Utskrift från www2.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Planprogram Henriksdal.

 
YIMBY lämnade  in ett yttrande om Planprogram Henriksdal i mars.
Du kan läsa vårt yttrande som PDF här
. Plandokumenten kan läsas här.

Allmänt

YIMBY ser mycket positivt på Nackas intentioner att utveckla denna ytterst viktiga del av kommunen. Platsen är tydligt utpekat som en del av den regionala stadskärnan i RUFS 2010 och vi kan inte underskatta vikten av att denna plats ges förutsättningar för en levande stad med potential till god service. Platsen är en viktig pusselbit i sammankopplandet av utvecklingsområdet Kvarnholmen och Stockholms innerstad, varför vi bejakar Nacka kommuns ambitioner att förbättra området, som idag totalt saknar urbana kvaliteter. Idéskissen på Kvarnholmen som stadsgata visar tydligt att er vision är ett varierande arkitektoniskt uttryck med levande bottenvåningar, vilket YIMBY bejakar. Vi hyllar även er långsiktiga inställning till arkitektonisk kvalitet, där ni exempelvis på påpekar att ”[bebyggelsen] bör utformas med material som åldras med värdighet och patina till exempel cortenstål, glas, trä och betong. Puts och fibercement bör undvikas.”

Synpunkter

För att skapa ett organiskt intryck av en varierande stad och för att främja konkurrensen mellan byggherrar rekommenderar YIMBY att kommunen använder sig av småskaliga fastighetsindelningar vid markanvisningsskedet. Liknande modeller prövas just nu i planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna, där det finns uttalande ambitioner om en ”finmaskig ägoväv”.

YIMBY hoppas att kommunen förstår vikten av att bibehålla den höga exploateringsgraden för att försäkra sig om att området blir lyckat. Endast med den vägen kan underlag för god service och goda kollektivtrafikförbindleser säkras. Om exploateringsgraden sänks under planprocessens gång riskerar området att inte uppnå sina uttalade mål.Enstaka högre hus längs Kvarnholmsvägen
YIMBY noterar att staden har som ambition att högst bygga 6-7 våningar för att ge ett mänskligt intryck. Vi anser att enstaka högre hus borde tillåtas inom ramarna för planen. Högre hus ger fler bostäder, bättre underlag för service och kollektivtrafik och skapar intressanta landmärken som kan komma att karaktärisera området framöver.

Henriksdalsberget
Vi noterar att en SCAFT-liknande lösning för kvarteren på Henriksdalsbergen har används. Vi förstår att topografin är svår, men uppmanar ändå Nacka kommun att försöka hitta en annan lösning. Ett förslag på en sådan lösning finns presenterad följande film: https://www.youtube.com/watch?v=zEVlxqHELsk Halvöppna kvarter
Vi vill rekommendera nacka kommun att förorda slutna kvarter framför de trasiga kvarter som huvudsakligen förekommer i planen. Detta gör vi på följande grunder:

  • Slutna kvarter skapar privata innegårdar som anses vara attraktivare än halvprivata oklara ytor där det lätt blir att man varken känner sig välkommen som främling eller hemma som boende.
  • Slutna kvarter skapar ett naturligt bullerskydd.
  • Slutna kvarter är bättre ur ett barnperspektiv där risken att barnen springer ut i trafik elimineras.
  • Om gliporna i kvarteren bebyggs tillkommer ett antal extra bostäder.
  • Vi vet att halvöppna kvarter fungerar dåligt av erfarenhet. Det finns otaliga projekt runt Stockholmsområdet där det satts upp skyltar och grindar och andra mindre lyckade lösningar på grund av planerarnas oförmåga att se att en sluten innergård är attraktivt och eftersökt.

Ett vanligt argument mot slutna kvarter är ljusinsläpp på gården. Detta problem är dock enkelt löst genom att låta en del av kvarterat utgöras av en lägre volym på 1-2 våningar. Kvarterat sluts fortfarande, men ljusinsläppet säkras.

Gå med i YIMBY Stockholm

YIMBY Stockholm om:

Bloggar om:

Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Ekdahl (25 Maj 2017 18:35):
Bortsett från ett par mindre typos ett enastående bra yttrande. Jag ser verkligen fram mot detta projekt!
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter