Utskrift från www2.yimby.se
....

Rapport från DN:s heldagsseminarium "Den moderna staden", del 1/2

 


YIMBY Stockholm fick möjligheten att besöka DN:s heldagesseminarium, "Den moderna staden" den 21 maj. Följande är del ett av två av ett referat från seminariet.

Seminariet var en lyckad tillställning med många varierande infallsvinklar. Här fokuserar jag på de programpunkter där politiker, alltså våra beslutsfattare, deltog.

Det bör dock noteras att ingen av politikerna närvarade under andra delar av seminariet än de egna programpunkterna. Inget ovanligt, men ett trist konstaterande. Det hade förstås varit önskvärt att de även deltagit som lyssnare, inte bara talare, med tanke på alla intressanta saker som dryftades. Särskilt hade jag önskat att samtliga beslutsfattare hört den första programpunkten med Köpenhamns stadsarkitekt.

Det blev en rykande rivstart levererad av Köpenhamns stadsarkitekt Tina Saaby. Efter hennes dragning stod det väldigt klart hur mycket mer omfattande och mognare deras stadsbyggnadsstrategi är jämfört med Stockholms.

Därefter följde en mycket intressant presentation av "The internet of Everything", som levererades passionerat av Ciscos chef för nordeuropa, Bas Boorsma. Allt kommer vara uppkopplat, hopkopplat och sammankopplat. Allt. Bilar, soptunnor, gatlyktor o.s.v. Det var ingen hejd på entusiasmen och det med visst fog. Mycket spännande saker på gång, men kanske även aningen creepy om ni frågar mig…

Kontrasten mellan de två inledande talarnas engagemang och de rikspolitiker som därefter äntrade scenen var brutal. Där stod plötsligt 8 partirepresentanter och gav ett allmänt trist intryck. Den föregående energin i rummet var som bortblåst. Exakt vad detta berodde på är svårt att veta. Kanske något slags missnöje med upplägget eller allmän andefattigdom. Vad vet jag?

Temat var "Hur ska den moderna staden växa fram?". Detta mot bakgrund av snabb inflyttning till städerna och bostadsbrist.

Inget som stack ut från det vanliga förekom i den föga upphetsande diskussionen; förenklade regler, ändrade bullernormer, mer samordning, fler billiga hyresrätter, för och emot ökade subventioner för bostadsbygge, effektivare markanvändning. Ja och så lite om Bromma flygplats förstås. För den som följt dessa diskussioner, om så ytligt, de senaste 10 åren har redan hört allt detta flera gånger om. Vilket i sig är talande på ett deprimerande sätt. Inte minst då auditoriet bestod av klart mer initierade personer i dessa frågor än gemene man. Som sagt en trött och trist panel och samtidigt en stor del av förklaringen till det prekära läget på bostadsmarknaden.

Därpå följde ett anförande av Infrastrukturminister Anna Johansson. Hon talade om vilka åtgärder regeringen vill vidta för att skapa förutsättningar för den moderna staden. Det var mycket svepande beskrivningar och självklara konstateranden, men tyvärr med föga konkretion och vision. När man upprepade gånger hör självklara meningar av typen "Längs nya tågsträckningar uppstår verksamheter" undrar man om man befinner sig i grundskolan igen eller på ett kvalificerat seminarium. I dessa tider av väldigt eftersatt järnvägsunderhåll, kraftig urbanisering och delvis avfolkning av landsbygden bör man kunna förvänta sig mycket mer stringens och engagemang av en Infrastrukturminister. Hur som haver framkom två konkreta åtgärder som regeringen fattat beslut om hittills: ökade anslag för järnvägsunderhåll och 500 miljoner för att hjälpa kommuner med digitalisering av tjänster. Lovvärda åtgärder, men knappast något revolutionerande.

En sak hon nämnde under sitt anförande fick i alla fall en viss spridning i medierna. Hon undrade om Stockholm verkligen är tillräckligt stort för två flygplatser. Och visst, Brommas vara eller icke-vara är en angelägenhet för hela landet. Dock så gäller tillståndet i 23 år till, så det är knappast en dagsaktuell fråga. Trots det tillåts den stjäla fokus från ack så mycket mer brännande frågor. Bland annat från sådant som krävde lösningar igår; järnvägen, utbyggnad av tunnelbanan (och övrig kollektivtrafik i Stockholm) och så förstås det största misslyckandet av alla - försörjningen av bostäder. Med dessa utmaningar för handen kan jag tycka Bromma-diskussionen känns relativt sekundär. Men så länge S och Mp har diametralt skilda uppfattningar, samtidigt som de ska regera ihop, kommer frågan användas som politiskt slagträ och därför följas med lupp av medierna och de politiska motståndarna.

Därefter följde ett antal punkter om framtida transporter, stationssamhällets möjligheter och hinder samt olika aspekter på energiförsörjning. Sedan var det dags för politiker igen. Denna gång på den kommunala nivån. Två representanter från Stockholm, Roger Mogert (s) och Ann-Margarethe Liv (v) samt Karolina skog (Mp) Malmö och Therez Olsson (M) Uppsala.

Förvisso var de flesta argument och ståndpunkter som framfördes väl kända sedan tidigare, men det var mycket mer spänst och engagemang än när scenen tillhörde rikspolitikerna. Detta kändes trösterikt. Positiv var den totala enigheten kring nödvändigheten av förtätning, i alla fall bland de närvarande politikerna. Diskussionen handlade i stället om hur man ska förtäta, t.ex vilka hänsyn och prioriteringar skall göras kring grönområden.

Något som också var intressant och glädjande var hur tydligt Roger Mogert underströk vikten av att ompröva kommunernas strategi vid markförsäljning. Han ifrågasatte strävan efter vinstmaximering, som ju har sådan direkt och negativ inverkan på byggkostnaderna. Dock oklart hur övriga partier såg på den saken. Som sagt; uppmuntrande att dessa politiker utstrålade engagemang och ambition.

Referatet fortsätter i del 2 som publiceras om ett par dagar.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Ekdahl (1 Juni 2015 18:55):
Man undrar om de flesta politiker ens bryr sig. Var bostadsminister Mehmet Kaplan där eller gömde han sig som vanligt?
+1
Pawel Flato (1 Juni 2015 23:59):
Martin:
Jodå, han var där. I nästa del av seminarie-referatet kan du läsa om hans tal.
 0
Jan Wiklund (2 Juni 2015 08:52):
Referera gärna lite mer av vad Saaby sa! Det vore kul att ta del av hennes framsynthet som jag inte vet ett dugg om.
 0
Pawel Flato (2 Juni 2015 11:24):
Jan:
Javisst! Missade att nämna att hennes föredrag kommer som ett separat referat. :)
 0
Hans Stålner (2 Juni 2015 15:50):
Man ser ju direkt hur bakom flötet Stockholm är: den MODERNA staden, vad menas? QUE!

Bomba bort Bromma flygplats! Bort med skräpet!

ps. Yimby är det enda som är bra i Stockholm

Tips: Andefattigheten kommer av att man vet att Förbifart Stockholm är ett totalt misslyckande . Nu är de sura och de kommer de vara långt in i framtiden.
 0
Pawel Flato (2 Juni 2015 16:42):
Hans Stålner:

Stockholm bakom flötet?
Seminariet handlade om modern stadsutveckling.
Det var inget värdeomdöme om någon stad.

Och vad menar du med "Bomba bort Bromma flygplats"?
Kanske som i Syrien eller.....?
+1
Anders Eriksson (4 Juni 2015 23:39):
Jag tror jag förstår ganska precis vad han menade.
 0
Hans Stålner (5 Juni 2015 16:41):
Alltså, vad är problemet med er? "Modern stadsutveckling"... vad betyder det? Att man ska återgå till att bygga den moderna staden, eller vad? Är det abc, på gång? Eller?

Bomba kanske var kanske lite överdrivet, men det är inte svårt att bli frustrerad... klart att det blir snack om Bromma flygplats så fort man ska hålla ett seminarium. Finns det någon bostadsbrist? Finns det någon segregation? Finns det något problem överhuvudtaget?

Stockholm är inte på tårna för fem öre. Det är så lamt. Ni sitter där med er motorvägssatsning, i tunnel, med sex filer och tror att ni ska bygga något annat än förort och villamatta de närmaste trettio åren...

Det är så konservativt, så efterblivet ("bakom flötet", "på Europas baksida" osv.).

Det vore inget problem om det nu inte spillde över på resten av städerna i Götaland och Svealand.
 0
Hans Stålner (5 Juni 2015 16:42):
Var det någon som sa: "ett vackert konserverat lik"
 0
Marcon (5 Juni 2015 23:17):
Hans Stålner verkar känna en väldigt aggression mot Stockholm av någon anledning.
Vurmen för Köpenhamn är tröttsam.
Operan,Stadbiblioteket och Örestad utstrålar lika mycket charm som en betongsugga.Helt själlöst.
Stockholm, som är Nordens största och snabbast växande stad,har betydligt mer intressanta stadsbyggnadsprojekt.
Hagastaden,Norra Djurgårdstaden,Värtan,Liljeholmskajen, Sjöstaden, Årstafältet,Hornsberg och i närområdet Arenastaden är några exempel.
Stockholms city känns tätare och mer pulserande än Köpenhamns dito.
Dags att vara stolt över Stockholm, en av Europas mest dynamiska städer.
 0
Pawel Flato (6 Juni 2015 13:12):
Henrik Stålner, du skriver:
"Alltså, vad är problemet med er? "Modern stadsutveckling"... vad betyder det? Att man ska återgå till att bygga den moderna staden, eller vad? Är det abc, på gång? Eller?"

Jag vet inte vad vill ha sagt med dina inlägg?
Endast en av programpunkterna handlade specifikt om Stockholm.

Du tycks baserat alla dina kommentarer på en personlig tolkning av titeln "Den moderna staden" och därefter går du loss på dina egna fantasier om vad du tror har avhandlats.

Kom gärna med relevant och genomtänkt kritik eller synpunkter, men lägg ner ditt svavelosande svammel tack.
 0
Hans Stålner (8 Juni 2015 14:25):
Pavel Flato: om begreppen "modern stadsutveckling", "den moderna staden" osv. Det var just det som var kritiken. Duger inte den åt dig så är det ju inte mycket att göra åt. Vad mer kan jag säga?

Och ja, det är sant att jag tycker att det är oerhört tröttsamt med det stockholmska antiintellektet. Så lägg av med det!
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter