Utskrift från www2.yimby.se
....

 > Allmänt

Hur ser ett trädgårdsstadscentrum ut?

Profilbild
Oskar Syrén
37 Inlägg
Ort: Malmö (Bjärred), Gick med: Januari 2013
Hej! Här ska ni få ett problem att bita i. Hur bygger man ett bra handelscentrum i en renodlad trädgårdsstad? Jag har klurat på saken rätt länge. Men antagligen finns det redan en lösning?

Vi pratar alltså om ett enkelt förortscentrum med mataffär och några butiker samt tandläkare.

Mvh /Oskar
Profilbild
Robin Andersson
238 Inlägg
Ort: Stockholm/Linköping, Gick med: Juli 2008
Först och främst så får du definiera vad du menar med "en renodlad trädgårdsstad" och "handelscentrum".

Jag anser att alla tätorter, oavsett storlek, skala och exploeteringsgrad, bör han en fullt integrerad stadsstruktur. Fundamentalt är att det finns en gatustruktur som åtminstone på övergripande nivå är helt sammanhängande.

Förutsatt att det även gäller denna "trädgårdsstad" så lär det vara mest flöden på den plats där minst två större stråk korsar varandra.

Vart det är beror ju helt på hur stadsstrukturen ser ut och vart målpunkter är placerade, osv.

Ladda upp en situationsplan/strukturplan på området så kan jag bidra med förslag.
Profilbild
Oskar Syrén
37 Inlägg
Ort: Malmö (Bjärred), Gick med: Januari 2013
Det höll på att bli ett långt inlägg här. Jag styckar upp det istället så blir det lättare.

Till att börja med:

Villaområde utlagt på 1910-talet med traditionella kvarter och oregelbundna gator, inga grönområden. Vad jag var ute efter till att börja med var om det finns en centrumlösning som "hör till stilen".

Här är det område som är planlagt på 1910-talet: http://kartor.eniro.se/m/nbZsF
Profilbild
Oskar Syrén
37 Inlägg
Ort: Malmö (Bjärred), Gick med: Januari 2013
Och om det inte finns någon färdig lösning är alltså frågan: Hur gör man ett centrum som känns som en naturlig del av trädgårdsstaden? Det stora problemet är byns huvudcentrum som inte ligger i ett strukturellt centrum. Där ska finnas busstation, tandläkare, Ica och ett antal butiker. Idag ligger allt i ett stort centrumhus omgivet av parkering, som ett externt köpcentrum.

Byn har vuxit fram från ingenting sedan förra sekelskiftet, kärnan utgörs av ovan förklarade trädgårdsstad. Byn är utökad åt norr och öster (havet ligger i väster) med senare envångingsradhus- och villaområden av SCAFT-typ. 10 000 invånare. Centrum ligger på gränsen mellan den gama delen och den nya i norr.

Karta: http://kartor.eniro.se/m/nbZDy
Det stora huset är centrumhuset. Öster om Västkustvägen (gamla rikstvåan) ligger Statoil som ska flytta. Norr om vikingavägen ligger en nyligen strategiskt förvärvad övervuxen tomt med en gammal bongård som ska rivas.
Profilbild
Oskar Syrén
37 Inlägg
Ort: Malmö (Bjärred), Gick med: Januari 2013
Men jag förstår att de lokala problemen inte intresserar andra så mycket. Jag är nöjd med generella svar på trådens fråga
Profilbild
Robin Andersson
238 Inlägg
Ort: Stockholm/Linköping, Gick med: Juli 2008
Tolkar jag dig rätt? Du vill alltså ha tips om hur man kan bygga om centrumet så att det får en "trädgårdsstadskaraktär"? Jag kan inte identifiera någon trädgårdsstad på orten. Kanske syftar du på villabebyggelsen som du har markerat på en av kartorna, men det är inte någon trädgårdsstad.

Hur som helst, för att ge ett konkret förslag.

1) Identifiera möjliga framtida stråk. Jag vet inte hur planerna är för orten eller hur visionära politikerna är. Men för att inte bygga för möjligheterna till en sammanhållen stadsstruktur i framtiden, så borde man se till att bebyggelsen öppnar sig för framtida stråk.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.2) Identifiera exploaterbara kvarter. Dessa kan alltså bebyggas och den tillkommande bebyggelsen däri bör vara vända ut mot kvartersgränserna. De befintliga byggnaderna som redan finns inom dessa kvarter ska naturligtvis få vara kvar. Däremot måste man se till att addera nya bebyggelse kring dessa byggnader.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.3) Fokusera på de ytor som kan vara intressanta i detta skede.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.4) Där de stora stråken korsar bör det finnas bäst förutsättningar för handel. Varför inte en torgyta i korsningen? Omgivande bebyggelse bör vara reslig för att understryka platsbildningen. De bör vara flerbostadshus, med verksamhetslokaler i gatuplan. 2 till 4+1 våningar. Utmed de övriga kanterna kanske 2 till 3 våningar passar bättre? Stadsradhus är ett bra sätt att hantera en nedskalning av bebyggelse.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Profilbild
Oskar Syrén
37 Inlägg
Ort: Malmö (Bjärred), Gick med: Januari 2013
Wow, tack för de ambitiösa tipsen!

Måhända har jag missuppfattat trädgårdsstadsbegreppet. Jag har tänkt det som en plan med typisk stadsstruktur: Allmänna gator och platser och privata kvarter, men där husen ligger inne på tomterna istället för vid gatan. Jag har försökt läsa på men blir inte riktigt klar över vad som skiljer en villastad från en trädgårdsstad, är det att det ska finnas flerbostadshus och radhus i en trädgårdsstad också?
Profilbild
Robin Andersson
238 Inlägg
Ort: Stockholm/Linköping, Gick med: Juli 2008
Jag skulle väl vilja säga att en trädgårdsstad är en villastad, där byggnaderna mer eller mindre är placerade i tomtgräns. Alltså som en tät stadsmiljö, men med lägre exploateringsgrad , mestadels en-/få-familjehus.

Egentligen handlar väl begreppet "trädgårdsstad" om stadsbyggnad på makronivå. Lite som modernismens förorter. Att bygga en "stad" med de bästa av två världar; landsbygdens grönska och stadens "närhet". De enda "lyckade" trädgårdsstäderna är dock sådana som jag beskriver tidigare i inlägget.'

IMO så är det ingen större strukturell skillnad på hur man bygger en hållbar storstad eller hållbar småstad. En sammanhållen gatustruktur, så finmaskigt som möjligt, där alla stråk används av alla trafikslag, med bebyggelse som bidrar med folkliv och trygghet genom sin placering i tomtgräns, etc. etc. De stora skillnaderna är gatustrukturens storlek och exploateringsgraden. Dessutom finns det aspekter om tillgång till område för rekreation och aktivitet, vilket blir aktuellt ju mer utbredd staden är.

 > Allmänt
Hur ser ett trädgårdsstadscentrum ut?

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter