Utskrift från www2.yimby.se
....

Jämtin skriver om Stockholm

Socialdemokratiska oppositionsborgarådet Carin Jämtin skriver idag på DN Debatt om sina idéer och visioner för Stockholm. Inlägget innehåller flera uttalanden som berör Yimby:s område och som vi ser som mycket positiva.

Jämtin skriver:
"Stockholmsregionen konkurrerar inte i första hand med andra städer i Sverige utan med storstadsregioner utanför våra gränser. En Stockholmsregion som attraherar utländska investeringar ger inte bara nya jobb och utvecklingsmöjligheter här utan bidrar också till tillväxten i hela landet. Om jobben ska bli fler i Sverige måste Stockholms internationella konkurrenskraft värnas och utvecklas. "

Det är utmärkt att fler börjar inse att Stockholm spelar på den internationella arenan och konkurrensen inte primärt handlar om svenska städer utan om andra storstadsregioner.

"Min bedömning är att de mest attraktiva kontorslägena i Stockholm i dag inte i alla delar håller den internationella toppklass som företag har rätt att förvänta sig. Stockholms stad måste prioritera och satsa särskilt på de lägen som redan i dag är bra och som har potential att bli ännu bättre.
[Socialdemorkaterna vill] prioritera insatser som särskilt stärker Järva/Kista och city som de två främsta geografiska lägena för huvudkontor".

Återigen kan Yimby bara instämma. Dock undrar vi vad som händer med de kommande satsningarna på Värtan som vi ser som ett annat potentiellt område för en intressant utveckling.
I det befintliga city kommer troligen inte för stora satsningar tillåtas och det finns dessutom begränsat med utrymme. I Kista finns ett avsevärt större utrymme för detta, men det kan av vissa bolag anses ligga för långt ut från city. Även Värtan bör därför utvecklas med möjliga framtida etableringar i åtanke.

"Nybyggnation ska präglas av samtida arkitektur som ger avtryck internationellt. Jag vill se moderna, innovativa och miljövänliga byggnader som knyts samman genom avancerade infrastrukturlösningar."

Här kan vi inte annat än ge en rungande applåd till Jämtins framsynthet och förståelse för vikten av att Stockholm vågar satsa framåt.

"Det behövs breda investeringar i kollektivtrafiken för att korta restiderna i regionen. Min bedömning är att Tvärbanan till Järva/Kista bör prioriteras särskilt. "

Återigen kan Yimby bara instämma. Vi efterlyser dock också svar på hur man ser på utbyggnaden av spårvagn i den befintliga innerstaden och kopplingarna till de framtida utvecklingsområdena i Värtan, Hjorthagen och Loudden. Stockholm kan inte endast bygga vidare på de stadsdelar som redan finns. Även på Kungsholmen pågår stadsutvecklingsprojekt som skulle tjäna på en spårvagnsförbindelse.

Inlägget innehåller ett antal andra punkter, de rör dock inte Yimby:s område varför de inte kommenteras här.

Yimbys stöd växer, nu har vi passerat 1200!

I slutet av november kunde vi skriva om att stödet för yimby snabbt växt till över 700 medlemmar.

Sedan dess har vi fortsatt växa och dessa 700 är nu med råge passerade.
Under gårdagen passerade medlemsantalet i vår grupp på facebook 1200 personer!

Vi som startade upp gruppen har länge misstänkt att stödet för förnyelse och utveckling av Stockholm är stort, men att förespråkarna sällan gör sig hörda. Vi har märkt av behovet av en grupp som yimby för att nå igenom medias tyvärr ofta kompakta vägg av motstånd när vi har pratat med människor på våra arbetsplatser, i hemmet, på internet, i skolan, på caféer och så vidare.

Yimby är en folkrörelse. Vi består av människor över hela det politiska spektrat från olika delar av Stockholm, från innerstad till ytterförort. Viljan att få låta Stockholm växa går långt utanför politiska barriärer.

De människor och grupper som traditionellt i Stockholm har trätt fram har varit små grupper med starka egenintressen.
Det må vara falska miljöorganisationer som inte tycker att man skall få bygga nära nationalstadsparken, organisationer som samfundet S:t Erik som tycker att staden är färdigbyggd eller skönhetsråd som kapar av och trycker ner alltför många intressanta projekt.

Det är dags att invånarna i Stockholm får säga sitt nu. Och deras budskap är tydligt:

Detta mönster upprepar sig alltid när olika nyhetssiter ställer frågan.
Trots det tydliga resultatet i dessa liksom andra undersökningar så fortsätter tidningar som Dagens nyheter och Svenska Dagbladet med vinklad "journalistik". Att en seriös nyhetstidning som svenska dagblaget publicerar en partsinlaga från en av sina journalister är uppseendeväckande, men knappast förvånande.

Oppositionsborgarråd Carin Jämtin(s) är försiktigt positiv, och är helt klart på väg i rätt riktning i frågan, men undrar samtidigt var pengarna skall tas från. Inte till byggnader, (de finansieras normalt sett av privata aktörer numera) utan till stadsbyggnadskontorets ökade arbetsbörda.
Vad detta har med skyskrapor att göra har vi dock svårt att se, processen fungerar likadant oavsett formen på byggnaden.

Samtidigt får vi inte glömma en annan viktig aspekt i stadsbyggnaden. Återupprättandet av kvarteret och den täta staden som byggnorm. Här är vi också på rätt väg, men mer kan göras. Vi måste alla arbeta för att det är kvartersstaden som nu får sitt återtåg. De sprängda kvarterens tidevarv måste få ett slut.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter