Utskrift från www2.yimby.se
....

Plankandomen: Seger för miljön, självbestämmandet och bostadssökandeMark och Miljööverdomstolen har genom onsdagens beslut om att tillåta bebyggelse i kvarteret plankan meddelat hur man ska tolka lagarna vid bebyggelse i miljöstörda lägen i städer.

Beslutet klargör att kommunerna avgör om det är lämpligt att bygga och hur det ska byggas samt att fastighetsägare har rätt att utveckla sina fastigheter även i miljöstörda lägen. Detta så länge förändringarna inte tillför mer miljöstörningar och att det är miljölagstiftningens krav på att miljöstörningens källa ska åtgärdas som gäller.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Hornsgatans dåliga luft åter på tapeten

Ännu en gång är Hornsgatans dåliga luft uppe på tapeten.
Svenska Dagbladet skriver idag om att de boende på Hornsgatan flaggar med vita lakan från sina fönster för att politikerna ska uppmärksamma den dåliga luften på Hornsgatan.

Gunilla Eldh är en av de som hängt ut vita lakan från sitt fönster, hon började med det för en vecka sedan.

"Det har redan blivit svart på den del som ligger på fönsterblecket. Det är väldigt äckligt och sotigt, säger Gunilla Eldh."

Gunnilla bestämde sig för att hänga ut lakan som en protest när hon fick reda på att Hornsgatan är en av de 10 smutsigaste gatorna i hela Europa.

Dag Frostmats som också bor på Hornsgatan säger:
"Det har protesterats mot den dåliga luften på Hornsgatan i 20 år men det har inte hänt något"

Varför har det inte hänt något? Det är det som vi ställer oss undrande till. Det är vida känt att partiklarna i bilarnas avgaser ger upphov till hjärt- och kärlsjukdomar men ändå har det inte gjorts något. Under tiden har motortrafiken på Hornsgatan fortsatt oförtrutet utan att någonting har gjorts. Halvmesyren blåbuss 4 kallar vi inte för någon riktig åtgärd. Det finns redan färdiga studier om en konvertering av fyran till spårväg, och det har föreslagits många gånger både från allmänheten och politiker. Vad väntar vi på? Att fler människor som bor eller tvingas gå genom området ska dö i någon hjärt- och kärlsjukdom?

Yimby förstår Gunilla och Dags oro helt och hållet. På Hornsgatan är trafiken stor och där går fyran som är Europas mest belastade busslinje, en föga smickrande hög placering för området som om det inte vore nog. Det är uppenbart att fyran måste konverteras till en spårvägslinje, Yimby har påtalat det flera gånger och situationen på Hornsgatan understryker detta faktum.

Med den nya spårvagnslinjen skulle många tidigare bilister gå över till att använda spårvagnen (erfarenhet från andra platser visar oss detta). Fler passagerare skulle få plats på den idag överbelastade fyran då en spårvagn motsvarar 3-4 bussar. Spårvagnens eldrift gör den dessutom miljövänlig samt att den är också snabbare än en buss.

Ge ditt stöd till spårvagnens återinförande i Stockholms innerstad.

Usel luft på Hornsgatan

Stockholms bilberoende stadsplanering tar sig uttryck inte bara i långa pendlingstider och de stora trafik- och barriärområden som finns överallt i Stockholm, utan också i form av dålig stadsluft på flera ställen.

Den sämsta luften finns på Hornsgatan som nu finns med på plats sex på en tio-i-topplista över de gator som har den mest hälsofarliga luften i Europa.

Nu är det väl ändå dags för våra politiker att göra en kraftsamling? Dels genom att satsa ordentligt på förtätning i stadsplaneringen, istället för att bygga nya områden, förtäta och expandera de som redan finns inom kollektivtrafiknätet, och dels genom att göra en ordentlig utbyggnad av både spårväg, tunnelbana och pendeltåg. Stockholm ligger på alla dessa punkter kraftigt efter många andra städer i Europa.

Framförallt måste fler tvärförbindelser skapas så att man enklare kan ta sig mellan olika områden utan att behöva åka in till Stockholms central.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter