Utskrift från www2.yimby.se
....

Vinnare av YIMBY-priset 2018

 
Årets vinnare är... Järfälla kommun

Järfälla kommun hade både den högsta totala rankingen av medlemsröster och flest förstaplatsröster, 31%.

Motiveringen från nomineringen är som följer:

För att under längre tid konsekvent och ambitiöst jobbat med stadsutvecklingsfrågor och tagit ett helhetsgrepp om dem samt även medvetet jobbat med förtätning, att bygga bort barriärer samt göra kommunen till en "stad för alla" och attraktiv för såväl företag och andra kommersiella aktörer som för privatpersoner och familjer. Detta ökar förutsättningarna både för att man bidrar till att alla delar av kommunen växer på ett hållbart sätt men också för att kommunen under en längre tid framöver kommer tillhöra ett av de mest dynamiska områdena i stockholmsregionen.

Dessutom har Järfälla visat att man lyssnar på expertisen och dessutom intresserat sig för och varit villiga att lyssna till Yimbys åsikter om stadsbyggnad och stadsutveckling och försökt baka in dem i sina planer. Ett bra exempel på allt detta är arbetet med Barkarbystaden som under året på allvar börjat ta form. Visst finns det saker att önska om fastighetsindelningen men det är likväl helt klart ett steg i rätt riktning man tagit. Även Barkarbys löften i Sverigeförhandlingen visar på en stor ambition och en vilja att vara med och utveckla infrastrukturen och kollektivtrafiken i regionen/länet.

Järfälla visar på ett föredömligt sätt hur stockholmsregionen kan växa genom förtätning och hur man kan hitta smarta lösningar för att få de yttre delarna av såväl sin egen kommun som stockholmsregionen - bl.a. genom jobbet med att försöka öka kontakterna mellan Järfälla, Bro och Järvafältet (Sunbyberg och Stockholm) - att bilda stråk som förbinds med de mer centrala delarna och City.


Tvåa kom Stockholms stads trafikkontor och Stockholms stads landsting för deras arbete med ombyggnaden av Segels torg och Klarabergsgatan. Trea kom SSM med Tellus Tower.

Det här var första gången vi använde medlemsröstning för YIMBY-priset. Nästa år kommer vi att titta på sätt att få ett smidigare system med röstningen då en del medlemmar hade svårt att komma åt sidan. Berätta gärna vad du tyckte om röstningen och om resultatet.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Kolk (9 November 2018 19:31):
Ser absolut inga försök att bygga ihop Järfälla och Stockholmsdelarna av Järvafältet i planerna för Barkabystaden. Tycker snarare planen är ett försök att maximera barriärerna mellan områdena. Detta kanske delvis har att göra med ointresse från Stockholms kommun, men ganska säker på att huvudsaken är att man vill att de i Barkabystaden ska slippa behöva träffa invånarna som bor på Järvafältet. Ungefär som det brukar bli med kommunalt planmonopol där medelklassbebygglse möter mindre bemedlade över hela västvärlden.

Att bygga ett stråk med genomgående stadsbebygglse längs nya tunnelbanan hade väll varit det naturliga, men man har gått helt motsatt väg istället. Däremot ser ju planera för Barkabystaden rätt trevliga ut nära pendeltågsstationerna.
 0
Erik Westberg (9 November 2018 22:41):
I vägen för att bygga ihop med Akalla finns både förbifarten och naturreservaten vid Igelbäcken, behövs inga andra teorier för att förklara ointresset där.

Det ironiska är väl att nu får den nya kommunledningen ta emot priset, efter att ha gått till val på paroller typ "stoppa bygghetsen".
 0
Martin Ekdahl (10 November 2018 00:03):
Det var nog en värdig vinnare.
 0
Martin Kolk (10 November 2018 17:56):
Erik: Igelbäcken inom barkabystaden ligger UNDER en landningsbana på gamla flygplatsen, och bäcken är idag enbart ett spikrakt dike. Det hade naturligtvis gått alldeles utmärkt att bygga (även om man lämnade 50 meter på varje sida, som natur, eller om man verkligen vill 100 meter) av bäcken. Området runt bäcken kunde blivit en naturlig park inom sammanhållen begygglse. Med höga hus både på öster och väster sida. Viktigast skulle vara en GC-bana och en ny bussgata, ungefär längs landningsbanan som kopplas med Mariehamnsgatan, för bussarna som nu går på Norrviksvägen. Det nya stråket skulle ha kontinuerlig bebygglse, från Akalla till Barkabystation. Bebygglsen i Stockholms kommun precis öster om igelbäcken har ju inga naturvärden alls idag, så där hade det ju enkelt gått att bygga bostäder. Det hade varit att skapa ett stråk, istället för en barriär. Gatunätet på Järvafältet blir inte på något sätt integrerat i Barkabystaden. Det kommer istället behållas 100% SCAFT mellan kommunerna.

Mot Hjulsta blir ju Förbifarten en kraftig barriär, men även där hade man ju tidigare kunnat skapa lösningar som gjort att det iallafall funnits en genomgående väg mellan Hjulsta och Barkabystaden.

Reservatet är ju dessutom helt nytt och initierat av Järfälla kommun (det bildades 2017). Jag ser inga försök alls att skapa ett genomgående stråk, även om det är ett gemensamt misslyckande av Stockholm och Järfälla kommun. Se bilden nedan, det är inte ett försök att integrera Järvafältet och Barkabystaden.

https:​/​/​www.​jarfalla.​se/​download/​18.​6ffa9d1b153ff5b8e6.​.​
 0
Martin Kolk (10 November 2018 20:03):
För övrigt så finns det inget i planeringen för förbifarten som stoppar att man bara drar en rak väg rakt från ringvägen runt Hjulstamotet upp till Norrviksvägen och landningsbanan från flygfältet. Tänk om Barkabystaden varit uppbyggt kring ett sådant tydligt stråk mellan norr och söder. Runt den vägen kunde man sedan planerat kvartersbebyggelse. Här vilar ju ansvaret tyngre på Stockholm och Trafikverket, än på Järfälla dock. Med en bättre lösning för trafikplatsren runt Hjulsta hade man ju kunna dragit en rak väg över Hjulstamotet också, men det kanske är för sent att ändra.

Om man är beredd att ofrra Hjulstaskogen (som ju Stockholm är i förslaget för "Stockholmsporten") så kunde en sådan väg dessutom fortsätta rakt och bli en fortsättning av Hjulsta backar. Rondellerna längs Bergslagsvägen fyller heller ingen funktion, utan kunde bli vanliga T-korsningar med hus/kvarter runt. Helt plötsligt har man vanlig stadsbebygglse mellan Järfälla och Hjulsta (även om 200 meter i mitten skulle vara rejält otrevliga pga förbifarten usla konstruktion i området).
 0
Erik Westberg (10 November 2018 22:32):
Martin: Klart man kunde ha gjort annorlunda, men att det skulle vara nån vilja att segregera låter på tok för konspirationsteoretiskt för att verka troligt för mig. Mer att man är mest van att planera inom respektive kommun och saknar vana och rutiner att samordna. Naturreservatet må ha blivit färdigt först 2017 men har varit på g en längre tid, och opinionstrycket har varit sådant att det hade varit förenat med ett ordentligt politiskt pris att utforma det annorlunda än det nu har blivit, och det priset har ingen varit beredd att betala. Annars har man nog i kommunhuset nog lagt ner mer tid att grubbla på förbindelserna Jakobsberg-Barkarbystaden, även om det saknas färdiga lösningar även där. Om Stockholm vet jag mindre, men jag kan tänka mig att de är mer intresserade av förbindelser inom Järvafältet än av kopplingar till andra kommuner.

När det gäller förbifarten är jag motståndare till hela projektet, men det är en annan historia.
 0
Martin Kolk (11 November 2018 18:04):
Det saknas ju inte exempel på hur segregation i Stockholmsområdet har drivits på och, integration av staden motverkats, av kommuner och närboende av precis sådana skäl. En kort lista börjar med motståndet till T-bana till Täby och Danderyd (Bevara Roslagsbanan), motståndet till T-bana till Lidingö (buset kommer), motstånd till bebygglse på Bromma flygplats eftersom det förutsatts bli höghus som skulle föra in obehhagligt folk till villorna (det blir Hallonbergen av allt). Motsättningarna mot kommunsammanslagningar under 1950-talet och tidigare handlade också precis om att man inte vill att sin kommun skulle byggas ihop med stadsbebygglse i Stockholm, utan man ville bevara sin "särart", och hålla staden på avstånd.

Hur det är med de faktiska intentionera går det ju dock bara att spå om, eftersom vi ju inte vet. Det kanske i huvudsak var de resonemangen du beskriver som avgjorde, i huvudsak relaterade till närsynthet och oförmåga att lyfta blicken både i Järfälla och Stockholm, kombinerat med svag regionplanering. Slutresultat är ju dock oavsett en väldigt dålig integration mellan Barkabystaden och Järvafältet, som enkelt hade kunnat bli motsatsen med ett mycket välfungerande stråk om vilja funnits.
+1
Ekonomix (12 November 2018 12:28):
Tror inte att intentionen varit separation, utan att denna blivit ett resultat av Igelbäcksfixering. Centern krävde helt enkelt större reservat och uppgrävd landningsbana för att gå med på resten.

Vad gäller det övriga stämmer det kanske med en del överdrifter.

Rondellerna på Bergslagsvägen och Bromma flygplats gör ju att trafiken bil resp. flyg, fungerar bättre och det är väl så att man helt enkelt så att man prioriterat det?

Vad gäller tunnelbana bör också bilden nyanseras något. Danderyd, som trots allt är den rikaste kommunen, har alltid varit för tunnelbana. Man har till och med varit för förslag om alternativ förlängning (mot Sollentuna) i tider då Täbypolitikerna krånglat. Detta har alltså mer med vad ledande lokala politiker tyckt än ett systematiskt ställningstagande mot integration.

Men visst, det är ett faktum att integrationen över kommungränsen mellan Järfälla och Stockholm på Järvafältet kunde varit bättre.
 0
Martin Kolk (12 November 2018 18:27):
Vad jag förstår ska landningsbanan bli kvar i sin nuvarande form. Så det skulle ju vara noll extra påverkan på reservatet att göra om den till GC och bussgata (eller för all del vanlig bilgata). Så allt som saknas är 150-200 meter väg för att ansluta mot Mariehamnsgatan. Lite kvarter med höga hus på golfrangen (den kanske kan flyttas in i reservatet) och de gamla hangarerna så är det ju i princip redan ihopbyggt, även om man bevara 50 meter (eller till och med 75 eller 100) på varje sida av stadsparksreservat runt bäcken. Och områdena som är mest angelägna att bebygga på Stockholmssidan är ju inte direkt orörd naturmark.

Det positiva är ju dock att eftersom landningsbanan ligger kvar kvar, går det ju fortsatt att få till en vettig lösning.
 0
Ekonomix (18 November 2018 10:21):
Om det är så att landningsbanan blir kvar och det därmed dessutom hålls öppet för en framtida bättre integration med Akalla, finns det väl än mindre att invända mot att Järfälla fått priset?

Vad gäller anslutningsväg direkt från Hjulstarondellen, så har en sådan varit inne och vänt i planeringen. Jag vet att jag i något stadium sett den även på kartorna för förbifarten.

Huruvida det finns något som hindrar vet jag inte. Men jag vet efter en diskussion med Trafikverket för ett par år sedan att Förbifarten blivit så försenad att Hjulstarondellen eventuellt kan bli underdimensionerad redan från början. Inget större problem menar man, Hjulstamotet byggs ju på ytan och nya ramper kan läggas till i efterhand, om det behövs. Men man tittar på problemet redan nu.

Mot denna bakgrund är man kanske inte så villig att släppa fram en ytterligare utfart direkt mot rondellen redan nu, utan att dimensioneringsfrågan först är löst? -Men det vet jag egentligen inget om. I framtiden torde lösningen hur som helst vara möjlig.
 0
Ekonomix (18 November 2018 10:35):
Nu bör jag väl inte föra diskussionen längre bort från priset och Järfälla än nödvändigt. Men som ett PS till Martins kommentar om vägarna kring Hjulstamotet.

Planen från Stockholms sida är att leda om Akallalänken, så att denna inte längre ansluter till Hjulstarondellen, utan istället får en egen bro över motorvägen och ansluter direkt mot Hjulstastråket.


Nordost om den omdragna Akallalänken planeras ett nytt stort begravningsområde. Kanske ingen höjdare för integrationen, men begravningsområden behövs de också och tanken är att Akallalänken som i princip kommer att gå längs "kyrkomuren" skall bli en "stadsgata". Från denna gata är det förstås fullt möjligt med tvärgator in mot Järfälla, om natur/kulturreservaten medger det.
 0
Martin Kolk (19 November 2018 19:06):
Tyvärr så planeras en byggnad mitt i landingsbanan, som gör det rätt svårt att få till en bra väglösning ut mot landningsbanan. Den verkar både beskrivas och planeras mer som ett torg och en pir ut i ett naturomården.

Det faktum att man gjort ett reservat hela vägen mot kommungränsen i öster kommer väll också göra det i praktiken omöjligt. I teorin går det nog fortfarande helt okej att bygga ett stråk längs med landningsbanan, men allt tyder på att Järfälla är totalt ointresserade av möjligheten, och att översiktsplanen inte på något sätt är anpassad för en sådan framtida utveckling. Allt i programet för barkabystaden skriker att man ser området i öster som en öppning mot naturen, istället för en koppling mot bebyggelsen i Stockholms kommun.

https:​/​/​www.​jarfalla.​se/​download/​18.​6ffa9d1b153ff5b8e6.​.​
 0
Ekonomix (15 Maj 2019 12:59):
Lösningen för Hjulstamotet finns nu presenterad på Trafikverkets hemsida.

https:​/​/​www.​trafikverket.​se/​nara-​dig/​Stockholm/​vi-​bygg.​.​
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter