Utskrift från www2.yimby.se
....

Promenadstaden: Verklighet eller bara ännu ett fint, men tomt, ord?


Promenadstad?

Finns det någon substans till Översiktsplanens hyllning till att skapa en promenadstad? Hur ser nyligen avslutade, pågående och planerade stadsdel ut?

Talet om att Stockholm ska utvecklas till en promenadstad är inte bara något som någon politiker har slängt ur sig som en soundbite; det är titeln på stadens officiella översiktsplan, antagen av kommunfullmäktiga i mars 2010. Dokumentet beskriver stadens uttalade strategier för att bli ”ett Stockholm i världsklass”. Redan i förordet talas det om hur planen ska skapa förutsättningar för att ”läka de sår som lämnats i stadens vävnad”. Det talas om att framtidens promenadstad inte ska stanna vid de historiska tullarna utan ska ”sträcka sig långt utanför dessa och aktivera hela Stockholm”.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

YIMBY:s yttrande om strukturplan för Husby

Just nu diskuteras frågan om gångbroar i Husby:Med anledning av detta vill vi presentera vårt yttrande om den strukturplan som ligger till grunden för tanken att riva broarna.

YIMBY ställer sig överlag mycket positiva till den föreslagna strukturomvandling av Husby som i korthet går ut på att åtgärda många av de inbyggda brister som många av Stockholms förorter, byggda sedan andra världskriget fram till idag, dras med.

YIMBY instämmer med analysen om vad som måste åtgärdas för att det ska gå att skapa en integrerad stadsdel. Programmet tar upp vikten av att stärka kopplingen till friluftsområden, nybyggnation, läkning av stadsstrukturen, graden av integration av gatunät, stråkbildning/trafikintegrering och tydliggörande av gångnätet.

YIMBY har några synpunkter/kommentarer på programmet och hur det skulle kunna utvecklas vidare.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Svenska Bostäder storsatsar på Järvafältet

Svenska Bostäder har beslutat sig för att inleda den till dags dato största investeringen i ett miljonprogramsområde. Minst en miljard kronor satsar på att rusta upp bostäderna vid järvafältet i ett projekt som kallas för Järvalyftet.

Från DN.se:

"Nu satsar Svenska Bostäder, dominerande ägare av miljonprogramshusen på Järvafältet, på en omfattande upprustning av lägenheter och trapphus, på att bygga bort 60-talets loftgångar, på att skapa en grön och "privat" gård i varje kvarter, på att riva de sämsta husen och bygga fler småhus eller riktigt höga bostadshus. Bostadsföretaget vill också skapa fler upplåtelseformer och fler lokaler för småskalig handel. Ett referenskvarter ska redan 2008 skapas i Husby."Mer information:
Miljardsatsning på Järvafältet (dn.se)
Svenska Bostäder presenterade omfattande förnyelse av Järva (svebo.se)
Järvalyftet - för framtiden (svebo.se)
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter