Utskrift från www2.yimby.se
....

Slussenmyter del 11: Den åttafiliga motorvägsbron

YIMBY:s serie om slussenmyter fortsätter.

Myten om den åttafiliga motorvägsbron är troligen den mest spridda myten - och också den potentiellt farligaste. Det är lätt att se hur den uppkommit:

Bilden från Fosters arkitektkontor tycks visa åtta parallella filer (minst) och massor av biltrafik som flyter på helt obehindrat av rödljus, precis som på en motorväg. Inte behövs det åtta filer heller, dubbelt så många som på Centralbron? Klart man kan ta bort ett par utan att det gör någon skillnad!

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Bra kollektivtrafik kostar mer än tre påsar chips

Mikael Sundström är ordförande för resenärsföreningen Kollektivtrafikant Sthlm. En ideell och partipolitiskt oberoende förening som verkar för en pålitlig, snabb och bekväm kollektivtrafik i stockholmsregionen. Denna artikel har tidigare publicerats på Newsmill.


Landstingsalliansens beslut att höja priset på månadskortet sker samtidigt som Stockholms kollektivtrafik genomgår en stor förtroendekris. Tajmingen för denna höjning kunde knappast vara sämre. För att verkligen höja kvaliteten på SL-trafiken krävs istället att politikerna vågar prioritera utbyggnaden och driften av kollektivtrafiken framför nya stadsmotorvägar.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Gör Stockholm till en Europeisk istället för Amerikansk storstad

Tre trafik- och industriforskare skriver i en debattartikel i DN under gårdagen om vad vi måste göra för att ändra den inslagna vägen för Stockholm. Forskarna frågar sig om vi skall vi utvecklas efter amerikansk "sprawl"-modell eller europeisk stadsmodell. Deras förslag innehåller förslag om en dubblering av trängselskatten, att förbifart Stockholm slopas och att en förtätning sker i och nära citykärnan, istället för att det skapas underlag för fler förorts- och villaområden.
Liksom bloggen biospolitikos gör bör man dock fråga sig om deras tankar kring uppdelning av jobb i innerstaden och bostäder längre ut är särskilt klok:

"Eftersom boende kräver mycket mer yta än en arbetsplats i tjänstesektorn är en motsvarande förtätning av boendet i innerstaden knappast realistiskt. Huvuddragen i en planering för Stockholm som en klimat- och människovänlig stad bör därför vara att lokalisera nya jobb till innerstaden och nya bostäder i attraktiva grannskap i en utvidgad stadskärna och kring spårnäten."

Det är ju just funktions-separationen som orsakar många av de problem vi idag ser. Snarare torde det vara klokare att funktionsblanda både i befintliga och nya områden, och att se till att bygga ordentligt tätt, och högre än vi gjort förr, för att få de positiva effekter som det ger både på miljö, utbud och stadsliv.

Förbifart Stockholm är en knepig fråga. Dels kan man tycka att den behövs för att lyfta bort en del av de trafikflöden som idag måste gå genom stadsområden. Skall vi kunna bygga om motorlederna i innerstaden till avenyer och boulevarder, vilket bör vara målet, så måste samtidigt trafiken minska. Samtidigt skapar förbifarten underlag för just mer sprawl eftersom biltrafik i ytterområden underlättas. Personligen tycker jag att man gör det lite väl lätt för sig genom att bara bygga ännu en motorväg. Har man ordentlig analyserat effekterna av förtätning och kraftigt förbättrad kollektivtrafik? Målet måste vara att minska biltrafiken. Dels av miljöskäl men också av utrymmesskäl. Nästan 50% av Stockholm upptas idag av motorvägar, trafikleder, trafikplatser, bullerzoner och olika typer av barriärområden. Idag pekar prognoserna tyvärr åt helt fel håll vad gäller biltrafik. Den beräknas öka, inte minska, och det även utan att förbifarten byggs.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter