Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Kungsholmen - Stadshagen.

 
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Kungsholmen - Stadshagen.
Du kan läsa vårt yttrande som PDF här
.
Plandokumenten kan läsas här
.

Allmänt

YIMBY är i allmänhet positivt inställda till planen. Att Sankt Göransgatan omvandlas från en ödslig trafikled till en levande stadsgata är något vi starkt bejakar. Vi är även mycket nöjda med hur Mariedalsparken och Stadshagens IP integreras i kvartersstrukturen och hur fokus ligger på småskaliga byggnadsenheter, faktorer som vi förespråkar. Vi har dock ett antal synpunkter att tillägga.

Planen är ett mycket viktigt steg i att bygga ihop Västra kungsholmen med den gamla stenstaden. Vi ser detta som ett av mycket få tillfällen sedan 1920-talet som den sammanhängande innerstaden verkligen byggs ut.

Synpunkter

Slopa kravet om förgårdsmark
Vi anser att förgårdsmark inte ska förekomma överhuvudtaget i planen. Förgårdsmark är sällan väl använd, slösar mark som skulle kunna omfördelas till bostäder eller riktiga parker och de bidrar ofta till "förortskänsla", vilket går emot visionen om att bygga en tät och levande stad på platsen. 

Koppla ihop Franzengatan och Stadshagsvägen
För att skapa ett ännu mer urbant gatunät föreslår vi att Franzéngatans förlängning bör förlängas ytterligare förbi Stadshagens idrottsplats och anslutas till Stadshagsvägen. En dynamisk stad byggs upp av att trafik fördelas över flera parallella gator och inte av att all trafik ska samlas på en huvudled.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Martin Ekdahl (3 Mars 2016 09:25):
Bra synpunkter. Lite kort yttrande kanske. Men jag borde inte klaga - kunde ju själv också ha bidragit med ett par tankar. Det kan vi alla!
+1
Sofia Buhrgard (3 Mars 2016 11:57):
Kort och konkret kan vara nog så bra.
+1
Gustav Svärd (3 Mars 2016 15:06):
Ja, här kunde vi åstadkommit ett längre och mer genomgripande yttrande med mer djupare argumentation. Man stor eloge till de få som skrev detta yttrande och inte till mig som inte bidrog alls. Som Martin skriver så kan jag inte klaga då jag inte deltog i arbetet själv.
+1
Hilda Sandberg (10 Mars 2016 12:04):
Jättebra yttrande. Även om det är kort är det viktigt att vi lämnar in ett yttrande som är allmänt stödjande till en riktigt bra utveckling i YIMBY-riktning.
+1
Gabriel GADD (14 Mars 2016 06:13):
Man kan glädjas över steg i rätt riktning men samtidigt önska gå vidare. Det är hela Kungsholmsområdet väster om Mariebergsgatan som bör indelas i finmaskiga kvarter och där måste man undanröja stötestenar som t.ex. Essingeleden.

Att reducera Kristinebergsmotets omfång måste ses som en halvmesyr, det är hela ledens nedgrävning som behövs mellan infarten söderifrån till Lilla Essingen och Norrtull, vilket skulle möjliggöra en ombyggnad av Drottningholmsvägen till en plan, urban aveny i hela sin sträckning om man även gräver ner Tunnelbanan från Thorildsplan till t.ex. Åkeshov.

För övrigt slås man av de stora markområden som idrottsplatserna upptar i stadens centrum i ett av vatten, berg och skogar redan ytterst splittrat stadslandskap, förvärrat av gles, funktionalistisk "sprawl".

Skulle man inte kunna spränga in idrottsplatserna under berget och därmed samtidigt erhålla nya skydds-och lagringsrum? Detta gäller både Stadshagens idrottsplats, Kristinebergs, Zinkensdamms, Hammarbys m.fl.?
 0
Jens (14 Mars 2016 10:57):
Finns det en anledning till att ni inte förordar att Kellgrensgatan också dras fram till Hornsbergs strand?

På samma sätt borde det som nu är en gångväg mellan punkthusen vara en riktig gatan, med startpunkt i Franzengatan och slutpunkt i Kellgrensgatan. Den gatan kan sedan förlängas fram till korsningen Igeldammsgatan/Alströmersgatan. Det skulle möjliggöra ny bebyggelse i ett senare skeda på stadshagsklippan.

Men det kanske finns nåt jag missar här, till exempel höjdskillnaden?
+1
Gustav Svärd (21 Mars 2016 12:08):
Jens:

För ditt första förslag så finns det en rejäl höjdskillnad och det ser ut på plankartan att bli en gångväg (trappa) i gatans raka förlängning.

det andra så håller jag nog med. Något som tagits upp i trådar om planen på andra håll också. Att det inte kom med i yttrandet kan ha att göra med att detta yttrande kom i kläm i planeringen, så hanns inte med kanske.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter