Utskrift från www2.yimby.se
....

Debatt: Rätten till staden - en rättvisefråga

 
YIMBY Stockholm har skickat en replik till Dagens Arena med anledning av en tidigare införd artikel.Problemet med att de resurssvaga inte får plats i staden kan vi bara lösa genom att bygga mer stad, skriver talespersonerna Anders Gardebring och Gustav Svärd, nätverket YIMBY.

I artikeln "Sura miner i slakthuset" diskuteras Yimbys syn på staden. Det förkommer dock några missuppfattningar som vi gärna vill kommentera.

Kvartersstad är en fysisk struktur. Det säger inget om vad som finns i den. Både kvartersstad och glesa bostadsenklaver kan innehålla kulturhus och torg, även om de senare kommer ha svårare att attrahera den som inte bor i närheten.

Varför skulle skateboardåkares appropriering av stadsytor och ungdomars hångel bara kunna uppstå kring punkthus och återvändsgator men inte på torg, rivningstomter eller i en park?

Kvarterets småskaliga struktur ger plats för förändringar som är svåra i den färdigplanerade modernismen. Lokaler skapar möjligheter för ett förändrat nyttjande över tid. Biografer blir matbutiker som blir kulturhus som blir loppmarknad.

Per Wirtén ser modernismens stad som demokratisk. Men den modernistiska ideologin och tankarna om maskinstaden var inget folkligt projekt. Den ska snarare ses som den sociala ingenjörskonst det var med politiker, byggherrar och senare bilindustrin i tätt samarbete utan någon egentlig möjlighet för folklig påverkan.

Lägenheterna blev bra, men strukturen problematisk. Vi vet i dag vilka problem denna totalplanering ger när energikriser, ändrade familjesammansättningar, globalisering och klimathot skapar förändringsbehov. Modernismen var ett experiment i att slänga bort tusentals år av kunskap kring stadsbyggande som föll med folkets protester i Kungsträdgården 1971.

Det var i den täta staden som idéerna kring demokratin kunde växa sig starka. Demonstrationer och opinionsyttringar sker fortfarande i huvudsak där det finns många människor och naturliga mötesplatser. Under 1900-talet avskaffades successivt gatan som demokratisk arena. Hade demokratin kunnat växa fram om samhället bestått av isolerade bebyggelseöar?

Trafikseparation är att ta staden ifrån människan och ge den till bilen. Det skapar enklaver och tvingar oss att ta omvägar. Bilen måste anpassa sig till människan, inte tvärtom. Per Wirténs utsvävning om trafikleder känns därför irrelevant. Yimby vill inte ha trafikleder eller vansinnesprojektet Förbifart Stockholm, vi vill ha stadsgator, tillgängliga för alla.

Det finns en missuppfattning att kvartersstad bara är till för den med stor plånbok. En plats där det inte finns utrymme för det oplanerade, icke-kommersiella eller slitna. Men det är inte ett resultat av strukturen i sig, utan att det finns så lite av den. Då blir det svårt för den resurssvage att få plats. Det problemet kan vi bara långsiktigt lösa genom att bygga mer stad. Rätten till staden borde vara en självklar rättvisefråga.

Om vi fortsätter planera enligt modernismens doktrin får vi nya bostadsenklaver långt ut på Södertörn och halvvägs till Uppsala, med långa pendlingstider, dålig närservice, segregation, bilberoende och brist på sociala samband. Är det den staden vi vill ha?

Anders Gardebring, talesperson YIMBY Stockholm
Gustav Svärd, talesperson YIMBY Stockholm
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Hans Stålner (18 Juni 2015 14:30):
Tack!

Varje dag växer sig motståndet mot den modernistiska doktrinen allt starkare. Många börjar känna något som liknar äckel inför biltrafikleder och enklaver.

Frågan är dock inte om det stora problemet idag är bilåkeriet, en slags doktrin om externitet och transport?

Jag tror att vi bör angripa bilåkeriet och gles bebyggelsestruktur på samma gång. Det är nog enda sättet att sätta modernismens historiska bortre parantes. En gång för alla.
 0
Martin Kolk (18 Juni 2015 15:33):
Bra inlägg!

Jag blir lite förvirrad kring diskussionen om torg och modernism. Slutna traditionella torg är ju något som väll är vanligast i traditionell stadsbebyggelse (även om ibland verkar som nyurbanister ibland vill ha mer utspridd kommersiell verksamhet, vilket jag håller med om ofta är sämre än kollektivtrafik torg. Se Skarpnäck för en misslyckad utspridning då ett torg hade varit klokare).
 0
Martin Ekdahl (18 Juni 2015 20:42):
Mycket bra inlägg. Modernisterna börjar köra sig trötta på argument för den totalplanerade betongförortens förträfflighet som demokratisk grundpelare.
+1
Jan Wiklund (24 Juni 2015 17:57):
Det är sannerligen berömvärt hur lugna ni kan hålla er inför Arenas upprepade osakligheter. Själv hade jag snabbt börjat med rallarsvängar. Hur hade t.ex. Arenas motsvarigheter för hundra år sen förhållit sig till brist på varmvatten och avlopp? Hade de sett detta som en löjlig lyx för överklassen som inte borde få finnas, och förordat torrdass? Eller finns det någon kvalitativ skillnad mellan dålig lägenhetskvalitet och dålig stadskvalitet?

Men sånt kanske får anstå till akt 2.
+1
Gabriel GADD (29 Juli 2015 04:41):
Ett av orden som borde understrykas i inlägget är "ideologi". Det är den som betecknar modernismen, vilken fysiskt uttrycker samtida totalitära ideologiers strävan att omstöpa människans beteendemönster så att de blir lättare att manipulera. Att bygga nya "Gamla Sta'n" skulle komplicera indoktrineringen avsevärt!

Denna totalitarism omdöps sedan förföriskt till demokrati som i kommunistiska länder. Vem har glömt t.ex. "DDR", eller "Tyska Demokratiska Republiken"? Finns det någon som tvivlar, så se filmen "Das leben des anderen"!

Låt dem som föredrar förort framför stad bo där, men låt stad vara stad och förort förort, språkförbistring är ett bland många propagandatrick.

Utbred den täta staden, men i första hand närmast innerstaden (och bitvis inom den), så fler får tillgång till den och till rimligare priser. Inspiration kan hämtas från projektet "Quartier 17" i Stralsund. Se artikel på "Stockholm Skyline" av den 20 juli.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter