Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om utveckling av Norr Mälarstrand

 
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Kungsholmen - Stuvaren 1 mfl.
Du kan läsa vårt yttrande som PDF här
.
Plandokumenten kan läsas här.


Bild från plandokumenten

Allmänt

YIMBY välkomnar en utveckling av Norr Mälarstrand. Området är i dags starkt dominerat av trafikfunktioner och vattenläget utnyttjar inte den potential som området har.

Synpunkter

Vi vill påtala att det är synnerligen viktigt att områden för gång- respektive cykeltrafik hanteras som tydligt separerade lösningar. Cykelbanan förbi platsen är ett viktigt stråk och lösningen bör utformas för att minimera konflikter mellan gående och cyklister. Det är positivt att korsande cykelstråk föreslås utföras med röd beläggning. "Snygga" men opraktiska lösningar i stil med t.ex. cykelbanan på Arsenalsgatan måste undvikas.

Vi ser det som utomordentligt positivt att allmänheten får tillträde till den nya bryggan i Riddarfjärden och de fria utsikter den erbjuder. De 60 nya förtöjningsplatserna för gästande småbåtar är också välkomna och stärker Stockholms karaktär av hamnstad. Tillskottet av serveringsytor och andra målpunkter kommer att bidra till genomströmningen och därmed folklivet.

Bild från plandokumenten

På minussidan finns den nedtonade gestaltningen som byggnaden föreslås få. Byggnaden skulle kunna bli ett omtyckt landmärke men annonserar sig inte på minsta sätt, vare sig från sjösidan eller från kajen, utan försöker tvärtom vara så diskret som möjligt, vilket vi menar minskar platsens potential som målpunkt. En alternativ möjlighet att ge platsen identitet är att bereda plats för ett konstverk som till fullo utnyttjar de långa siktlinjerna.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Ekdahl (25 Juni 2015 07:16):
Jag cyklade alltid längs Norr Mälarstrand när jag bodde i Stockholm. Den sträckan var helt okej. När man kom till Mukbroleden och Slussen gällde det dock att se upp. Annars kunde det sluta illa.
+2
Johansson (25 Juni 2015 12:09):
Att försöka bygga hus som inte syns hellre än hus som tål att ses är allt för vanligt. Det blir riktigt trist i längden. Något för alla i stället för allt för att inte uppröra någon borde vara målet.
 0
Gabriel GADD (29 Juli 2015 05:01):
För min del har jag negativa erfarenheter av byggnader på kajer. De skymmer sikten mot vattnet, liksom delvis husfasaderna från sjön.

Ett sådant trist exempel är "Gare Maritime" i Cannes. När det byggdes restes väldiga protester, men den står där fortfarande, vilket belyser vikten att förebygga fullbordat faktum.

Det jag föreslår är att bygga lokalerna en trappa ner så att taket blir jämnhögt med kajen. I kajfasaden mot vattnet kan fönster öppnas för att få in ljus.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter