Utskrift från www2.yimby.se
....

 > Allmänt

Rickard Murrays kommentar till Arkitektur Stockholm genom Stockholm Skyline

Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Rickard Murray har skrivit ett par kommentarer om programmet Arkitektur Stockholm som sammanfattas i ett par principer om hur vi ställer oss till framtidens arkitektur i Stockholm.

http://www.stockholmskyline.se/2013/10/ska-stockh..

Själv skrev jag en kommentar. Jag har ingen förhoppning om att den kommer att passera moderationsfiltret så jag publicerar den här.

Ser en del anmärkningsvärt i denna text.
1.
"Hagastaden som byggs tätare och högre än vad alla remissinstanser ansåg vara bra"

Vilka remissinstanser?

"Norra Djurgårdsstaden som utformats på ett sätt som skadar den Kungliga nationalstadsparken"

Norra Djurgårdsstaden ligger utanför nationalstadsparken.

"Årstafältet som bebyggs på ett sätt som går tvärtemot vad kommunfullmäktige tidigare beslutet i enlighet med ett omfattande samråd"

Och nu genomförs ett nytt samråd.

"Marieberg som mot medborgarnas uttryckliga önskan ska bebyggas med många mycket höga hus."

Vilka medborgare syftar Murray på? Jag ser gärna att marieberg bebyggs med höga hus. Är det bara vissa medborgares åsikt som ska gälla?

2.
"Samråd och utställningar sker mitt i sommaren och ges kort tid. Kretsen som underrättas minskar stadigt. Miljökonsekvensbeskrivningarna utformas som partsinlagor från byggherrar och kommun."

Vad baseras ovanstående på?

3.
"En mänsklig skala eftersträvas. Den har tvärtom övergivits med allt högre byggnader, inte bara höghus och skyskrapor utan också vanliga hus med många våningar."

Vem har bestämt att en mänsklig skala är lika med lågt?

5.
"Nya byggnader ska samspela med omgivande miljö. Istället tillämpar staden Rem Koolhaas maxim: Skit i platsen!"

Detta illusteras med den framtida stationshuset. På vilket sätt samspelar det inte med omgivningen?

6.
"Gröna stockholmsstråk ska anläggas. Syftar till att bebygga jungfruliga grönområden."

I det första förslaget till den gröna promenadstaden handlade Stockholmsstråk i huvudsak att placera ut attraktioner i ofrekventerade naturområden mellan förorter. När bristerna i detta påtalades ändrade man sig och utesluter inte att det även kan handla om bebyggelse. Det ligger i linje med översiktsplanen som talar om en levande stadsmiljö i hela staden. Det ligger också i linje med Stockholm skylines strävan att innerstaden ska få växa utåt.

9.
"Man ska bygga vidare på kulturarvet. Istället rivs kulturhistoriskt riksintressant bebyggelse, t.ex. Slussen."

Nu måste tyvärr Slussen rivas pga undermålig pålning och dålig betongkvalitet. Det hela blir konstigt eftersom Murray själv föreslår att Slussen ska rivas i sitt förslag till Slussen PlanB.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Du har nog rätt, Niklas. Jag tittade på artikeln och din kommentar var mycket riktigt inte publicerad.

 > Allmänt
Rickard Murrays kommentar till Arkitektur Stockholm genom Stockholm Skyline

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter