Utskrift från www2.yimby.se
....

Nya tors torn presenteradeIdag presenterade Stockholms stad det nya förslaget för byggnader vid Torsplan där det tidigare var planerat att Tors torn skulle stå.

Ett av tornen kommer att husera ett designmuseum. Övriga funktioner i byggnaderna blir 195 lägenheter, restaurang och kommersiella lokaler. Byggherre är Oscar Properties och arkitekt är de internationellt kända OMA som med detta projekt gör sitt första projekt i Stockholm.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Nytt landmärke på Tors Torn-tomten?


Vad blir det istället?

Stockholms stad ska utlysa en tävling om "ett nytt landmärke" som ska byggas på platsen där det tidigare föreslagna Tors Torn skulle ha byggts. Både SVT och DN är snabba att påpeka att Tors Torn-projektet mötte kritik men nämner märkligt nog ingenstans att allt pekar på att det fanns ett majoritetsstöd för projektet både hos Stockholmarna i allmänhet och Vasastadsborna i synnerhet.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Vasastadsborna: Bygg tors torn!


Vasastadsborna vill att tornen byggs.

Som vi skrev om i förra veckan så är Tors torn i Hagastaden hotade efterssom det bolag som skulle bygga tornen - Oslo Næringseiendom AS - inte kunde få ekonomi i projektet.

Nu har markanvisningen gått tillbaka till staden som jobbar med att hitta en ny intressent.

Projektet har kritiserats från flera håll och det är lätt att tro att motståndet mot projektet skulle vara stort. Vi från YIMBY har å andra sidan menat att en klar majoritet stöder tornen, något som inte minst visade sig med YIMBY:s stöd-lista för projektet som på bara några dagar samlade fler namnunderkrifter än den namnlista mot projektet som det arbetats på i flera veckor.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Stads-liv (och död…?)

 

Stockholms skyline är låg och därmed unik. Eller i alla fall tillräckligt ovanlig och attraktiv för att den enligt vissa ska bevaras, precis som den är. Därför ska dess karaktär inte ändras. Men vad står den låga silhuetten för? Vad manifesterar den? Vad är det man egentligen vill bevara?

På den postiva sidan kan nämnas småskaligheten. Harmonin med det omkringliggande landskapet. Staden bryter liksom inte av mot omgivningen. Silhuettens variationslöshet signalerar trygghet. Inga hastiga förändringar kan förväntas. Med sina gamla kyrktorn signalerar den en stabil förankring med det förflutna, en kontinuitet. I denna stad tuffar livet liksom på utan större överraskningar.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Tors torn i fara


Blir inte av?

Dagens nyheter och SVT:s ABC-nyheter rapporterar idag om det som nog många av oss som är intresserade av stadsbyggnad och gärna ser högre och kaxigare bebyggelse i Stockholm oroat oss för.

Tors torn blir för dyra för Oslo Næringseiendom AS - och Stockholms stad drar därför tillbaka markanvisningen.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Varför provocerar Wolodarski?

Den senaste tiden har det blossat upp en medial kritik mot Norra Stationsområdet i allmänhet och Aleksander Wolodarski i synnerhet. Tyvärr känns kritiken mer fokuserad på att ifrågasätta Wolodarski som person och yrkesutövare än att föra en konstruktiv diskussion om Norra Stationsområdets förutsättningar och möjligheter. Och det är kanske inte så konstigt. Den första detaljplanen för området klubbades av Kommunfullmäktige i mars och tiden är sannolikt förbi för radikala ändringar.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Beslut om Norra Station och Översiktsplanen


Ett gäng yimby:sar redo att lämna över namnlistan till stöd för Tors torn.

Vid 13:00 idag så lämnade YIMBY över sin stödlista för Tors torn till fastighets- och stadsbyggnadsborgarråd Kristina Alvendal(m). ABC-nyheterna, Radio Stockholm och Vi i Vasastan var också på plats och bevakade överlämnandet.


07:12 in i inslaget.

Inslag i Radio Stockholm.


Lina lämnar över stödlistan för Tors torn.


Radio Stockholm intervjuar.

Under kvällens kommunfullmäktigedebatt fattades beslut om Norra Stationsområdet och Stockholms nya översiktsplan. Båda besluten föregicks av en lång debatt.

Ingenting direkt oväntat dök upp i debatten. Oppositionen kritiserade bristen på tunnelbana till Norra Stationsområdet, en kritik vi helt instämmer i. Tyvärr ställde en del kritiker också tunnelbana mot spårväg. YIMBY menar att både tunnelbana och spårväg behövs till Norra Stationsområdet, även om vi ser tunnelbana som den högst prioriterade lösningen, speciellt då den är svårare (och mer kostsam) att få på plats i efterhand. Intressant i sammanhanget var att även centerpartiet uttryckte att tunnelbana till Norra Stationsområdet är viktigt vilket är ett välkommet ställningstagande. Sten Nordins och Christer G Wennerholms tidigare uttalanden om att "tunnelbanan är färdigbyggd" är naturligtvis ett helt orealistiskt uttalande med tanke på den befolkningstillväxt som Stockholm står inför. Här hoppas vi verkligen att staden tänker om. Med de diskussioner som finns om att tillföra fler bostäder till området borde den samhällsekonomiska kalkylen för tunnelbana kunna förbättras.

Oppositionen kritiserade också tätheten, en kritik vi inte instämmer i. Täthet är en attraktiv och eftersökt kvalitet.

I debatten om översiktsplanen gjorde Kristina Alvendal(m) ett intressant anförande om att vi nu bryter med modernismens planeringsideal och återigen börjar att bygga stad. Vi från YIMBY tycker naturligtvis att det är välkommet med en tydlig politisk markering mot modernismens misslyckaden. I samband med detta tog också Alvendal upp den nya trädnorm som staden nu planerar, att det ska planteras ett nytt träd för varje ny bostad. Det är en välkommen målsättning så länge det planeras på ett bra sätt. Samtidigt väljer staden att behålla en parkeringsnorm på 1.0, alltså en parkering för varje byggd lägenhet, vilket knappast rimmar speciellt bra med visionen om att gå bort från en helt bilcentrerad modernistisk planering. Det faktiska bilinnehavet i Stockholms innerstad är idag 0.46, inte 1.0 vilket således innebär en aktiv politik för att driva upp bilinnehavet.

Socialdemokraterna ställde sig i stort bakom ÖP:n med några resevationer, bland annat tog de upp att de vill lägga ner Bromma flygplats och peka ut det som ett stadsutvecklingsområde.

Miljöpartiet menade att planen inte skyddar grönområden i tillräckligt stor utsträckning, en ståndpunkt som delades av vänsterpartiet. Vänsterpartiet menade också att planen fokuserar för mycket på stora handelsplatser och de ville se ett större fokus på flera mindre handelsplatser.

Miljöpartiet och vänsterpartiet kritiserade också byggandet av Förbifart Stockholm och vill istället satsa mer på utbyggnad av kollektivtrafiken. Miljöpartiet nämnde bland annat Spårväg Syd, vilket är en mycket viktig satsning som även vi i YIMBY vill se påbörjad snarast.

Hela debatten kan ses här.

YIMBY:s yttrande om Stockholms översiktsplan
YIMBY:s yttrande om Norra Stationsområdet

Säg ja till Tors Torn!


Det senaste, men inte slutliga, utformningsförslaget för Tors Torn.

Skriv under, och sprid, listan till stöd för Tors torn.

Imorgon, måndag 15 mars, är det debatt och omröstning om Norra Stationsområdets framtid i Stockholms kommunfullmäktige. Projektet är, mycket på grund av den relativt sett högre exploateringsnivån, omdebatterat, vilket vi skrivit om flera gånger tidigare här på YIMBY.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget
«
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter