Utskrift från www2.yimby.se
....

Vad tycker arkitekterna? - Analys av Arkitekturenkäten

 
Nu har jag gjort en fördjupad analys av reultaten från arkitekturenkäten efter yrkesgrupper. Här är den tidigare artiklen om resultaten. De deltagande fick ange hur de ställer sig till några byggnader med blandade stilar och byggår. De kunde ockå ange sitt yrke. De två vanligaste yrken som deltagare angav var arkitekt (77 personer), och planarkitekt (73 personer). Det tredje vanligaste yrket var ingenjör, 28 personer. Låt oss titta vidare på vad arkitekterna och planarkitekterna tyckte i jämförelse med resten av deltagarna. Det är värt att notera att en stor del av de deltagande planarkitekterna (och kanske även en del av arkitekterna) nåddes av enkäten genom den stora facebookgruppen Planarkitekter, snarare än genom någon av YMBY-grupperna. Svarande från den yrkesgruppen är därför förmodligen till mindre andel medlemmar i YIMBY än de svarande överlag.

De kommentarer från arkitekter och planarkitekter som jag har med i artikeln kommer från en liten del av deltagarna, de flesta lämnade inga kommentarer.

Låt oss börja med det mest polariserande projektet. HSB Studie 1 i Göteborg, som var mycket mer omtyckt av arkitekterna än av övriga svarande. Grön är positiv, blå neutral och röd negativ.
De positiva kommentarerna från arkitekterna löd:

"Skärpa, konsekvent formspråk, bra detaljer med hänsyn till material."

"Vackert tegelarbete och detaljer."

"Det tar säkerligen lite tid att förstå och ett tränat öga ser nog andra kvalitéer än ett otränat. Men matrialen och kvalitén på hantverket tillsammans med nyskapanet berör sinnena."

"Enkla, ärliga material. Rena former och proportioner."

"Ursnyggt hantverk på nära håll, både proj och utförande!"

"Detaljutförande avgörande"

"Extremt fina materialval och detaljkunskap i hela projektet. Smarta rumsdispositioner i lägenheterna som bryter förbannelsen med öpppna planlösningar."


Arkitekterna var också mer positiva till det minst populära projektet: Nötkärnans vårdcentral.

Kommentarerna var dock lite mindre entusiastiska än för HSBs projekt.
"Tillför verkligen p-platsen något i trist betongförort."

"Intressant. Känner inte till kontexten, men kan tänka mig att antalet parkeringsplatser är en förutsättning för projektet?
"

Nu kanske du tänker att arkitekterna överlag gillade alla byggnader bättre. Icke sa Nicke! Inte Nya Hotell Continental.
Arkitekternas negativa kommentarer:

"Bortkastade pengar på naturstensfasad som ser ut som fibercement. För ljus kulör på fasaden i detta läge i centrala stan."

"Tar för stor plats i sin omgivning. Skuggar och skymmer. Mycket trevlig inuti, men det väger inte upp den skada som denna kluns gör för sin omgivning."

"Stökig utformning av fasaden. Ropar lite för mycket på uppmärksamhet."

"Fasad o fönsterleverantörsprojekt"

"OMAs förslag borde ha förverkligats"

"Känns lite fattigt"


Om någon undrar över hur OMAs förslag såg ut så verkar det finnas bilder på det här. Jag är tveksam om det hade varit mer populärt än den byggnad som står här idag.

De neutrala kommentarerna:
"Bra volymkompisition men fula fasader."

"Exklusiv men ful. Jag tycker den ser sned ut eftersom fasadpanelerna är placerade på ett sådant sätt att idén inte upplevs som det ska, med de fina stenarna som är avsmalnande. Istället blir intrycket att det lutar. Utöver detta blir det enormt varmt vid entrén när solen reflekteras ned på marken från den vita fasaden. Med andra ord tillför den inte så mycket till gaturummet tycker jag."


Hur är det då med ISTs planerade huvudkontor? Majoriteten av arkitekter och planarkitekterna gillar den, men det finns en del mer negativa och neutrala.
De flesta av kommentarerna bland arkitekterna, både positiva och negativa, tar upp vikten av att detaljerna får tillräckligt bra kvalité för att det färdiga huset ska se bra ut.

"Endast positivt om det genomförs med idel hantverksmässiga detaljer"

"Fint jo, men kommer det kunna byggas med den kvalité pastischen kräver för att inte bli dåligt? Om detaljerna inte följer upp anslaget kan resultatet skava rejält."

"Det är inget större problem med stilåteranvändning. Det har alltid gjorts. Men det är inte särskilt spännande. Jag rycker på axlarna... Fattar dock inte kompositionen."

"Om det byggda resultatet av detta faktiskt blir som en äldre byggnad (utförandet) då blir jag genuint glad."

"Pastisch. Oärlig."

"Tycker det är trevligt med nygammalt och med rejäla material."

"Varierad pastisch"

"Så länge man gör det "rätt" och inte låssas vara något man inte är."
Låt oss nu gå till ett bidrag där planarkitekterna var de mest negativa, Norra tornen.


Negativa kommentarer från planarkitekterna.
"Försöker för många saker samtidigt. Plottrig."

"Det är för mycket upprepning och dator-animering över norra tornen. Det finns ingen tydlig "början" eller "slut", botten eller topp. Jag upplever inte att arkitekterna eller fastighetsutvecklarna har haft en ambition om att tornen ska se vackra ut."

"Monumental, för mycket av samma. Hade räckt med ett torn. Byggnaden är tyvärr ingen inbjudande portal."

"Brutalt inslag med minimal arbetsinsats för arkitekten."


Positiva kommentarer
"Unikt och nytänkande, även om jag inte tycker att arkitekturen i sig är fantastisk så blir helheten intressant."

"Bra exempel på hur man kan skapa volym med arkitekturen utan att för den skull behöva gå tillbaka till 1900-talet och jobba med stuckaturer."

"Udda men spännande. Symmetrisk och asymmetrisk på samma gång."

"Höjden bra, men byggnaden är lite för brutal när man är nära den, sett till materialval, utformning mm."

"Modernt, framtida klassiker."


Både arkitekter och planarkitekter tyckte i hög grad om Vaxholmsbåtarna terminal.

Positiva kommentarer från arkitekter och planarkitekter:


"Snygga former. Vackert material som andas kvalitet."

"Skapat välbehövlig, omhändertagen plats att vänta på båtarna på!"

"Riktigt fint. Lågmält men vasst i formen. Material som visar beständighet. Tillför upplevelse till fler än de som vistas i byggnaden."

"De är lite knasiga men det är fina detaljer och materialval. Mycket bättre än en korvkiosk som det annars kunde varit."

"Osar kvalitet"

"Mycket fint projekt!"

"Läckert med former och gester!"

"Ser intressant och lockande ut, kanske bortslösat på en båt-terminal."

"Modern med trevliga och intressanta former"

"Fungerar bra i stadsbild och är en spännande byggnad som går att använda exteriört. Innehållsmässigt står det dock oftast tomt."

"Mycket väl utfört i alla led."

"Något som är mycket avvikande mot omgivningen har placerats in på ett fint sätt och med lagom storlek. Vackert ljusspel i metall."

"Bryter upp platsen med ett oväntat utseende och är tillräckligt låg för att inte konkurrera med omgivningen"

"Modernt, framtida klassiker"

"Överanvänt koncept som fungerar i den här skalan"


Det var allt.

Vänta nu! Undrar du. Hur var det då med Täppgatan, Kungstornen och Erik Dahlbergsgatan?
Alla grupper tyckte i stort sett samma om dem. Det fanns lite variation mellan positiva och neutrala röster, men inte tillräckligt för att det skulle vara värt att göra tårtor för dem.
Det vore kul att göra en mycket större enkät till en större grupp. Tex arkitekter överlag eller mer till allmänheten. Om du har något förslag på hur jag skulle kunna nå ut till en tillräckligt bred målgrupp för en sån enkät, tipsa gärna.

Slutligen vill jag tacka alla medlemmar som swishat för att bidra till kostnaden för enkätverktyget. Jag har fått 1270 kr i bidrag hittills. Den totala årskostnaden för verktyget är 1800 kr, så jag välkomnar fler bidrag till 0739741069. Så slipper jag fortsätta tjata om det i samband med kommande enkäter.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Per Vrethem (29 Januari 2019 08:12):
Intressant och bra sammanställning.
Men vad betyder den fjärde färgen (den montgröna)som dyker upp på en del ställen?
 0
Sofia (29 Januari 2019 15:03):
Den grågröna står för övrigt där man kunde fylla i eget alternativ. De flesta som valde den angav att de inte kände till byggnaden.
+1
Martin Ekdahl (30 Januari 2019 13:40):
Fantastiskt arbete Sofia! Kul att läsa sammanställningarna.
 0
Jan Wiklund (2 Februari 2019 19:21):
Hur tolkar du resultatet, Sofia? Det verkar som om arkitekters smak håller på att närma sig allmänhetens? Kanske Atenchartans makt håller på att släppa?
 0
Jörgen Sundström (9 Februari 2019 15:53):
Mycket intressant. Gärna ännu fler enkäter och analyser framöver.
+2
Sofia Buhrgard (10 Februari 2019 20:57):
Jan, jag tror inte vi kan se undersökningen som representativ för arkitekter som helhet. Det är troligen mestadels yimby-medlemmar som har svarat.
Men vi ser iallafall att arkitekter inte är någon homogen grupp som tycker lika i allt.
 0
Peter Hansson (24 Februari 2019 10:07):
Bra att det görs en undersökning för att få en mer objektiv bild vad arkitekter tycker om olika byggnader och stilar. Det som annars kommer fram i debatten är annars de som skriker högst, samt de motsatta bilderna av arkitekter där det påstås att de är emot klassisk arkitektur som sekelskifte.
 0
Vad tycker trädgårdsmästaren?

Vad händer med den gröna omställningen? Att sudda ut gränserna mellan stad och natur. Att låta en större flora och fauna att ta plats i våra växande storstäder. Enkla saker som kan göra stor skillnad Pallkragar där de boende får plantera själva. Fler initiativ och incitament behövs för den fröna omställningen!
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter