Utskrift från www2.yimby.se
....

Bråttom att bygga nytt innan Slussen dör sotdöden

Idag skriver Magnus Orest och Anders Gardebring från YIMBY ett inlägg i slussendebatten  i Svenska Dagbladet:

Slussen är en  fantastisk plats. Land möter insjö och hav, stadsdelar möter varandra, och här strålar bussar, båtar, tåg och människor samman. Slussen är en mötesplats i Stockholms hjärta, en roll som är större än Slussen i sig. Och genom stadens hjärta löper den stora kroppspulsådern, tunnelbanan. Det är viktigt att bevara och stärka den rollen, även om det innebär en lösning som ser annorlunda ut än idag.

Lika viktigt är det att Slussen byggs för alla, och inte ett fåtal. Vi behöver en lösning som är anpassad för dagens och framtidens stockholmare, de människor som av olika anledningar passerar eller uppehåller sig vid Slussen. En del för att njuta av vyerna. Men de flesta för att de använder Slussen som mötes- eller omstigningsplats. För dem behövs bra samband mellan stadsdelarna, i form av broar och stråk. Samband som har tagits med i de officiella förslagen, men som saknas både i dagens lösning och i många av de alternativa förslagen.

Slussen ansågs när den byggdes på 1930-talet vara ett arkitektoniskt mästerverk, och mycket väl anpassad efter sin tids behov. Nu behöver vi en lösning som är anpassad för dagens och framtidens behov, inte gårdagens. Dagens Slussen hanterar inte dåtidens hårda trafik, som nu istället går via Essingeleden, Västerbron och Centralbron. Av den anledningen finns det inga rationella skäl för ett nybyggt bevarande, som Jöran Lindvall föreslår (19/1), att skapa en kopia av en redan överflödig trafikplats i stadens hjärta. Vi behöver en plats för människor.

Idag är Slussen i sämre skick än de flesta inser. Betongen vittrar sönder, och delar av konstruktionen har rasat ner på Saltsjöbanans perrong, lyckligtvis utan att skada någon. Men hur länge kommer vi att ha sådan tur?

Det är viktigt att vi kommer till skott med byggandet av det nya Slussen, så att vi kan ge den gamla konstruktionen ett mer värdigt slut än den sotdöd som annars hotar. Slussen kommer att rasa om ingenting görs. Och det går inte att hejda den utvecklingen med mindre än att hela konstruktionen rivs och ersätts av någonting nytt.

Vi måste påbörja arbetet med det nya Slussen snarast. Oavsett hur vi gör kommer det att medföra flera års byggtid med störningar i trafiken och närmiljön. Men det är det priset vi betalar. Vi har inte längre lyxen att utreda och se över nya förslag i all oändlighet. Vi har inte längre tid att utreda alternativa förslag som ”Ny syn på Slussen” (26/1), vilka bland annat går ut på att tunnelbanan och biltrafiken grävs ner i tunnlar, med oacceptabla störningar i kollektivtrafiken som följd. Varför inte ge sådana idéer en plats i framtida projekt, när Citybanan är klar och situationen vid Slussen inte längre är akut?

Slussen är ett projekt för framtiden. Och framtiden börjar nu.

Slutligt besked om Slussen, nya slussen byggs

SVT:s ABC rapporterar att det blev förslaget "nya slussen" som kommer att stå som grund till ombyggnationen av slussen. Detta var väntat men nu är det alltså formellt beslutat då Stadsbyggnadesnämnden idag enades om detta förslag.

Den slutliga designen är dock inte beslutad utan det kommer att arbetas vidare med "nya slussen"-förslaget som grund.

Vi här på Yimby hoppas på djärvare arkitektur på byggnaderna och att ett mänskligt gaturum skapas där många verksamheter kan samverka dygnet runt för att ge mer liv åt Slussenområdet.

Stockholmarna visar Yimby-anda i Slussenfrågan, "Nya slussen" vinner.

DN skriver nu om att det blir förslaget "Nya slussen" som vinner över "Nybyggt bevarande" i Slussenfrågan.

Vi här på Yimby gläds åt att man har vågat släppa bevarandevurmen och skapar något nytt, anpassat för dagens trafik- och stadssituation. Att ett återskapande av trafiklösningen från 30-talet ens föreslogs var synnerligen märkligt och det är bra att det förslaget nu inte längre är aktuellt.

"Förslaget "Nya Slussen" vinner. En klar majoritet av samråds- och remissinstanserna, inklusive allmänheten, ställer sig bakom en helt ny utformning av trafikapparaten. Därmed faller förslaget "Nybyggt bevarande" som ville spara den unika klöverbladsmodellen."

Extra glädjande är att det verkar finnas en bred uppslutning även hos allmänheten:
"83 procent av skriftligt inlämnade synpunkter [från allmänheten] förespråkade en nybyggnation medan 17 procent önskade en lösning så lik dagens klöverbladslösning som möjligt."

Vi kan ju om vi vill! :)

Det är fortfarande oklart hur bebyggelsen ovan jord kommer att se ut och
stadsbyggnadsborgarrådet Mikael Söderlund (m) tycker att förslaget måste bearbetas på ett antal punkter och efterlängtar en mer spännande gestaltning och lite mer av spjutspetsarkitektur.

"-
Jag hoppas att framtidens Slussen ska sticka ut på ett tydligare sätt"

Helt rätt tänkt tycker vi. Slussen är en plats som många Stockholmare och besökare passerar och vistas vid och det vore en utmärkt plats för spännande arkitektur och god tillgång till blandade aktiviteter vid alla tider på dygnet.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter