Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Program för Slakthusområdet.

 


YIMBY har lämnat in ett yttrande om Enskede-Årsta-Vantör - Program för Slakthusområdet.
Du kan läsa vårt yttrande som PDF här
.
Plandokumenten kan läsas här
.

Allmänt

YIMBY är i allmänhet positiva till planen och anser att den huvudsakligen ligger i linje med översiktsplanen promenadstaden. Planen är en avsevärd förbättring av tidigare idéskisser på området. Våra invändningar på den aktuella planen gäller enstaka gator som kan göras mer urbana, samt att vi önskar ett något starkare samband mellan planområdet och Årsta samt Blåsut. 

Antal bostäder
Vi i YIMBY anser att antalet bostäder kan bli högre än de 3000-4000 som programmet förespråkar. Det är sällan man har chansen att bygga i ett område utan närboende som kan störas och överklaga. Därför är det ytterst viktigt att bygga så mycket som möjligt i dessa lägen när man väl har chansen då detaljplaner i andra lägen riskerar att sänkas eller stoppas.

Blandstad
Planområdet har idag en mycket god bladning av verksamheter, kultur och nöjen. Önskvärt vore om så många som möjligt av dagens verksamheter i området blir kvar, antingen i samband med nya lokaler eller användande av befinliga lokaler. Störande verksamheter som inte bidrar till en levande stad bör flyttas från området. Att behålla befintliga verksamheter samtidigt som man tillför nya bostäder skulle skapa en stad som liger helt i linje med intentionerna i promenadstaden. Funktionsblandad stadsmiljö är idag en bristvara utanför den befintliga innerstaden.

YIMBY ser även positivt på intentionen av att blanda gammalt och nytt. En dynamisk stad innehåller bevarade äldre byggnader tillsammans med intressanta nya byggnader av hög arkitektonisk kvalitet.

Gatunät
YIMBY är positiva till att staden har valt att bevara och utveckla den befintliga kvartersstrukturen och integrera dessa med omkringliggande gator (Arenavägen, Palmfeltsvägen och Enskedevägen). Huvusakligen är vi nöjda med den planerade gatustrukturen men vi har synpunkter på en del av de planerade gatorna.

Diagonalen blir det enda genomgående öst-västliga stråket i stadsdelen, som kommer kompletteras av ett 6.5 meter brett aktivitetsstråk bestående av grönska. Vi är öppna för idén men vill betona vikten av att denna parkmark utformas så den inte skapar en barriär mellan gatan och bebyggelsens fasader. Det är mycket viktigt att utforma detta aktivitetsstråk så det bjuder in till vistelse. Risken är annars stor att det blir oanvändbar förgårdsmarkPalmfältsvägens södra sida utgör idag en icke-urban miljö som domineras av kontorshuset "Kylhuset 21" (eller "Hus 2" i Anitkvarisk konsekvensanalys av planen). Denna planeras bevaras trots låg kulturhistorisk klassifiering på grund av ekonomiska skäl. YIMBY anser att om byggnaden ska bevaras måste en urban tillbyggnad eller ombyggnad uppföras mot Palmfeltsvägen, annars riskerar gatans urbanitet urvattnas

Bolidenvägen/Boskapsvägen är Slakthusområdets koppling till Årsta. Om man vill koppla samman Årsta med planområdet är det vitalt att skapa ett tydligt stråk. YIMBY befarar att denna intention undermineras av att Boskapsvägen är en ren cykelväg förbi ett kvarter. En dynamisk stad byggs upp av att trafik fördelas över flera parallella gator och inte att all trafik ska samlas på en huvudled. Gångfarts- eller cykelfartsgator är bra alternativ att prova.

Koppling till omkringliggande områden
Området är idag isolerat och har endast en infart från Palmfeltsvägen. Den aktuella planen utgör en klar förbättring av det befintliga läget, dock är förbindelsen till Blåsut undermålig i det aktuella planprogrammet. Den utgörs av en ny gångbro över Nynäsvägen, vilket YIMBY finner otillräckligt. Få förorter som endast förbinds av en gångbro över en motoväg har särskilt bra förbindleser med varandra. Önskvärt vore att Diagonalen förlängs över Nynäsvägen med samma standad som i övriga planområdet så att gatunätet i Blåsut integreras väl med Slakthusområdets.

Överdäckningar
YIMBY finner det mycket positivt att tvärbanan ska däckas över för att ge plats åt fler bostäder. Denna typ av överdäckningar för att möjliggöra byggande har vi länge förespråkat, bland annat i Lindhagenplanen 2.0. Nästa naturliga steg är då att överdäcka Nynäsvägen, vilket skulle stärka kopplingen till Blåsut påtagligt.

Parker och torg
Vi i YIMBY är positiva till de parker och torg som föreslås i programmet. Dessa är en oumbärlig komponent för en levande stad och vi välkomnar att staden förordar tydliga gränser mellan det offentliga och det privata. Denna typ av tydligt avgränsade parker omgivna av urban bebyggelse är ovanlig utanför den befintliga innerstaden och stadens mest attraktiva parker tenderar att vara utformade på det sättet. Vi ser gärna att staden använder programmet för Slakthusområdet som förebild för hur parker och torg ska planeras i andra stadsdelar utanför tullarna.

Slakthusområdet som ett nöjesdistrikt 
Det vore eftersträvansvärt att låta detta område blomma ut som en motsvarighet till de många slakthusområden som blivit nöjesmetropoler runt om i världen. De platser som redan finns idag, likt Globen och Tele2 Arena, skulle kunna få hjälp av ljudisolerade nattklubbslokaler i källare, lokalytor mot gator som lämpar sig väl för restauranger och pubar, eventuellt under kontor för att boende inte ska bli störda, samt att dessa redan i inledande stadier planeras in för att undvika konflikt mellan boende och besökare. 

Slakthusområdet skulle med detta kunna bli en riktig konkurrent till såväl Stureplan som Medis. Området har såväl den karaktär som krävs och den kollektivtrafikförsörjningen som är önskvärd. Tyvärr är detta något som gärna glöms bort vid såväl planer som ombyggnationer, senast i fallet med Debaser vid Medborgarplatsen. Att planera för att slakthusområdet därför skall bli den nöjesmetropol som det förtjänar att vara anser vi vara viktigt.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Ekdahl (4 Februari 2016 12:49):
Jag förstår egentligen inte varför Debaser tackade nej till lokalen i Slakthusområdet.
+1
Karl (4 Februari 2016 20:26):
Härligt att Yimby har börjat skriva yttranden igen! Er röst behövs.
 0
Martin Ekdahl (5 Februari 2016 07:41):
Karl: Yimby skrev yttranden hela tiden. De blev bara inte upplagda här på bloggen! ^_^
 0
Karl (5 Februari 2016 13:17):
Jaha, så bra :) jag hade fått intrycket att Yimby så smått hade somnat in. Varför inte posta yttranden här om de nu skrivs?
+1
Anders Gardebring (5 Februari 2016 14:51):
Karl:
För att det är lite jobb att lägga in yttrandena på bloggen och då måste någon prioritera att göra det jobbet :)
+1
Sofia Buhrgard (5 Februari 2016 20:16):
Mycket bra yttrande. Trevligt också att se ett program som förbättrats under planprocessens gång.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8646 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark

@yimbysthlm på Twitter