Utskrift från www2.yimby.se
....

Plankandomen: Seger för miljön, självbestämmandet och bostadssökandeMark och Miljööverdomstolen har genom onsdagens beslut om att tillåta bebyggelse i kvarteret plankan meddelat hur man ska tolka lagarna vid bebyggelse i miljöstörda lägen i städer.

Beslutet klargör att kommunerna avgör om det är lämpligt att bygga och hur det ska byggas samt att fastighetsägare har rätt att utveckla sina fastigheter även i miljöstörda lägen. Detta så länge förändringarna inte tillför mer miljöstörningar och att det är miljölagstiftningens krav på att miljöstörningens källa ska åtgärdas som gäller.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Men barnen då? En berättelse om kvarteret plankanUnder måndagskvällens fullmäktigemöte fattades beslut om att bygga 119 hyreslägenheter (bland annat studentlägenheter) inom kvarteret plankan som vi har skrivit om tidigare här på YIMBY.

På- och tillbyggnaderna av den befintliga bebyggelsen som föreslås i plankan tycker vi i YIMBY är i stort sett bra. Vad gäller det nya runda hus som planeras på innergården är det inte en lika enkel fråga. Just innergårdarna är en mycket viktig del i den täta blandstad som vi strävar efter. Samtidigt är det också så att det handlar om en mycket stor innergård varför det inte är orimligt att diskutera bebyggelsekompletteringar. Alternativ som staden borde titta på är till exempel att göra den runda byggnaden smalare men högre för att ta mindre av gården i anspråk. Ett annat alternativ hade varit att bygga till en eller två nya flyglar snarare än en ny byggnad i mitten av gården. Det skulle i så fall skapa två nya innergårdar. (Den länkade bilden ska förstås inte ses som ett skarpt förslag utan illustrerar endast principen).

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

YIMBY i Radio Stockholm om förtätning och grönområden

Kvarteret plankan på Södermalm, med Stockholms största innergård, är återigen aktuell för bebyggelse.Förslaget på på- och tillbyggnader av den befintliga bebyggelsen är i stort sett bra. Vad gäller det nya huset på innergården är det inte en helt enkel fråga då YIMBY ser innergårdar som en mycket viktig del i den täta blandstad som vi efterfrågar. Samtidigt är det också så att det handlar om en mycket stor innergård varför det inte är orimligt att diskutera bebyggelsekompletteringar. Det kan dock finnas skäl att diskutera bebyggelsens placering och utformning.

Inte oväntat stöter förslaget på patrull. Hans Edler, som vi skrivit om tidigare här på YIMBY och som bor i kvarteret, kommenterar förslaget på bebyggelse i P4 Radio Stockholm.
Jag anser att tar man den här parken, då går man in och tar alla andra parker också för den här är mest olämpligast att bygga på. De ställer det här huset mot oss som bor här. Det är ungefär, vi upplever att de ställer upp kanoner mot alla barn och gamla härinne.

Att man som boende ska kunna ha synpunkter på ett byggprojekt i sitt kvarter ser YIMBY som självklart. Dock är argumentationen i det här fallet aningen magstark, inte minst då det planeras för studentlägenheter i projektet.

Hans Edler fortsätter:
Man ska kunna ha de här ytorna att kunna coola ner sig på, ladda psyket framförallt. Man kan inte bara ha trafik och människor omkring sig hela tiden.

Och i det ligger det naturligtvis en del, inte minst är det av dessa skäl som YIMBY ofta påtalar vikten av just gröna innergårdar. Samtidigt får man nog också räkna med att det finns både trafik och människor i närheten om man bor i Stockholms innerstad. Problemet är att Hans Edler här verkar mena att all form av bebyggelsekomplettering per automatik leder till en försämring av dessa värden. Så behöver det naturligtvis inte vara, inte minst då innergården kommer att genomgå en ordentlig upprustning i samband med projektet. Hans Edlers syn är inte den enda. Det finns också boende i kvarteret som tycker att förslaget är bra.

Radio Stockholm tar i sammanhanget också upp den generella diskussionen om förtätning i Stockholm där Kristina Alvendal, Stockholms stadsbyggnadsborgarråd, Hans Edler, samt södermalmsboende Theodor Adolfsson från Nätverket YIMBY får komma till tals.

Theodor Adolfsson säger:
Vi tycker att det måste till en diskussion om vad som menas med park. Många områden som kallas parkmark är bara mark som har blivit över när man har byggt

Och fortsätter:
Det är ofta en brist i stadens planering att man inte söker en dialog med de boende för att komma fram till en bra lösning utan kommer fram med ett projekt och sen låter de boende ta ställning.

Krönika: Bebygg kvarteret Plankan!Jag är boende i kvarteret Plankan på Södermalm sedan sex år tillbaka.
Kvarteret är "Söders största" men bakgården används synnerligen sällsynt, vilket jag tycker är slöseri.
Slöseri tycker även Svenska Bostäder som äger kvarteret. Och har haft planer att bebygga gården även tidigare. Tidigare byggplaner har protesterats emot. Högljutt. Och med namninsamlingar.

-Dom förstör vår park!
-Tänk på barnen!
"Parkmarken" är  faktiskt taket på Söders största garage, Plankangaraget.


Parkmark, däremot, hittar man tvärs över gatan; Högalidsparken, eller cirka 100 meters promenad bort, Tantolunden med tillhörande Drakenbergsparken. Lägger man dessutom till Skinnarviksberget och Långholmen, så vill jag påstå att Högalid är en grön stadsdel.

Jag gillar huset som Svenska Bostäder planerar, klicka på  tjänsteutlåtandet nedan.
http://planer.sbk.stockholm.se/SBKPlanTemplates/SBKPlanView____3926.aspx(Bilden är klickbar)

Anders Anttonen, Yimbyit och boende i kvarteret Plankan
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter