Utskrift från www2.yimby.se
....

Byggstart för kvarteret Lusten


Bild: Karl-Johan Nilsson/YIMBY

I fredags togs det första spadtaget för Familjebostäders 24-våningshöghus på Nordvästra Kungsholmen, kvarteret lusten, som vi har skrivit om tidigare här på YIMBY.

YIMBY fanns på plats:Video: Karl-Johan Nilsson/YIMBY


Bild: Karl-Johan Nilsson/YIMBY


Bild: Karl-Johan Nilsson/YIMBY

Nyligen startades också bygget av Kungsholmsporten. Nordvästra Kungsholmen växer nu ordentligt på höjden, en utveckling som vi i YIMBY välkomnar. Intressant är också att båda höghusprojekten kommer att innehålla hyresrätter. Däremot kommer huset inte, som uppges i videon ovanför, att vara Sveriges högsta hyreshus. Sveriges högsta hyreshus är Turning Torso i Malmö. Däremot är huset det högsta hus som har byggts för att vara ett hyreshus. Turning Torso var från början tänkt att vara bostadsrätter.

Byggstart för Kungsholmsporten

Idag togs det första spadtaget för Kungsholmsporten (också känt som brovakten). Kungsholmsporten är två svarta höghus ritade av Wingårdh arkitektkontor. De ska byggas av Wallenstam på nordvästra Kungsholmen som en del i det stadsutvecklingsprojekt som just nu pågår där.

Video på DN Webb-TV


Illustration: Sightline

Illustration: Sightline

Kungsholmsporten kommer att inrymma 267 hyresrätter. Husen var från början tänka att vara 15 våningar, men i ett ovanligt undantag från de normala nedhyvlingarna av höghus i Stockholm ökades husen glädjande nog till 20 våningsplan, trots den låghusbonus som staden idag tillämpar.

De två nya höghusen kommer också att få sällskap av familjebostäders 24 våningar höga hyreshus i kvarteret lusten.


Illustration: Sightline

YIMBY noterar att husen glädjande nog ser ut att få direktkontakt mot gatan. Däremot verkar bottenplanen tyvärr vara stängda. Någon form av butiksutrymme hade varit önskvärt för att skapa en tydlig inbjudande stadsbildning på båda sidor om Essingeleden, speciellt med tanke på att utrymmet under Essingeleden riskerar att upplevas som otryggt.


Illustration: Sightline

Nordvästra Kungsholmen ser ut att utvecklas i en intressant riktning och vi från YIMBY hoppas att resultatet blir minst lika lyckat som omdaningen av Norra Bantorget, men i en större skala.
 

 

 

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter