Utskrift från www2.yimby.se
....

 > Städer

Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen

Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Jag har skummat igenom samrådsredogörelsen för "lägenheter längs Bredängsvägen" och får konstatera att Yimby delvis fått gehör för sina synpunkter.


Vidare arbete
Utifrån de inkomna synpunkterna har intressekonflikt mellan den
planerade exploateringen och de närboendes syn på platsen och dess
förutsättningar för förändring identifierats. Flera remissinstanser
trycker på att projektets möjligheter att bidra till Bredängsvägens
utveckling måste tas till vara. I övrigt rör yttranden från
remissinstanser mestadels förtydliganden och fördjupningar av
utredningar, främst när det gäller dagvattenhantering och
miljökvalitetsnormer för vatten.

Utöver detta avser stadsbyggnadskontoret att studera följande
frågor:

-Utökat planområde. Studier efter samråd har lett fram till att en
plats söder om Ugglemossvägen som tidigare ingått i planområde
för Mälaräng är lämplig att införlivas i aktuellt planområde. Vidare
studier kommer att göras för att fastställa om området ska
planläggas för förskola eller ytterligare bostäder.

-Större fokus på stråk och kopplingar mellan stadsdelar. I stadens
budget för 2018 har sambandet Bredäng/Mälarhöjden pekats ut som
ett särskilt viktigt strategiskt samband. I fortsatt arbete bör extra
fokus därför att ligga på denna fråga.


-Gatan och platsbildningar. Funktioner och utformning av
Bredängsvägen och några mindre platsbildningar i korsningen
Bredängsvägen/Ugglemossvägen.


-Integrera barnperspektivet. I fortsatt arbete kommer en resurs med
kompetens kring barnfrågor att medverka på planmöten.

Stadsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanen bearbetas och går
på granskning.
Profilbild
Mårten Landström
50 Inlägg
Ort: Salem (Söderby), Gick med: Februari 2011
Detaljplanen är överklagad til Mark- och Miljödomstolen, och tänkt byggherre är nu OBOS. Byggstart tidigast hösten 2024, som det ser ut.
Senast ändrad 31 oktober 2023 11:29

 > Städer
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter