Utskrift från www2.yimby.se
....

Yimby lämnar in yttrande om kvarterat Martallen i Midsommarkransen.I Midsommarkransen planeras just nu ett trevligt förtätningsprojekt vid Svandammsvägen. Det är frågan om en tydligt stadsmässig förtätning där nya huskroppar uppförs i en stadsmässig stil, gaturummet omformas och ges en mer stadsmässig karaktär med tydligt avgränsade trottoarer och trädplantering, samt en omformning av en "menlös gräsmatta" till en torgyta.
De nya byggnaderna får genomgående butikslokaler i bottenplan ut mot gatan och har dessutom viss variation i fasaderna som gör att man upplever det som flera olika byggnader snarare än en enda stor. På det hela ser det ut att kunna bli en trivsam och levande miljö.Exploateringsnivån är något låg för det attraktiva läget. Samtidigt är redan närområdet stadsmässigt bebyggt i likvärdig skala som det som nu planeras varför en alltför stor skalförändring i detta infillprojekt knappast är genomförbart. En del kan dock ökas på samtidigt som det också tillför goda kvaliteter i stadsbilden, nämligen hörnbyggnaden. Yimby föreslår i det yttrande som vi har lämnat till stadsbyggnadskontoret att den ökas på med två plan.Detta ger inte bara fler lägenheter utan också en intressantare och mer sammanhållen arkitektonisk bild som skapar en tydlig riktpunkt och platsmarkör för den nya torgbildningen.

Det aktuella planområdet ligger i ett bra läge med nära tillgång till både lokalt butiksutbud, matställen och matbutiker. Närmaste tunnelbanenedgång ligger cirka 200 meter bort. Trots en tydligt stadsmässig struktur och god kollektivtrafiktillgång väljer här dock återigen Stockholms stad att bygga med en mycket hög parkeringsnorm. Normen har här satts till 0,8, vilket förvisso är något lägre än den norm på 1,1 som vi har sett i vissa "stadsmässiga" projekt men är ändå klart högre än vad som finns i Stockholms befintliga stadsmiljöer. I yttrandet kritiserar vi detta märkliga förfarande som inte kan tolkas på annat sätt än som en aktiv politisk styrning för att öka bilberoendet.

I yttrandet uttalar vi också en förhoppning om att förtätningen i området får fortsätta och att man tittar på möjligheten att skapa stadsmässiga stråk från det aktuella planområdet till Telefonplan.

Hela yttrandet kan läsas här.

Stadsbyggnadskontorets sida där alla plandokument kan läsas hittar du här.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter