderna för en t-banestation under Skeppsholmen måste dessa vägas mot andra.

För mig står det helt klart att en gångförbindelse mellan Stadsholmen och Djurgården via Skeppsholmen är av högsta prioritet och anlägger man inte t-banestationen från början blir det för sent.

En dylik axel skulle bidra till att minska isoleringen och främja folklivet, särskilt under vintern då folk inte åker båt.

Internationellt sett utgör dessa idag isolerade holmar Stockholms mest eftertraktade delar. Man bör inte fokalisera på enbart befolkningsunderlag utan även på turistströmmarna.

De enorma summor som slukas av Förbifarten skulle kunna utnyttjas bättre!
 0
Gabriel GADD (17 Augusti 2015 06:56):
Det förvånar mig att ingen från Yimby, som vanligtvis konsekvent förespråkar sammanflätningen av stadens stadsdelar genom tätare kommunikationer, gjort minsta kommentar sedan den 6 juni angående den oundgängliga nödvändigheten att anlägga en tunnelbanestation under Skeppsholmen!

En dylik t-banestation framtvingas av både kommunikationsskäl och säkerhetsskäl:

- Stor Stockholms Brandskydd har redan varnat för de onödigt långa avstånden till närmaste t-banestationer (Kungsträdgården eller Sofia) i fall av nödevakuering under Strömmen.

- Stadsholmen/Riddarholmen, Skeppsholmen och Djurgården med Wasaskeppet och Skansen utgör Stockholms absoluta kulturella och turistiska centrum, dock idag groteskt isolerade ifrån varandra, om man undantar den korta båtsäsongen där dock väntetider krävs.

Att då av ekonomiska skäl vifta bort anläggandet av en tunnelbanestation under Skeppsholmen synes synnerligen kortsynt. Ty genom kulvertar för gående och cyklister till, förslagsvis, Brunnsgränd i Gamla Sta'n, respektive Allmänna Gränd på Djurgården, skulle dessa idag otroligt isolerade holmar direkt sammanbindas sinsemellan.

Att avstå från ett så gynnsamt tillfälle vore som att beröva Citybanan dess station under Centralen!

Om förblindelsen olyckligtvis ändå skulle ta överhanden kommer slagordet "Promenadstaden " att skalla som tom propaganda då dess principer förråds just där de allra mest behöver tillämpas!
 0
Christian S (17 Augusti 2015 11:02):
Ser inte Skeppsholmen som en stadsdel, snarare en park-ö.

Buss och Djurgårdsfärja till ön är inte hårt belastade så din prognos om att en tunnelbanestation skulle behövas lika mycket som att citybanan behöver stanna vid centralen ger jag inte mycket för.
 0
Martin Kolk (17 Augusti 2015 11:37):
Det finns ju tydligen inte ens underlag för en gles buss till Skeppsholmen (65:an försvann just), att förlänga restiden för alla andra på T-banan för ett helt meningslöst stopp är negativ samhällsnytta, även om stationen vore gratis.
 0
Gabriel GADD (18 Augusti 2015 04:13):
Min liknelse av Skeppsholmen med Centralen är avsiktligt överdriven och ämnad att väcka medvetande och debatt.

Ty, som jag skrivit tidigare finns mycket annat än krassa befolkningskalkyler att ta i beräkning som underlag för framtida t-banestationer, t.ex. kultur och turism.

Även om turistströmmarna mestadels hör sommaren till, blir Stockholm alltmer en internationell konferensstad året runt och man bör nog inte heller underskatta dynamiken i stadens egna folkliv, vilken i sin tur drar till mer folk o.s.v..

Men dessutom blir Skeppsholmens attraktionsförmåga mångfaldigad i och med att Gamla Sta'n och Djurgården kopplas till holmen genom tunnlar under Strömmen för gående och cyklister. Man bör därför inbegripa dessa två holmars behov i beräkningarna för Skeppsholmen. Därtill kommer tidigare nämnda säkerhetsskäl, som hittills tyvärr inte uppmärksammats i någon högre grad.

Jag tror att vi skärgårds-stockholmare är så vana att leva isolerat att vi resignerat oss inför möjliga drastiska förbättringar och betraktar våra isolerade holmar för alltid som en del av (yttre?) skärgården!

Skärgårdsmentaliteten är så grundligt rotad att t.o.m. sammanhängande stadsdelar såsom Norrmalm, å ena sidan och Östermalm å den andra, behandlas som nästan isolerade öar med Birger Jarlsgatan som avgränsande "canyon"!

För att inte tala om kommunikationerna mellan Norrmalm och Kungsholmen där Klarabergsviadukten inte finner den breda förlängning med koppling till Drottningholmsvägen som en storstad skulle kräva.
 0
Christian S (18 Augusti 2015 14:34):
Tycker annars att Yimby har större visioner att sammanfoga isolerade stadsdelar än tunnlar på platser där attraktionen för turister och kulturevenemang existerar ovan vatten och land.

Ta exempel som österleden som bro, eller ett antal broar inne i mälaren istället för motorvägstunneln, att bygga ihop fortorters vägnät, m m

Men jag tror du får acceptera att du är missnöjd med Yimby på det här området.
 0
Gabriel GADD (19 Augusti 2015 06:37):
Att broar generellt är att föredra framför tunnlar är även jag helt övertygad om, åtminstone om de ges en konstnärlig grace. I mitt exempel rör det sig dock endast om gång-och cyklisttunnlar eftersom Skeppsholmens känsliga läge inte tål broar.

Behovet av fasta kommunikationer mellan Stadsholmen/Skeppsholmen/Djurgården efterfrågas alltmer, särskilt av korttidsbesökare. De har inte som stockholmarna möjlighet att programmera besöken under en längre tidsrymd. De önskar få utdelning på vistelsen genom att kombinera besök av flera ställen på en eller ett par dagar.

Det gäller både konferensfolk och turister av alla slag, t.ex. från kryssningsfartyg, som oftast tvingas till onödigt reducerad sightseeing. Tidsförluster blir alltmer en belastning i den internationella konkurrensen om turisternas gunst.

Jag är inte säker heller att broar öster om Slussen går att förena med sjöfarten, annat än om man resignerar sig för att vänta tills klaffbroarna sänkts. Bygg däremot broar väster om Slussen som föreslaget i Lindhagen 2.0.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter