Utskrift från www2.yimby.se
....

Vasastadsborna: Bygg tors torn!


Vasastadsborna vill att tornen byggs.

Som vi skrev om i förra veckan så är Tors torn i Hagastaden hotade efterssom det bolag som skulle bygga tornen - Oslo Næringseiendom AS - inte kunde få ekonomi i projektet.

Nu har markanvisningen gått tillbaka till staden som jobbar med att hitta en ny intressent.

Projektet har kritiserats från flera håll och det är lätt att tro att motståndet mot projektet skulle vara stort. Vi från YIMBY har å andra sidan menat att en klar majoritet stöder tornen, något som inte minst visade sig med YIMBY:s stöd-lista för projektet som på bara några dagar samlade fler namnunderkrifter än den namnlista mot projektet som det arbetats på i flera veckor.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Sven-Harrys Konstmuseum

I Kalifornien räcker det med att en rik person och en arkitekt får en idé för att förverkliga galna och kreativa drömmar. I Sverige är det inte så enkelt, ännu mindre i Stockholm och i synnerhet inte i innerstan.  Här ska politiker, byråkrater och lokalinnevånare också vara med och bestämma. Men Sven-Harrys museum är ändå så nära Kalifornien man kan komma i Vasastan. Bakom huset står två speciella personer, byggmästaren Sven-Harry Karlsson (den rika personen) och Anna Höglund från Wingårdh Arkitektkontor (arkitekten).

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Skyskrapor – ja, varför inte?

Skriv på listan för Tors Torn här, och gå med i facebook-gruppen här.

Det har startats en protestlista mot byggandet av Tors torn i gränsområdet mellan den befintliga innerstaden och det nya Norra stations-området. Tors torn är två ca 150 meter höga hus som blir Stockholms läns högsta hus om de byggs. Uppropet skriver:

”Tors Torn blir cirka 8 gånger så höga som de befintliga angränsande hyreshusen vid Torsplan. Tors Torn kommer att dölja solen och deras slagskuggor kommer att nå långt in i den världsberömda trädgårdsstaden Röda Bergen. Så våldför sig dagens stadsplanerare på det under 1920-talet stadsplanerade unika värdet i Röda Bergens utemiljö med parker och trädgårdar! Varför!?”

Det stämmer förstås att ett högt hus ger en större skugga än ett lägre lika brett hus. Detta kan i vissa fall vara ett problem för trivseln. I en tät stadsstruktur skuggar dock även lägre hus en stor del av gatorna och gårdarna. Dessutom skuggar många lägre hus ungefär lika stor yta som samma volym av få högre hus. I synnerhet måste skuggargumentet över Röda bergen ses som överdrivet i det här fallet. Tors torn kommer nämligen att placeras nästan rakt norr om Röda bergen.

YIMBY hävdar att husskuggor inte är det enda som man ska beakta vid nya byggprojekt. Husen måste vara integrerade med staden och erbjuda de som bor och rör sig i närområdet ett värde som inte fanns innan husen byggdes.

Fördelarna med den täta staden är många, till exempel närheten till ett rikt och varierat utbud av varor och tjänster, för att inte tala om närheten till vänner och bekanta. Många människor gillar staden och det liv som den erbjuder. Men för att bygga en stad så måste man bygga hus. Detta leder garanterat till att landskapet förändras och i många fall att skuggor tillkommer och att utsikten för de boende i området förändras. Att fortsätta bygga Stockholm glest är dock inget hållbart alternativ. Det tar jordbruks- och naturmark i anspråk och leder till stor global miljöpåverkan i form av längre transporter och en mer omfattande infrastruktur än i den täta staden.

YIMBY ses ofta som skyskrapsförespråkare. Det är i sak korrekt eftersom vi förespråkar skyskrapor i vissa fall. Vad man inte får glömma bort är att vi även är låghusförespråkare. Sanningen är att vi förespråkar allt från tremeters- till 200+-metershus, allt beroende på områdets förutsättningar. Vår avsikt med detta är att skapa en varierad, vacker och trivsam stad att leva och verka i. Vi och många andra trivs nämligen i stadens myller och mångfald.

Det finns en Facebookgrupp som stödjer bygget av Tors torn. Gå med där om du vill se de båda husen bli verklighet.


Bildtext: Små röda stugor som en del av ett urbant landskap - varför inte? Bilvägen i bakgrunden är dock mer ett uttryck för viljan att segregera.

(SvD, SvD, SVD)

Uppdatering: Skugganalys för Tors Torn:


Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter