Utskrift från www2.yimby.se
....

Spårvagn mellan Djurgården och Hornsbergs strand redan 2011

Uppdaterad 2008-06-06 21:30

På en presskonferens under onsdagen i Tekniska nämndhuset vid Flemminggatan klarnade detaljerna kring den spårvägsutbyggnad som SL sedan tidigare planerar i Stockholms innerstad. Yimby fanns på plats och vi kan bara konstatera att utecklingen är ytterst positiv - en kovändning från den tidigare ganska avoga inställningen som framförts i media från det moderata trafikborgarrådet i stadshuset.

Tvärbana city, som projektet har namngivits, blir den första utbyggnaden av reguljär spårvägstrafik i Stockholms innerstad på gatuspår sedan 1952 då linjerna 4 & 8 förlängdes från Valhallavägen/Sibyllegatan til Hakberget respektive Tessinparken. De linjerna avvecklades liksom all annan spårvägstrafik i inerstaden i samband med övergången till högertrafik 1967, som resultat av ett principbeslut som fattades i Stockholms kommunfullmäktige 1957 utan votering. Vi har med andra ord under veckan fått vara med om en historisk kursändring i Stockholms historiebeskrivning.

Planen som presenterades av trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm(m) och finansborgarrådet Sten Nordin(m) är en spårvägssträckning som ska löpa hela vägen från Ropsten, via Frihamnen, Oxenstiernsgatan, Norrmalmstorg, Centralen, Fleminggatan och Fridhemsplan vidare längsmed längs med Lindhagensgatan ut till Hornsbergs strand på nordvästra Kungsholmen. Även den omfattande trafiken ut på Djurgården kommer, som landstinget tidigare har beslutat, att moderniseras och trafikeras med moderna spårvagnar som ersättning för busslinje 47. Den ideella museitrafik som Svenska Spårvägssällskapet via dotterbolaget AB Stockholms spårvägar, bedriver kommer att finnas kvar efter utbyggnaden.

Den första etappen hoppas man skall vara klar redan i maj 2011, innan arbetena med Citybanan vid T-Centralen tar fart på allvar. Den första etappen kommer att löpa från Djurgården (Waldemarsudde) till Hornsbergs strand. Tunnelbanans blå linje kommer under arbetena med citybanan under vissa tider på dyget endast gå till Fridhemsplan, att ha en kapacitetsstark spårväg på plats innan des kommer avlasta den annars mycket problematiska trafiksituation som då kan uppstå betonade både Wennerholm och Nordin.

Dragningen från Djurgårdsbron upp mot Ropsten och en ev. sammankoppling med Lidingöbanan finns i planerna som etapp 2. Som framtida utvecklingsmöjligheter nämns också att i Ropsten koppla samman med Tvärbanan som i den gällande regionplanen på sikt antas förlängas via Universitetet till Ropsten.Från Yimby:s sida tycker vi naturligtvis att detta är glädjande och vi vill tacka den politiska ledningen i Stockholms stadshus för att äntligen ha kommit till skott med en uppgörelse med landstinget som leder till en utbyggnad som diskuterats i olika omgångar sedan djurgårdslinjens museitrafik startade 1991.

Att utbyggnaden ser ut att bli avsevärt mer omfattande än vad som tidigare förelagits är likaså oerhört positivt. Landstinget har tidigare under våren redan fattat de nödvändiga besluten om finansiering som krävs för att gå vidare. Den namninsamling som Yimby startade i vintras avslutas nu då då det råder enighet mellan landstinget och staden om en snabb utbyggnad.

I den avsiktsförklaring som staden och SL tecknade under tisdagen är det tydligt att Stockholms stad nu har tagit till sig viktiga och korrekta argument i frågan och att man lagt fördomarna om moderna spårvägar i stadsmiljö åt sidan. Det är en oerhört glädjande utveckling för Stockholms framtida stadsutveckling.

Även satsningar på att konvertera den kroniskt överbelastade blåbusslinje fyra till spårväg nämndes som ett framtida, inte alltför avlägset, mål. En sådan konvertering finns med i det trafikpaket som Carl Cederschiöld förhandlat ihop under 2007 med i planperioden efter 2020. Det är Yimbys förhoppning att "Tvärbana City" snabbare på den processen och sporrar trafikpolitiker oavsett partikulör.

Linjen kommer att trafikeras av moderna innerstadsvagnar. Tvärbanans vagntyp, A32, är inte aktuell då den inte har tillräcklig svängradie (18m) för att kunna trafikera den aktuella sträckningen.
I den tidplan som finns med i avsiktsförklaringen avser man att tilldela en koncession till det konsortium som lägger det bästa budet för byggnation, drift och underhåll för minst 15 år kring årsskiftet 2008/2009. Byggstart kan då ske under 2009.

Staden och SL kommer att tillsammans verka för en depåanläggning:
“Spårvagnsdepå skall rymma totalt 22-25 spårvägsfordon varav i tidigt skede ca 12-15. Ett effektivt markutnyttjande med hänsyn till stadsmässighet skall eftersträvas”.
Sannolikt kommer en sådan anläggning att uppföras i Hornsberg där SL sedan 1940-talet har en stor bussdepå som kommer att helt byggas om enligt den tidigare överenskommelsen Plattform Stockholm. På sikt kan det även komma att uppföras en depå för spårvagnar i Värtaområdet.

Den borgerliga majoriteten har även miljöpartiet med sig i satsningen även om de är tveksamma till val av finansiering. Vänsterpartiet är positiva till utbyggnaden som sådan men motsätter sig finansieringslösningen. Yimby har som ett politiskt oberoende nätverk ingen ståndpunkt i frågan om val av finansiering, men vi är positiva till lösningar som möjliggör en snabb utbyggnad.

Tyvärr så är socialdemokraterna i Stockholm klart negativa till satsningen i sin helhet. Socialdemokraterna har tidigare kritiserat satsningen, i huvudsak på grund av att staden och landstinget inte varit överens. Nu när man kommit överens fortsätter kritiken där man menar att man istället vill satsa på andra sträckningar.

"- Stockholm behöver rejäla investeringar i spårutbyggnad. Men moderaterna prioriterar helt fel när de går så hårt ut med utbyggnad av spårvagnar i innerstaden. Det är bra, men det finns andra spårvägar som är långt mycket viktigare. I första hand Spårväg Syd och tvärspårvägarna till Solna, Nacka och Kista, säger Lars Dahlberg, oppositionslandstingsråd för socialdemokraterna."

Resonemanget är märkligt. Utredning kring utbyggnad av tvärbanan till både Nacka och Solna pågår för fullt. Detaljplanen för Tvärbana norr genom Solna är ute på samråd och målsättningen är att den skall vara i drift när nya nationalarenan i Solna står kvar. Arbetet med tvärbana ost, som också inbegriper en uppgradering av Saltsjöbanan till tvärspårväg framskrider i långsam takt men kan inte byggas innan Danvikslösenprojektet har kommit tillräckligt långt. Tvärbanan till Kista finns också fortfarande med i den översiktlia planeringen (perioden 2008-2012 i Cederschiöldspaketet), här ser dock Yimby gärna att arbetet prioriteras upp så att även Kistagrenen kan få en tydlig tidplan för utbyggnad så snart det går, vilket även gäller den s.k. Spårväg syd (även känd som Tvärbana syd).


Foto: Jonnie Nord

Socialdemokraterna ger inte någon närmare förklaring till varför vissa satsningar är viktigare än andra. Trafiksituationen i Stockholms innerstad blir hela tiden alltmer ansträngd med överfulla bussar och tunnelbanetåg. Flera gator i innerstaden har problem med luftkvaliteten varför det måste ses som en högt prioriterad fråga att få fler att resa med miljövänlig och attraktiv kollektivtrafik i innerstaden. Det uttalade mål om förtätning som staden nu har skapar många nya bostäder och arbetsplatser både inom den befintliga innerstaden, och i den expanderande innerstaden, som exempelvis de stora byggnadsprojekten just på Kungsholmen. Det är hög tid att någonting görs åt kollektivtrafiksituationen i hela Stockholmsområdet, och det inkluderar även innerstaden.

Det är glädjande att socialdemokraterna vill bygga ut tvärbanan utanför innerstaden. Men även trafiksituationen i innerstaden behöver förbättras. Med det nu presenterade förslaget, tillsammans med den redan planerade utbyggnaden av tvärbanan tillsammans med en utbyggnad av tvärbana syd kan Stockholm få ett mycket väl utbyggt spårvägsnät som avsevärt kommer att förbättra kollektivtrafikssituationen i staden.

Länkar:
SVT ABC om "Tvärbana City".
Stadens egen sida om satsningen.

Socialdemokraterna sällar sig till spårvagnsmotståndet

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting sällar sig nu till spårvagnsmotståndet.

Argumentationen i pressmeddelandet är ungefär att moderaterna inte kan komma överens och därför underkänner man utredningen.

"För det andra försöker [Christer Wennerholm] forcera fram ett beslut om spårväg i Stockholm som staden själv uppenbarligen inte vill ha. I vanliga fall tar det åratal av uppvaktningar från en kommun för att få igenom förslag på mer kommunikationer. Aldrig har jag hört talas om att man vill tvinga på en kommun mer kollektivtrafik, säger Lars Dahlberg, socialdemokratiskt oppositionslandstingsråd."

Frågan om djurgårdslinjens utbyggnad har stötts och blötts i många år så det är inte precis någon nyhet att det finns planer på en utbyggnad. Inte heller socialdemokraterna var särskilt sugna på att dra igång en utbyggnad när man satt vid makten förra gången.

Tyvärr kan man knappast tolka pressmeddelandet på annat sätt än att Socialdemokraterna i landstinget försöker att dra billiga blockpolitiska poänger på en så viktig fråga som återinförandet av moderna spårvagnar i Stockholms innerstad, vilket naturligtvis är mycket olyckligt.

Tyvärr ligger en stor del av problemet här. Varken socialdemokraterna eller moderaterna är särskilt intresserade av att införa modern och effektiv spårburen kollektivtrafik i Stockholms innerstad. Detta trots att både socialdemokraterna och moderaterna uttalat att Stockholm måste bli en attraktiv stad som vågar satsa. Det är beklagligt att de inte kan dra hela slutsatsen av sitt resonemang och förstå att turister, affärsmän och boende inte vill sitta fast i bilköer eller åka runt med en överfull och skakig buss. Genom återinförandet av spårvagn i Stockholms innerstad får kollektivtrafiken en kraftigt förbättrad kapacitet, blir attraktivare, och det blir också mer plats på gatan för övrig trafik.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter