Utskrift från www2.yimby.se
....

Krönika: Varför provocerar Wolodarski?

Den senaste tiden har det blossat upp en medial kritik mot Norra Stationsområdet i allmänhet och Aleksander Wolodarski i synnerhet. Tyvärr känns kritiken mer fokuserad på att ifrågasätta Wolodarski som person och yrkesutövare än att föra en konstruktiv diskussion om Norra Stationsområdets förutsättningar och möjligheter. Och det är kanske inte så konstigt. Den första detaljplanen för området klubbades av Kommunfullmäktige i mars och tiden är sannolikt förbi för radikala ändringar.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Beslut om Norra Station och Översiktsplanen


Ett gäng yimby:sar redo att lämna över namnlistan till stöd för Tors torn.

Vid 13:00 idag så lämnade YIMBY över sin stödlista för Tors torn till fastighets- och stadsbyggnadsborgarråd Kristina Alvendal(m). ABC-nyheterna, Radio Stockholm och Vi i Vasastan var också på plats och bevakade överlämnandet.


07:12 in i inslaget.

Inslag i Radio Stockholm.


Lina lämnar över stödlistan för Tors torn.


Radio Stockholm intervjuar.

Under kvällens kommunfullmäktigedebatt fattades beslut om Norra Stationsområdet och Stockholms nya översiktsplan. Båda besluten föregicks av en lång debatt.

Ingenting direkt oväntat dök upp i debatten. Oppositionen kritiserade bristen på tunnelbana till Norra Stationsområdet, en kritik vi helt instämmer i. Tyvärr ställde en del kritiker också tunnelbana mot spårväg. YIMBY menar att både tunnelbana och spårväg behövs till Norra Stationsområdet, även om vi ser tunnelbana som den högst prioriterade lösningen, speciellt då den är svårare (och mer kostsam) att få på plats i efterhand. Intressant i sammanhanget var att även centerpartiet uttryckte att tunnelbana till Norra Stationsområdet är viktigt vilket är ett välkommet ställningstagande. Sten Nordins och Christer G Wennerholms tidigare uttalanden om att "tunnelbanan är färdigbyggd" är naturligtvis ett helt orealistiskt uttalande med tanke på den befolkningstillväxt som Stockholm står inför. Här hoppas vi verkligen att staden tänker om. Med de diskussioner som finns om att tillföra fler bostäder till området borde den samhällsekonomiska kalkylen för tunnelbana kunna förbättras.

Oppositionen kritiserade också tätheten, en kritik vi inte instämmer i. Täthet är en attraktiv och eftersökt kvalitet.

I debatten om översiktsplanen gjorde Kristina Alvendal(m) ett intressant anförande om att vi nu bryter med modernismens planeringsideal och återigen börjar att bygga stad. Vi från YIMBY tycker naturligtvis att det är välkommet med en tydlig politisk markering mot modernismens misslyckaden. I samband med detta tog också Alvendal upp den nya trädnorm som staden nu planerar, att det ska planteras ett nytt träd för varje ny bostad. Det är en välkommen målsättning så länge det planeras på ett bra sätt. Samtidigt väljer staden att behålla en parkeringsnorm på 1.0, alltså en parkering för varje byggd lägenhet, vilket knappast rimmar speciellt bra med visionen om att gå bort från en helt bilcentrerad modernistisk planering. Det faktiska bilinnehavet i Stockholms innerstad är idag 0.46, inte 1.0 vilket således innebär en aktiv politik för att driva upp bilinnehavet.

Socialdemokraterna ställde sig i stort bakom ÖP:n med några resevationer, bland annat tog de upp att de vill lägga ner Bromma flygplats och peka ut det som ett stadsutvecklingsområde.

Miljöpartiet menade att planen inte skyddar grönområden i tillräckligt stor utsträckning, en ståndpunkt som delades av vänsterpartiet. Vänsterpartiet menade också att planen fokuserar för mycket på stora handelsplatser och de ville se ett större fokus på flera mindre handelsplatser.

Miljöpartiet och vänsterpartiet kritiserade också byggandet av Förbifart Stockholm och vill istället satsa mer på utbyggnad av kollektivtrafiken. Miljöpartiet nämnde bland annat Spårväg Syd, vilket är en mycket viktig satsning som även vi i YIMBY vill se påbörjad snarast.

Hela debatten kan ses här.

YIMBY:s yttrande om Stockholms översiktsplan
YIMBY:s yttrande om Norra Stationsområdet

Krönika - Norrtull: Istället för rondell

Mikael Askergren är arkitekturskribent och har också en egen blogg.
Nedstående inlägg har tidigare publicerats på Mikael:s blogg.

Den 15 mars röstar man i fullmäktige om Norra stations framtid. (och om Norrtulls framtid.) Därför, varsågoda kära läsare, ett motförslag i elfte timmen.

Jag kommer i det följande inte att polemisera mot den bebyggelse man föreslår på den gamla bangårdsmarken – det finns det andra som gör. Och själv har jag redan på annan plats sagt allt jag har att säga om stadsbyggnadskontorets ständiga tendenser till "stilarkitektur" (jfr begreppet "stilmöbler"). Jag nöjer mig i det följande att diskutera den trafiklösning stadsbyggnadskontoret föreslår för Norrtull: en ny rondell.

(klicka på bilderna nedan för bilder i större format.)

 


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Förvirring kring Norra StationsområdetFör en tid sedan skrev vi om att Norra Stationsområdet riskerade att utvecklas till ett praktfiasko. Inte bara för att man skapar barriärer mellan stadsdelen och nationalstadsparken, utan också för att antalet bostäder i stadsdelen minskat från 4000  (en siffra som redan den är för låg) till 2500.

Nu har en tragisk reaktion på detta blivit att SL väljer att avvakta med utbyggnaden av den nya tunnelbanegrenen till Karolinska.

Svenska Dagbladet rapporterar:

"SL vill nu titta på andra trafiklösningar till området, framför allt buss eller annan spårväg, enligt vd Ingemar Ziegler.

- Utbyggnaden av tunnelbanan beräknas kosta 3 miljarder kronor. Det påverkar också andra projekt i SL:s budget, och därför vill vi gå igenom alternativa trafiklösningar, innan vi gör ett definitivt ställningstagande, säger SL:s vd Ingemar Ziegler.

Enligt förslaget, som behandlas av SL:s styrelse idag, bedöms nu det verkliga behovet av tunnelbana finnas först 2020. Därför vill SL vänta med ett definitivt genomförandebeslut. Osäkerheten rör dels finansieringen, men den också ihop med exploateringstakten i området. När Stockholms kommunfullmäktige den 30 mars tog ett inriktningsbeslut om byggandet av Norra stationsområdet hade antalet planerade bostäder minskat från 4000 till 2500.

- Förutsättningarna har ändrats. Det har skett en förskjutning både i volymer och i tid, bland annat när det gäller bebyggelsen i Norra stationsområdet. Vi drar ju inte tunnelbanan någonstans, där det inte finns folk, säger Christer Wennerholm (M), ordförande i SL:s styrelse, som dock understryker att planeringsarbetet fortsätter. SL har anslagit 100 miljoner kronor i budgeten för förberedelsearbete vid Odenplan, så att tunnelbanan ska kunna förlängas i framtiden när efterfrågan finns. "


Detta är ytterst allvarligt. Att Norra Stationsområdet får en kapacitetsstark kollektivtrafik är en grundförutsättning för att kunna skapa en tät, urban och välfungerande stadsdel i detta läge.

Norra station har beskrivits med visionen:
"Den nya stadsdelen kring Norra Station förenar i en unik miljö stadens kvaliteter med världsledande forskning, företagande och boende i Europas mest spännande tillväxtregion”

Planarkitekt Aleksander Wolodarski har benämnt området som ”Stockholms Manhattan”.

Att enbart betjäna ett sådant område med busstrafik rimmar ganska illa med de storslagna visionerna...

Lösningen är inte att stoppa tunnelbaneutbyggnaden. Lösningen är att öka exploateringsgraden till den grad som behövs för att bygga ut tunnelbanan. Om det behöver skjutas till pengar finns det med god marginal utrymme.

Men förvirringen verkar vara påtaglig. Dagens Nyheter rapporterade redan i Lördags om att planerna för Norra Station ser ut att vara på väg åt rätt håll igen bostadsmässigt. Andelen bostäder, fördelade på två olika detaljplaner ser nu ut att landa på 3.500, inte 2000. Fortfarande för lite, men en klar förbättring. Dessutom planeras det 14.000 arbetsplatser i området. Till detta kommer också det tryck som det innebär att ha Karolinska sjukthuset i området. Buss? Nej, inte speciellt realistiskt. Spårvagn? Det är naturligtvis en bättre lösning än buss, men har inte samma kapacitet som en tunnelbana. Tunnelbanan till Norra Station behöver dessutom så snart som möjligt dras vidare till Nationalarenan i Solna för att ge detta område en mer realistisk kollektivtrafikskapacitet.

Det är inte utan att man undrar hur det är med kommunikationen i maktens korridorer. 

I samband med artikeln om Norra Stationsområdet i Dagens Nyheter dök det, förrutom nyheten om att andelen bostäder inte sänks fullt så mycket som tidigare uppgivits, även upp andra intressanta uppgifter. Nu på torsdag väntas stadsbyggnadsnämnden fatta beslut om att ställa ut den första detaljplanen för området. I stadsdelen planeras, enligt uppgifter i DN, en bebyggelse på mellan 5 och 12 våningar. Vid Norrtull planeras en byggnad som kommer att vara i samma höjdskala som Wennergren Center, drygt 70 meter. Vid Vasagatan siktar man högre, med två tvillingtorn med cirka 100 meters höjd och 30 våningsplan.


Illustration: Stockholms stad


Illustration: Stockholms stad

Några förändringar av de bristande lösningarna för Norrtullsplatsen och barriären mot nationalstadsparken finns det däremot ingen information om i artikeln i Dagens Nyheter, det återstår att se om dessa bearbetats när planen ställs ut.

På en annan bild i Dagens Nyheter-artikeln ges en antydan om att en annan stor brist i planen i alla fall delvis har adresserats, nämligen de enahanda hushöjderna. I den nya skissen kan man se att några av husen bryter av från monotonin, och vi får hoppas att man med "5-12" våningar menar en blandning av våningshöjder utspritt över hela området.


En smärre variation i hushöjder intill den överdimensionerade Norrtullsparken. Illustration: Stockholms stad.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8642 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Tumba Centrum
31 Oktober 11:25 av Mårten Landström
Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

@yimbysthlm på Twitter