Utskrift från www2.yimby.se
....

Nomineringar till 2018 års YIMBY-pris

 
Årets nomineringar från medlemmar i YIMBY Stockholm är inne. Priset delas varje år ut till en aktör som positivt bidragit till Stockholm som en tätare, mer hållbar och levande urban stad. Nio bidrag är nominerade och vinnaren kommer att avgöras genom omröstning bland medlemmar i YIMBY Stockholm. Mer information om röstningen kommer snart.

De nominerade till årets pris är:

Järfälla kommun
"För att under längre tid konsekvent och ambitiöst jobbat med stadsutvecklingsfrågor och tagit ett helhetsgrepp om dem samt även medvetet jobbat med förtätning, att bygga bort barriärer samt göra kommunen till en "stad för alla" och attraktiv för såväl företag och andra kommersiella aktörer som för privatpersoner och familjer. Detta ökar förutsättningarna både för att man bidrar till att alla delar av kommunen växer på ett hållbart sätt men också för att kommunen under en längre tid framöver kommer tillhöra ett av de mest dynamiska områdena i stockholmsregionen.

Dessutom har Järfälla visat att man lyssnar på expertisen och dessutom intresserat sig för och varit villiga att lyssna till Yimbys åsikter om stadsbyggnad och stadsutveckling och försökt baka in dem i sina planer. Ett bra exempel på allt detta är arbetet med Barkarbystaden som under året på allvar börjat ta form. Visst finns det saker att önska om fastighetsindelningen men det är likväl helt klart ett steg i rätt riktning man tagit. Även Barkarbys löften i Sverigeförhandlingen visar på en stor ambition och en vilja att vara med och utveckla infrastrukturen och kollektivtrafiken i regionen/länet.

Järfälla visar på ett föredömligt sätt hur stockholmsregionen kan växa genom förtätning och hur man kan hitta smarta lösningar för att få de yttre delarna av såväl sin egen kommun som stockholmsregionen - bl.a. genom jobbet med att försöka öka kontakterna mellan Järfälla, Bro och Järvafältet (Sunbyberg och Stockholm) - att bilda stråk som förbinds med de mer centrala delarna och City."

Sergels torg och Klarabergsgatan, Stockholms stads trafikkontor och Stockholms läns landsting
"Sergels torg har länge varit en av Stockholms mest ökända platser. Klarabergsgatan har varit en icke-plats, helt dominerad av bilar och deras buller och avgaser. Ombyggnaden under 2010-talet har, tillsammans med säkerhets- och städningsinsatser gjort Sergels torg och Klarabergsgatan till en ren och trygg mötesplats. Genom en positiv samverkan mellan Trafikkontoret Stockholms Stad och SLL har en bilfri Klarabergsgata, med ny utformning från fasad till fasad åstadkommits. Gatan har fått generöst dimensionerade gångbanor som tillåter både gående, cyklar och även ger plats för verksamheter som vill ta del av gatan, t.ex. uteserveringar. Detta gör att fler förbipasserande människor får möjlighet att se vad som sker eller vad som säljs i angränsande byggnader och bidrar till en positiv, livfull stadsmiljö. Spårvägen integreras i gaturummet samtidigt som utformningen förhåller sig till områdets ursprungliga karaktär."


Tellus Tower, SSM
"För deras uthållighet och trots många motgångar har kommit tillbaka med en högre exploatering än ursprungsförslaget (mycket ovanligt i osthyvelstan Stockholm). För att de med deras exempel visar att det går alldeles utmärkt att bygga högt/högexploaterat inordnat i en kvartersstruktur och samordna denna täthet med en placering vid kollektivtrafik vilket minskar behovet av biltrafik."

The Village STHLM
"Om vi bortser från att införsäljningen av projektet är lite väl likt en valkampanj för Centerpartiet är ändå det här ett väldigt bra stadsbyggnadsprojekt. I ett kollektivtrafiknära område uppförs täta stadskvarter som både kommer förstärka Hammarby Sjöstad som fungerande stadsdel men också skapar möjlighet att sammanlänka två isolerade stadsdelsöar när förtätningen av Hammarbyhöjden startar."


Stockholms handelskammare
"För att år efter år bidra med både en relevant röst och en viktig arena i stadsbyggnadsdebatten. Handelskammaren nomineras också för att man alltid tar Stockholm och Stockholmarnas parti i förhållande till andra intressen som konkurrerar om uppmärksamhet och resurser. Vidare har handelskammaren under många år spelat en viktig och konstruktiv roll i stockholms utveckling."


3;s nya huvudkontor
"Genom att etablera sig vid Nynäsvägen bryter 3 normerna om var telecom och It-bolag kan öppna nyetablering. Vid andra områden än i Kista!"

Täby kommun
"Kommunen har redan färdigställt en stadsdel med tät innerstadsmässig bebyggelse och gator i rutnät, på den stora tidigare parkeringsplatsen söder om Täby centrum. Nu går man vidare i samma anda, och planerar för en ny mycket stor innerstadsmässig stadsdel, på det tidigare Täby galopp (se bild)"

Mood-kvarteren och Urban Escape, AMF Fastigheter
"AMF har, med ett målmedvetet och visionärt arbete, skapat trygga och trevliga miljöer med förutsättningar för en urban blandad befolkning att trivas i samband med både jobb och fritid. Genom att skapa tvärförbindelser genom de stora kvarteren och fylla dem med ett varierat utbud av kontor, hotell, butiker, restauranger och annan service väcker de liv i några av våra mest öde gatustråk i city (läs Brunkebergstorg). De är inte heller rädda för att pröva en idé och sedan justera om det inte fungerar som det var tänkt. Ett klockrent bevis på att detta är Yes in my back yard är att både Spotify, WeWork och nu senast Microsoft valt att flytta till Urban Escape. En annan urban och kontemporär feature värd att nämna är Epicenter."

Dalénum, Paul Lindqvist
"Trots en stark NIMBY-opinion lyckades Paul Lindqvist, före detta kommunstyrelsens ordförande på Lidingö,få igenom byggandet av vad som nu börjar bli ett mycket attraktivt bostadsområde och omtyckt område för att flanera, besöka restauranger, se på båtlivet mm. Vackra gamla industribyggnader i tegel har kunnat bevaras. Därtill har vi fått ett välbehövligt tillskott av bostäder i ett läge nära Stockholms innerstad och med miljövänlig kollektivtrafik på vattnet. Alla hus är inte på plats ännu, men det är så pass klart att man börjar få en god känsla för hur det kommer att bli."
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Ekdahl (17 Oktober 2018 19:44):
Några riktigt starka kandidater. Personliga favoriterna är nog Täby, Mood-kvarteren och the Village. 3:ans kontor och Tellus towers är för sterilt 1900-talsmodernistiska för min smak.
 0
Martin (18 Oktober 2018 01:04):
Jag måste säga att jag har rätt svårt att se hur Barkabystaden kan anses som ett sätt att öka förbindelserna/stråken med Stockholm. Tycker snarare planen är designad för att skapa så mycket (socialt och spatialt) avstånd som möjligt mellan Akalla och Barkabystaden, och motverka att det ska kännas som en sammanväxt stadsväv.

Även mot Hjulsta är det en rätt dålig lösning, även om förvisso förbifarten här gör bra lösningar rätt svåra. Det hade förvisso krävts sammarbete med Stockholms kommun för att få till en riktigt bra plan, men det hade nog verkligen sätt ett stort värde i att bygga ihop 70-tals bebyggelsen i norra Järvafältet med Järfälla. Däremot är ju stadsplanen för Barkabystaden bra mot Barkaby station.

Den betydligt mer oväntade lyckade stadsplaneringen hittar man ju numera i Täby, vilket jag tycker förtjänar mer erkännande istället.

Handelskammaren utmärker sig väll mest för att alltid kräva fler motorvägar av olika slag, och har i decennier utmärkt sig för att aggresivt motsätta sig cykelbanor och kollektivtrafikkörfält (även om viss tillnyckring har skett de senaste åren, dock inte gällande motorvägar).
 0
Jan Wiklund (20 Oktober 2018 19:16):
Kan man inte få ge minusröster också?

I så fall vill jag föreslå Handelskammaren till en sådan; de låg ju bakom det förslag som sen regeringen sponsrade om sju nya förorter på långt håll från centrum.

Handelskammaren har inte missat ett enda tillfälle att föreslå nya utspridningar sammanbundna av motorvägar. Detta trots att dom ju borde förorda en sammanhållen stad med stora synergier, av hänsyn till sina medlemmar.
 0
Ekonomix (23 Oktober 2018 12:01):
Mina minuspoäng går till Stockholms stad, lamdsting och Klarabergsgatan. Höll på att bli övercyklad redan första dagen jag försökte ta mig från pendeltåget till spårvagnen! Långt att gå var det också, eftersom man byggt någonslags bangård för spårvagnar mellan stationsuppgången och den faktiska spårvagnshållplatsen!?

Detta hade kunnat göras så mycket bättre. Tex hade man kunnat dra in spårvägen mot södra sidan (skuggsidan) och låtit "gatan" inklusive cykelbanor gå norr om hållplatserna. Det hade som bonus dessutom givit en bättre lösning för biltrafiken mot Mäster Samuelsgatan. Och självklart borde hållplatsen legat direkt utanför pendeltågsuppgången.

Som sagt, det bli minuspoängen. Täby tycker jag dock verkar väldigt intressant och tror nästan att jag måste bege mig dit för att se vad som händer!
 0
Martin Ekdahl (24 Oktober 2018 09:48):
Fick bli Täby för min del!
+1
Peter S (3 December 2018 10:09):
Järfälla är välförtjänt av nomineringen, var inte länge sen det var mest åkermark runt Ikea i Barkaby. Järvastaden i Sundbyberg/Solna är också en lyckad förtätning som jag uppskattar.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter