Utskrift från www2.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Bromma flygplats och de nya husen vid Kristinebergs hotell

Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Flera har säkert uppmärksammat att bebygglsen vid Krillans krog vid Kristineberg stoppades på grund av buller. Här är dn del av motiveringen från Länsstyrelsen som stoppade Bromma.

Det går alltså inte att bebygga helt vanliga bostadshus på Kungsholmen eftersom det hotar riksintresset Bromma. Med en sådan lagtolkning blir bara brådskan att bli av med Bromma flygplats än mer trängande.

Tillgodoseende av riksintresset Bromma flygplats

Swedavia bedömer att flygtrafiken på Bromma kommer att öka framöver. Det
område kring flygplatsen som avgränsas av flygbullernivån FBN 55 dB(A) skulle
enligt den av Swedavia presenterade preliminära prognosen öka i flygplatsens
längdriktning. Planområdet, som ligger nära in- och utflygningslinjen, skulle då
komma att ligga inom det område där FBN 55 dB(A) överskrids. En mer slutlig
prognos kommer enligt uppgift från Swedavia att kunna föreligga först under
2015.

Flygplatsen som riksintresse enligt miljöbalken innebär att flygplatsens funktion
också på längre sikt ska kunna upprätthållas. Trafikverket är ansvarig myndighet
för att lämna uppgifter om riksintressen för kommunikationsanläggningar. Länsstyrelsen har i februari 2014 i en skrivelse till Trafikverket begärt att riksintresset

Bromma flygplats avgränsas vad gäller bland annat influensområdet för flygbuller.
Det råder för närvarande en osäkerhet om vilken framtida trafikering på Bromma
flygplats som kan hävdas i riksintressefunktionen och vilken bullerutbredning den
kan föra med sig. Med hänsyn härtill anser Länsstyrelsen att den antagna detaljplanen genom att innehålla bostads- och förskoleanvändning, kan utgöra en risk
för påtaglig skada på flygplatsens funktion som kommunikationsanläggning av
riksintresse för luftfarten.


http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollect..
Senast ändrad 19 april 2014 21:59
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Att lägga ner Bromma flygplats är förstås en lösning, men innan man bestämmer sig för att förespråka något så drastiskt måste man nog fråga sig om staden bara ska få bestå av prima lägen, eller om vissa av stadens funktioner ska få påverka andra negativt.

Stora delar av Traneberg och Kristineberg ligger i samma korridor. Dels kan man fråga sig om det är dåliga lägen för de bostäder som ligger där nu, dels om dessa områden inte skulle kunna förtätas alls pga. Bromma flygplats.

Samtidigt har det visat sig vara hart när omöjligt att prospektera en ny andra flygplats längre från stan. Att Bromma är av stort infrastrukturellt intresse verkar därför rimligt, särskilt som all dess trafik inte ryms inom Arlanda.

Så vad gör man? Kör över Södertälje eller Tullinges kommunala självbestämmande? Chockhöjer flygskatterna? Accepterar buller?
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Höghastighetståg som gör att skavsta nås snabbt? Utveckla den som flygplats för hela ostlänkens upptagningsområde. Redan nu ser det ut som trafikverket också förordar en sträckning som går nära skavsta flygplats.

http:​/​/​www.​trafikverket.​se/​PageFiles/​97223/​Slutrapport.​.​
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Jag anser att man inte har så mycket val, annat än att stänga Bromma, om ny rättspraxis är att buller omöjliggör en stor del av flygbuller inom inflygningsradien.

Det är också helt enkelt inte sant att Brommas trafik inte ryms på Arlanda, jag förstår inte hur denna uppenbart orimliga myt kan fortleva.

(från wikipedia gällande 2013)
Heathrow (2 landingsbanor), 72 miljoner passagerare, 472 000 landingar.
Arlanda (3 landingsbanor), 21 miljoner passagerare, 110 000 landingar.
Bromma (1 landingsbana), 2 miljoner passagerare, 23 000 landingar.

Med snabbtåg till Skavsta + eventuellt en ny landningsbana på Arlanda (om kanske 20 år eller så) finns det överhuvudtaget inga kapacitetsproblem i Stockholm (även om nog Arlanda kunde absorbera hela Bromma redan idag). Möjligtvis måste man flyga med något större plan och acceptera marginellt färre flygtider i rusningstid (för väldigt små plan) och något högre biljettpriser, men den samhällsekonomiska kostnaden för detta måste blekna i jämförelse med 50 000 lägenheter och inget flygbuller. Den ända anledningen är att 2 miljoner flygresenärer på Bromma (marginellt mer än antalet resor inom SL på en arbetsdag) vill förkorta sin taxitid med 15 minuter eller så (med kollektivtrafik tar det ju lika lång tid).

Att lägga all inrikestrafik på Arlanda skulle ju dessutom vara av väldigt stor hjälp av alla som vill byta från inrikes till utrikesflyg.
Senast ändrad 20 april 2014 15:06
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Nu är ju inte verkligheten riktigt så enkel att man bara kan ta en av Europas mest trafikerade flygplatser och konstatera att Bromma+Arlanda=mycket mindre, varför den ena borde kunna läggas ner. Matematiskt stämmer det säkert, men begränsar man (som man politiskt valt att göra) inflygningsvägar till Arlanda, räknar på vilka tider flygbolagen helst vill lyfta och landa osv. får man inte samma svar.

Det går naturligtvis att ändra med politiska beslut. På samma vis som bullerreglerna längs Brommas inflygningsbana skulle gå att ändra. Inget av det här är skrivet i sten; det är val vi gjort och gör.
Anders Eriksson
73 Inlägg
, Gick med: Januari 2014
Det känns inte helt osannolikt att problemet skulle kunna lösa sig om flygresandet minskar (inte minst inrikes) och att Arlanda då kunde ta över Brommas trafik.

Grejen är väl antagandet att trafiken kommer att öka under överskådlig tid. I så fall vore det förvånande om inte exempelvis Kastrup satt och funderade på en extraflygplats någonstans (finns en i Roskilde iofs), eller också har man lyckats med bullret på ett sätt som svenska flygplatser inte bemästrat.
Senast ändrad 21 april 2014 15:58
Hilda Sandberg
3 Inlägg
Ort: Stockholm (Hornsberg), Gick med: Mars 2013
Det är så extremt konstigt att de hus som skulle byggas bl a för att minska bullret i parken inte kan bygga pga av buller från inflygningen till Bromma. Bullret är ju i princip obefintlig inomhus ändå. Jag har bott både på höjden i Kristineberg, och nu snett under Essingleden och visst är det konstant bullrigt utomhus, men det visste jag ju om när jag flyttade dit. För oss som inte bryr oss om buller måste det ju vara tillåtet att välja att bo lite bullerstört. Skolbarnen i Kristineberg har nu inget annat val än att leka i parken som är helt och hållet bullerstörd från Drottiningholmsvägen, tunnelbanan och Essingeleden...
__________________
Hornsbergare

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Bromma flygplats och de nya husen vid Kristinebergs hotell

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter